https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/moznosti-vyuzivani-melke-geotermalni-energie-v-cr
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká geologická služba: Možnosti využívání mělké geotermální energie v ČR

20. listopadu 2019 | Česká geologická služba
Autor: Jan Holeček, tel: 774081937

Webový portál GeoPLASMA-CE poskytuje informační rozcestník zaměřený na mělkou geotermální energii a mapovou službu se sadou interaktivních tematických map. Ty zahrnují mapy geotermálního potenciálu pro uzavřené i otevřené geotermální systémy a vrstvy upozorňující na limitující faktory při výstavbě geotermálních instalací. Zveme vás k prozkoumání mělkého geotermálního potenciálu v pilotních oblastech na níže uvedených odkazech:

Broumovsko

Západní Čechy

Při návštěvě mapové služby je první zobrazenou informací semaforová mapa, která ukazuje, zda je geotermální instalace možná či zakázaná, nebo zda je před výstavbou třeba dalšího podrobnějšího výzkumu. Mapy střetů zájmů ukazují nejčastější kolize dané legislativními omezeními nebo přírodními podmínkami v daném území. Přestože jsou poskytované mapové vrsty cenným podkladem pro plánování, není je možné samostatně použít pro dimenzování velikosti geotermální instalace. To je možné až po zhodnocení lokalních podmínek odborníkem, které mapa ve větším měřítku nemůže postihnout.

Rozlišujeme za základní způsoby instalace zařízení pro využívání mělké geotermální energii:

Uzavřené systémy se skládají z polyethylenových trubek, které lze instalovat do svislých vrtů do hloubky až několika set metrů nebo horizontálně do hloubky 1 - 1,5 m (zemní kolektory). Taktéž mohou být uzavřené geotermální systémy zabudovány do základů budov. Uzavřené systémy používají pro přenost tepla ze země různé druhy teplonosného media (solanku, glykol, ethanol), které neustále cirkuluje v uzavřeném potrubí. Pod povrchem tato tekutina akumuluje teplo ze země a poté proudí zpět k povrchu. Tepelný výměník přenáší teplo z média do tepelného čerpadla a jeho chladicí kapaliny. S pomocí kompresoru je teplota v tepelném čerpadle zvýšena z asi 10 °C (teplota v zemi) na 60 °C (teplota pro vytápění objektu). Po předání tepla v tepelném čerpadle na povrchu začíná nový cyklus a teplonosné médium je vtlačeno zpět do podzemí. Při požadavku na chlazení je celý tento proces obrácen. Teplo se odebírá z budov a přenáší se pod povrch, kde se teplo uvolňuje do horninového prostředí. Tento způsob chlazení je z ekonomického hlediska velmi hospodárný.

Způsob fungování otevřeného systému je podobný provozu uzavřeného systému, jediným rozdílem je, že otevřený systém využívá podzemní vodu jako zdroj tepla a nevyžaduje další teplonosnou kapalinu. Podzemní voda je čerpána ze studny na povrch, kde předává teplo prostřednictvím tepelných výměníků do tepelného čerpadla. Následně je použitá voda zasakována zpět do vodonosnéhoho kolektoru, nebo je odvedena do povrchové vodoteče.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist