https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/jarni-terenni-monitoring-nove-divociny-na-pomezi-hornich-mecholup-a-uhrinevsi-byl-zahajen
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Mgr. Lubomír Bartoš: Jarní terénní monitoring nové divočiny na pomezí Horních Měcholup a Uhříněvsi byl zahájen

24. dubna 2018 | Mgr. Lubomír Bartoš
Autor: Mgr. Lubomír Bartoš, tel: 607608033
Podle harmonogramu projektu Výzkum nové divočiny na pomezí Horních Měcholup a Uhříněvsi byl v průběhu dubna zahájen jarní terénní monitoring nové divočiny v zájmovém území. Konkrétně na Prostorovém krajinném prvku, což je masivní val na pomezí Horních Měcholup (Praha 15) a Uhříněvsi (Praha 22). Val vznikal od roku 2009 do roku 2015 a začal být budován jako ochrana sídliště před hlukem z nedalekého kontejnerového překladiště. Plocha valu je 57 000 m2
Hlavním cílem projektu je realizace terénních biologických a ekologických průzkumů nové divočiny na Prostorovém krajinném prvku a návrh vhodných opatření k jeho využívání, správě, případně i managementovým zásahům k podpoře zvláště chráněných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a k ochraně jejich biotopů.
Součástí hlavního cíle projektu je také aktivní příspěvek k naplňování strategických cílů ochrany přírody, krajiny a biologické rozmanitosti stanovených na úrovni Evropské unie (Strategie Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020), České republiky (Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky /2005/, Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020) a hl. m. Prahy (Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze).

Dílčí cíle projektu:

• Inventarizace ohrožených, zvláště chráněných a z přírodovědeckého hlediska významných rostlinných a živočišných druhů na těchto lokalitách.
• Zmapování výskytu nepůvodních invazních druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.
• Zhodnocení biologické kvality a významu těchto lokalit.
• Návrh opatření pro podporu udržitelného využívání lokalit.
• Návrh vhodných a šetrných postupů a způsobů managementu těchto lokalit.
• Seznámení veřejnosti s problematikou nové divočiny.

Jedním z očekávaných přínosů projektu je zjištění výskytu ohrožených, zvláště chráněných a z přírodovědeckého hlediska významných druhů rostlin a živočichů na lokalitě nové divočiny na pomezí Horních Měcholup a Uhříněvsi. Tato zjištění budou využitelná pro další management a rozhodování o využití těchto lokalit. Případně jako jeden z podkladů jejich možné ochrany.

Dalším přínosem bude návrh vhodných a šetrných postupů a způsobů managementu a využívání, použitelný i pro ostatní podobné lokality na území hl. m. Prahy, ale i celé ČR.
Významným přínosem projektu bude také zvýšení environmentálního a ekologického uvědomění širší veřejnosti, zejména prostřednictvím tiskových zpráv a popularizačního článku na internetových portálech věnovaných životnímu prostředí.


Projekt Výzkum nové divočiny na pomezí Horních Měcholup a Uhříněvsi realizuje Mgr. Lubomír Bartoš a trvá od září 2017 do prosince 2018 a je financován z grantových prostředků Hlavního města Prahy.
Mgr. Lubomír Bartoš, tel: 607608033 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist