https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/kraje-ministerstva-a-1200-lidi-napsalo-ministru-zemedelstvi-jirimu-milkovi-nesazejte-smrk-uschne-potrebujeme-odolne-lesy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Kraje, ministerstva a 1200 lidí napsalo ministru zemědělství Jiřímu Milkovi: "Nesázejte smrk, uschne. Potřebujeme odolné lesy." Špatný návrh vyhlášky 83 k lesnímu zákonu sklidil kritiku

11. června 2018 | Hnutí DUHA
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
Čtyři kraje, dvě ministerstva a Agrární komora poměrně jednotně žádají v připomínkovém řízení, aby ministr zemědělství Jiří Milek zásadně přepracoval návrh vyhlášky č. 83 k zákonu o lesích [1], která významně ovlivní obnovu lesa a otázku, zda české lesy budou dál trpět rozpadem smrkových monokultur.

Liberecký, Zlínský, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina, stejně jako Ministerstvo obrany a zejména Ministerstvo životního prostředí žádají rozsáhlé a zásadní změny [2] ve vyhlášce. Jde hlavně o menší podíl smrku při výsadbách a další úpravy k tomu, aby se lesy staly různověkými, odolnými a pestrými. Požadavky ministerstev a krajů také ukazují, že Hnutí DUHA, vědci a lesníci i více než 1200 občanů měli pravdu, když vyhlášku ostře kritizovali v dřívějších komentářích a připomínkách [3]

Ministr zemědělství Jiří Milek nyní musí rozhodnout, zda i přes odpor krajů, ministerstev, lesnických odborníků, vědců, ekologických organizací a veřejnosti budou moci nadále masivně pěstovat smrky i v místech "s vysokým rizikem předčasného rozpadu porostů a rizikem opakovaného odumírání smrku", jak varuje studie z Mendelovy univerzity v Brně [4]. Ministerstvo životního prostředí návrh rozporuje dokonce na celkem devíti stranách podrobných a odborných připomínek. Jejich zapracování by z vyhlášky udělalo nástroj, který skutečně reaguje na změny klimatu a zajistí pěstování zdravějších lesů.

Zlínský kraj ministru Milkovi zaslal připomínku, která shodně s postojem Hnutí DUHA uvádí, že "navrhovaná reakce na současné klimatické změny je nedostatečná". To se týká především možnosti vysazovat smrk až do zastoupení 75 % na místech, která jsou k tomu jednoznačně klimaticky nevhodná. Na živných a exponovaných stanovištích nižších a středních poloh proto Zlínský kraj požaduje "odstranit z dřevin základních cílových smrk". [5] Připomínky kraje Vysočina upozorňují, že předložený "návrh je zbytečně svazující, nepočítá s možnými klimatickými změnami a nakonec není adekvátní reakcí na tyto změny." Kraj Vysočina proto navrhuje zastoupení smrku na určitých typech stanovišť zapotřebí znatelně snížit [6].

Ministerstvo zemědělství nyní vypořádává připomínky ze zasažených i ohrožených krajů. Je věcí celé vlády, která se kvůli řešení kalamitní situace v lesích zasahující již území čtyř krajů chce opakovaně scházet [7], jak k problému přistoupí. Dosud zmiňuje řešení především důsledků krize prostřednictvím objednávek vagonů na odvoz klád do zahraničí a nových harvestorů. V souladu s názory krajů, ministerstev, vědců, lesníků a občanů by ale měla řešit příčiny krize v lesích. Ty jsou podle Hnutí DUHA i vědců [8] především ve špatných pravidlech (legislativě, vyhláškách) - včetně návrhu aktuálně projednávané vyhlášky - či například ve špatném způsobu zadávání zakázek ze strany Lesů ČR, takzvaných megatendrů. Ignorance vznesených připomínek by v tomto případě ze strany vlády znamenala i rezignaci na řešení smrkové kalamity.

Hnutí DUHA zveřejní komplexní řešení pro zdravé lesy pozítří na akci u Úřadu vlády, resp. na následné tiskové konferenci s odborníky na lesnictví. Pozvánka je v příloze.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, říká:
"Kritické připomínky ministru zemědělství Jiřímu Milkovi k návrhu vyhlášky 83 k zákonu o lesích, která jakoby se vyloupla z dlouhého a špatného snění, zaslalo dvanáct stovek lidí v podobném duchu jako několik krajů ohrožených krizí v lesích a také ministerstev. Nikdo si nepřeje, aby kolem něj vyrůstaly smrky, které pravděpodobně zahynou dřív, než se dožijí mýtního věku. Pokud myslí vláda svou reakci na kalamitu smrkových monokultur vážně, nemůže připomínky ohrožených krajů mávnutím ruky ignorovat."

"Chce-li česká vláda skutečně řešit problémy v lesích, měl by nejdřív ministr Jiří Milek vyslyšet připomínky krajů, Agrární komory a ministerstev, které opravují jinak docela tragickou vyhlášku. Pozítří Hnutí DUHA představí komplexní řešení pro naše zdravé lesy. Ta by měla vláda začít hned uskutečňovat, nemáme-li se jen pasivně dívat, jak naše lesy mizí na nekonečných vlacích do zahraničí."

Tuto i další tiskové zprávy Hnutí DUHA najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne


Kontakty:

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Návrh vyhlášky "o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů" komentovaný před 5. červnem 2018 kraji, ministerstvy, organizacemi i občany v mezirezortním připomínkovém řízení je dostupný zde:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAYFBPSCB

[2] Připomínky a výhrady zaslané Ministerstvu zemědělství k zapracování jsou dostupné zde:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNAYFBPSCB&tab=remarks

[3] Přestože veřejnost nemusí zasílat připomínky Ministerstvu zemědělství, ministr Jiří Milek obdržel přes 1200 vyjádření lidí, z nichž některé cituje i tisková zpráva Hnutí DUHA z 30. 5. 2018: http://hnutiduha.cz/aktualne/nechtejte-sazet-smrky-tam-kam-nepatri-kde-hynou-ministru-zemedelstvi-jirimu-milkovi-napsalo
Hlavní výhrady zaslané ekologickou organizací Hnutí DUHA shrnuje ve stručnosti infolist dostupný na https://zachranmelesy.cz/sites/default/files/hnuti_duha_infolist_vyhlaska.pdf

[4] Studie Čermák, P., Mikita, T. a J. Kadavý. 2017. Budoucnost hospodaření se smrkem v období předpokládaných klimatických změn. Lesnická práce. 2017/3. je dostupná v online archivu na http://lmda.silvarium.cz/search/i.jsp?pid=uuid:17f63f3c-1e0e-47a3-90ed-6c99df079585#periodical-periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:9be3a97b-c491-11e7-a104-001b63bd97ba Na straně 14 se uvádí: "Pro rok 2060 je předpovězeno, že mimo vhodné podmínky poroste cca 80 % stávajících smrkových porostů. (...) Jde o podmínky s vysokým rizikem předčasného rozpadu porostů a rizikem opakovaného odumírání smrku (...)."

[5] Zlínský kraj v připomínkách dostupných pod odkazem označeným v poznámce č. 2 uvádí:
"V příloze č. 2 navrhujeme nově vytvořit pro 3.LVS samostatné hospodářské soubory, zejména pro exponovaná a živná stanoviště (31 - exponovaná stanoviště nižších středních poloh, resp. 35 - živná stanoviště nižších středních poloh). V těchto souborech navrhujeme odstranit z dřevin základních cílových smrk. Odůvodnění: Vyhláškou navrhovaná reakce na současné klimatické změny je nedostatečná. Ve vysvětlivkách k tabulce je uvedeno: 'pěstování smrku ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. lesního vegetačního stupně velmi rizikové'. V souvislosti s tímto vysvětlením je nežádoucí smrk na stanoviště vnášet jako cílovou dřevinu. Lze jej využít jako dřevinu základní - přípravnou."

[6] Kraj Vysočina v připomínkách dostupných pod odkazem označeným v poznámce č. 2 uvádí:
"Navrhujeme vysvětlivku "2)" změnit na "2a" a dále vysvětlivku "2b" uvést u CHS 51, 53, 55, 57 a 59 a provést změnu textu tak, aby kromě stávajícího argumentu byl u takto označených CHS stanoven maximální podíl smrku ztepilého při obnově porostu. Dále navrhujeme novelou zajistit maximální možný podíl smrku ztepilého pro CHS s vysvětlivkou "2a" cca o 15 % nižší, než je současný stav, pro CHS s vysvětlivkou "2b" cca o 10 % nižší, než je současný stav. Příloha mimo jiné stanovuje minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin. S tím souvisí možný vysoký podíl smrku ztepilého při obnově porostu. Tento návrh nedostatečně akcentuje důsledky klimatických změn. Návrh je zbytečně svazující, nepočítá s možnými klimatickými změnami a nakonec není adekvátní reakcí na tyto změny."

[7] Uvedl to premiér Andrej Babiš během tiskové konference dne 15. května 2018. Záznam je dostupný zde: https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-andrej-babis-a-jeho-ministri-ke-kalamitni-kurovcove-sit/r~ccfe7016583911e89efbac1f6b220ee8/

[8] Výzva Platformy pro krajinu při Botanickém ústavu Akademie věd ČR určená vládě ČR:
http://nasekrajina.eu/2018/04/24/vyzva-platformy-krajinu-vlade-cr/
Jan Piňos, tel: 731 465 279 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist