Filip Trdla "> Liberecký kraj řeší svou uhlíkovou stopu, největší podíl tvoří spotřeba energie - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/liberecky-kraj-resi-svou-uhlikovou-stopu-nejvetsi-podil-tvori-spotreba-energie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Liberecký kraj: Liberecký kraj řeší svou uhlíkovou stopu, největší podíl tvoří spotřeba energie

16. září 2021 | Liberecký kraj
Autor: Filip Trdla, tel: 485 226 324
Na jednoho obyvatele kraje vychází průměrně 9 tun emisí skleníkových plynů za rok, tento ukazatel se nazývá se uhlíková stopa. Vyplývá to z nové studie, kterou si nechal zpracovat Liberecký kraj, a to jako jeden z prvních regionů v České republice. Cílem je nejen stanovit uhlíkovou stopu, za kterou odpovídá Liberecký kraj (jeho obyvatelé, firmy a úřady), ale také určit a vyčíslit nejvýznamnější odvětví, která uhlíkovou stopu zvyšují. Uhlíková stopa Libereckého kraje je méně, než je národní průměr. Podle mezinárodních klimatických dohod má být do roku 2050 uhlíková stopa na nule.

Hlavní příčinou změny klimatu je velmi rychlé zvyšování koncentrací skleníkových plynů v zemské atmosféře. Nejdůležitějším skleníkovým plynem je oxid uhličitý (CO2), vzniklý zejména spalováním fosilních paliv.

„Změna klimatu je bezesporu jednou z nejvýznamnějších ekologických otázek současné doby. Jedná se sice o globální problém životního prostředí, příčiny a důsledky však leží také na regionální úrovni. I jednotlivé kraje mohou být aktivní v místní politice na ochranu klimatu,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje, jehož resort životního prostředí a zemědělství řeší naplňování letos schváleného Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje.

Celkové emise skleníkových plynů, za které odpovídá Liberecký kraj, dosáhly v roce 2019 bezmála 3,6 milionu tun ekvivalentů CO2. Nejvýznamnější vliv má sektor energie, který tvoří 74 % celkové uhlíkové stopy. Sektor dopravy se podílí 20 % a likvidace odpadů a odpadních vod 5 %. Zemědělství pak tvoří 1 % celkové uhlíkové stopy kraje.

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů má nulovou uhlíkovou stopu. Energeticky úsporná opatření realizovaná na území kraje budou proto mít zásadní dopad na celkovou uhlíkovou stopu. Vedle spotřeby energie největší negativní efekt v kraji působí individuální automobilová doprava, což by mohlo zlepšit odpovídající napojení kraje na páteřní železniční síť a například i podpora alternativních forem dopravy.

Uhlíkovou stopu území si Liberecký kraj nechal zpracovat v rámci dlouhodobého programu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21. „Do budoucna budeme při výběru dodavatele elektřiny preferovat zelenou energii a určitě budeme dále pokračovat v zavádění systému managementu hospodaření s energií za účelem zlepšování energetické náročnosti, a tedy i snížení emisí skleníkových plynů,“ uvedl Jiří Ulvr, člen rady kraje za resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

„Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí, zejména na změnu klimatu. Obdobně jako ekologická stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb,“ vysvětlil jeden z autorů studie Viktor Třebický, ze společnosti CI2, o.p.s.

Jednotkou uhlíkové stopy jsou tuny skleníkových plynů přepočtené na ekvivalentní množství oxidu uhličitého (t CO2e). Důvodem je, že indikátor zahrnuje vedle oxidu uhličitého i další skleníkové plyny přispívající ke změně klimatu – zejména metan. Jedna tuna uvolněného oxidu uhličitého má na klima stejný vliv jako 28x menší množství metanu (1 t CH4 = 36 kg CO2). Ještě výraznější potenciál způsobovat skleníkový efekt má oxid dusný (1 t N2O = 265 kg CO2).

Studie uhlíkové stopy i Akční plán adaptace v podmínkách Libereckého kraje jsou zveřejněné na webu kraje: https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz.

Zájemci si mohou vypočítat vlastní uhlíkovou stopu na webových stránkách: https://www.uhlikovastopa.cz/kalkulacka.

V úterý 21. září se bude od 9 do 16 hodin na libereckém náměstí konat Krajský den čistého ovzduší, a to s bohatým doprovodným programem k tematice uhlíkové stopy. V jednom ze stánků budou připraveny prezentace, informace o kotlíkových dotacích a jiné. Více v přiloženém plakátu.

V liberecké knihovně pak v rámci přednášek od 17 do 19 hodin vystoupí na téma Uhlíková a ekologická stopa Libereckého kraje RNDr. Viktor Třebický, Ph.D - CI2, o.p.s.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist