https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/jitka-seitlova-kdu-csl-havarie-na-rece-becve-odhalila-slabiny-ve-zvladani-mimoradnych-udalosti-na-vodach-organy-statu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

KDU-ČSL: Jitka Seitlová /KDU-ČSL/: Havárie na řece Bečvě odhalila slabiny ve zvládání mimořádných událostí na vodách orgány státu

19. března 2021 | KDU-ČSL
Autor: Kateřina Procházková, tel: 730 575 148
Na povrchových tocích u nás se každým rokem stane kolem stovky chemických havárií. Ohrožují a poškozují životní prostředí, závažnější z nich mohou mít dopady na kvalitu pitné vody, zdraví a životy.
Havárie na řece Bečvě má katastrofální důsledky úhynu ryb a poškození makro a mikrofauny v délce téměř 40 km významného vodního toku. Původce havárie není ani po šesti měsících vyšetřování policii znám. Řadu pochybností odborníků a široké veřejnosti vzbudil postup orgánů státu při zjišťování zdroje havárie a záchranných pracích.

„S cílem prověřit legislativní, organizační a metodické nejasnosti a nedostatky, na které bylo poukazováno, jsem sestavila v listopadu loňského roku expertní skupinu právníků a odborníků v oblasti ochrany vod,“ informovala senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL).

Analýza havárie odhalila slabiny v systému zvládání mimořádných událostí na vodách orgány státu. Hlavní teze předkládaných legislativních změn se týkají zejména nápravy nyní nejasného stanovení povinností orgánů státu a vyloučení zdvojených kompetencí, nedostatečných právních podmínek a metodických postupů pro zneškodňování havárií a vyloučení nejistot náhrad škod třetím osobám pomáhajícím při zneškodňování havárie.

„Doporučujeme zvážit a navrhujeme, aby vodoprávním orgánem při zneškodňování havárie na vodách byl primárně krajský úřad. Za zcela zásadní považujeme (proti současnému pouhému oprávnění) stanovení povinnosti včasného varování občanů, pokud by havárií na vodách mohlo dojít k ohrožení jejich majetků, zdraví nebo životů,“ zdůrazňuje Jitka Seitlová.

Pro funkčnost celého systému je v zákonech a předpisech nezbytné sjednocení používaných termínů.

„Dále doporučujeme zvážit stanovení povinného pojištění za škodu a křížovou kontrolu v případě nakládání s nebezpečnými látkami. Podporujeme požadavek na zpracování závazného metodického pokynu operativního postupu zjišťování příčin havárie. Jsme přesvědčeni, že k významnému zlepšení ochrany vod může přispět i projekt kontinuálního monitoringu vod. Pro širokou veřejnost navrhujeme vytvořit IT stránky, jak postupovat při ohlášení podezření na znečištění vodního toku,“ uvedla senátorka.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist