https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/likvidace-odpadu-v-uzemich-zasazenych-povodnemi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Likvidace odpadu v územích zasažených povodněmi

26. srpna 2002 | MŽP ČR
Autor: Zdenka Zdobnická, tel: (02) 6712 2314
V současné mimořádné situaci, která vznikla v České republice v důsledku povodní, Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že přestože jsou v první řadě uplatňovány postupy podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, je třeba ve zvýšené míře dbát na zajišťování ochrany životního prostředí.

Jedná se zejména o dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

Odpad kontaminovaný povodní je z principu předběžné opatrnosti nutno považovat vždy za infekční a tuto vlastnost je nutné respektovat při manipulaci. Z tohoto důvodu by neměly být dočasné skládky v obci (mezideponie) umístěny v blízkosti trvalých bydlišť občanů, u sportovišť a míst sloužících k rekreaci ( infekční aerosol, chemická kontaminace, šíření zapáchajících látek).

Prioritní způsob likvidace odpadu je pálení. Z hlediska ochrany ovzduší je nezbytné zajistit řízené pálení ve spalovně odpadu. Z provozovaných spaloven nebezpečných odpadů uvádíme spalovny, které mají potřebnou technologii a jsou schopny okamžitě odebírat kontaminovaný odpad živočišného původu.

Spalovna Rumpold Fezko Strakonice bere vše, v provozu

Spalovna Plzeň bere vše, kapacitně vytížená

Spalovna Trmice, Dekonta a.s. bere vše, v provozu

Pražské služby, spalovna Malešice , Praha 10 má výjimku z Magistrátu na spalování
kontaminovaných potravin z povodní

Spalovna Mogul Servis Kolín letní odstávka, je nutno kontaktovat ředitele
p. Součka 0602 380837

V žádném případě nelze připustit spalování na skládkách a spalování nevytříděného odpadu na volném prostranství.

Na volném prostranství lze spalovat pouze zjevně suchý, chemickými látkami nekontaminovaný rostlinný materiál (naplavené větve, padlé stromy a odpady dřeva podobného charakteru). Není-li odpad suchý, je třeba jej kompostovat, nebo nechat vyschnout. I toto spalování musí být řízené a pod trvalým dohledem.

Místo ke spalování nutno pečlivě vybrat, nejlépe mimo obec na závětrné straně, provádět spalování v určený čas a za příhodných povětrnostních a rozptylových podmínek. O spalování odpadů na volném prostranství je nutné předem informovat občany. Pokud by přece jenom docházelo k zanášení kouře do obce, občané by měli používat respirátor, navlhčenou roušku nebo alespoň mokrý kapesník. Vlhká rouška, nebo kapesník ulehčí situaci v místech, kde se šíří zápach.

Uhynulá zvířata a rozkládající se zbytky živočišného původu, včetně potravin, je nezbytné zlikvidovat ve veterinárním asanačním ústavu, popřípadě ve spalovně. Problémem může být manipulace s kadávery – pokud ji nezajistí veterinární asanační ústav, je nutné použít protichemický oblek s maskou proti organickým látkám a prašným částicím (po akci nezbytná celotělová desinfekce) – hasiči a armáda tuto výbavu mají.

Seznam veterinárních asanačních ústavů:

Agris Medlov , Němčičky u Židlochovic
REC, Odry, Mankovice 120
VAÚ Tišice o. Mělník
Vetas Č. Budějovice, Chotýčany u Č. Budějovic
Asanace Žichlínek
Sevč. asanační podnik Mimoň
VAPO Podbořany
Asavet Biřkov
Asap u Havl. Brodu
MAT Otrokovice


Kontaminovanou a devastovanou úrodu a plody ze zahrádek bude nutno zaorat, nebo kompostovat s dostatečně dlouhou dobou zrání kompostu, kdy lze dosáhnout cca pasterační teploty.

Všeobecně pro manipulaci s odpadem jsou nezbytné osobní ochranné pomůcky – oděv chránící volné části těla (dlouhé rukávy a nohavice, nemocniční rouška pro jedno použití - měnit po každém zásahu, silné gumové rukavice a nepropustná obuv). Po práci očista a desinfekce celého těla.

V případě odložených chladniček je třeba zajistit jejich separovaný sběr a předání na sběrné místo jako nebezpečný odpad za účelem jejich recyklace a odstranění regulovaných látek, podle ustanovení § 29 odst. 11 zákona č. 86/2002 Sb. osobám (firmám), které k tomu mají povolení Ministerstva životního prostředí.

Odbor ochrany ovzduší
ve spolupráci s ČIŽP a odborem odpadů MŽP

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist