https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mykologove-kvalitni-hospodareni-na-loukach-pomaha-i-houbam
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Správa KRNAP: Mykologové: Kvalitní hospodaření na loukách pomáhá i houbám

19. dubna 2021 | Správa KRNAP
Autor: Radek Drahný, tel: 737 209 900
Výsledky monitoringu hub na nelesních stanovištích, kterému se v posledních letech mykologové věnovali, přinesl řadu překvapivých nálezů. Bezpochyby nejzajímavější je nález druhu závojenka kruhatá (Entoloma violaceozonatum), který s největší pravděpodobností představuje prvonález v celé České republice. Dalším překvapením je například velmi vzácná kyjanka zakouřená (Clavaria fumosa), s charakteristickým výskytem na extenzivně sečených loukách, či na druhově bohatých horských smilkových loukách, jež je v Červeném seznamu hub ČR dlouhodobě vedena jako nezvěstná. Výzkum potvrzuje, že kvalitně obhospodařované louky hostí pestřejší společenstva hub.

Monitoring hub probíhá v krkonošských lesích pravidelně již několik desetiletí a to pod vedením Dr. Rostislava Fellnera a Ing. Jaroslava Landy z České mykologické společnosti. Význam dlouhodobého monitoringu hub spočívá především ve skutečnosti, že houby patří mezi velice citlivé bioindikátory vzdušného znečištění a zejména narušení stability jejich hostitelských lesních porostů. Dlouhá léta byly houby zkoumány především jako indikátor a důkaz snižování emisí SO2, které sledujeme od 90. let.

V posledních letech se výzkum zaměřuje i na houby nelesních stanovišť. Příkladem těchto biotopů mohou být pro Krkonoše typické druhově bohaté horské louky a luční enklávy hostící celou řadu chráněných druhů. Houby, přesněji jejich hojnost, mohou pomoci určit kvalitu probíhajícího lučního managementu a stanovit pro danou lokalitu ten nejvhodnější.

Překvapivým nálezem je houba druhu Entoloma violaceozonatum. Vzhledem k dosavadní absenci českého názvu a fialově modravé „kruhatosti“ povrchu klobouku mykologové Fellner a Landa navrhli české druhové jméno závojenka kruhatá. Tento druh boreálního charakteru byl poprvé popsán v roce 1992 na vápnitých půdách estonského ostrova Saaremaa. Dosud byl dále doložen pouze ve Švédsku, Norsku a Rakousku. Nově se mezi tyto lokality řadí i krkonošské Paseky nad Jizerou.

V rámci monitoringu byly zaznamenány nálezy několika druhů, které jsou v Červeném seznamu hub ČR dlouhodobě vedeny jako nezvěstné (pravděpodobně vyhynulé). K nim patří např. velmi vzácná kyjanka zakouřená (Clavaria fumosa), všeobecně ohrožený druh s charakteristickým výskytem na extenzivně sečených loukách, či na druhově bohatých horských smilkových loukách, jejíž nálezy byly v posledních letech potvrzeny na české (Dolní Dvůr, či PP Slunečná stráň) i polské straně Krkonoš, či v Orlických horách nebo na Liberecku.

Více se o lučních houbách Krkonoš dočtete v aktuálním čísle vědeckého sborníku Opera Corcontica:
http://opera.krnap.cz/apex/f?p=103:8:::NO:8:P8_ROCNIK_ID,P8_CLANEK_ID,P8_CP:57,3,12

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist