Lucie Ješátková "> MŽP je partnerem mezinárodního projektu na ochranu velkých šelem - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mzp-je-partnerem-mezinarodniho-projektu-na-ochranu-velkych-selem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: MŽP je partnerem mezinárodního projektu na ochranu velkých šelem

11. června 2023 | MŽP ČR
Autor: Lucie Ješátková, tel: 267 122 835, 267 122 534
V dubnu letošního roku odstartoval projekt LECA zaměřený na koexistenci a ochranu velkých šelem v Karpatech. Ministerstvo životního prostředí patří mezi dvanáct partnerů, kteří se na projektu podílejí. LECA má za cíl zavést sjednocený a udržitelný systém monitorování velkých šelem či nalézt společný přístup k řešení pytláctví a konfliktů mezi šelmami a lidmi.

Název projektu vychází z anglického označení velkých šelem – LargE CArnivores. V Karpatech žijí všichni tři velcí vrcholoví predátoři – vlk, rys a medvěd, patřící k původním druhům naší fauny. V posledních desetiletích se tyto druhy do naší přírody postupně navrací. Vrcholoví predátoři plní v lesních ekosystémech nezastupitelnou funkci, regulují stavy divokých kopytníků a udržují tím přirozenou rovnováhu. Na druhou stranu ale působí škody na nedostatečně zabezpečených hospodářských zvířatech, a tak se dostávají do konfliktu se zájmy člověka. Velké šelmy neznají státní hranice, a proto jejich ochrana nemůže probíhat bez spolupráce na mezinárodní úrovni.

„Projekt LECA si klade za cíl zavést sjednocený a účinný přístup k monitorování těchto druhů se zapojením místních zúčastněných stran, a to napříč karpatskými státy. Sběr dat totiž zatím provádějí odděleně a jeho přeshraniční harmonizace pomůže upřesnit informace o stavu karpatských populací. Výsledkem pak budou aktuální informace o populaci, doplněné o návrhy opatření pro předcházení konfliktům. Vzniknou celkem tři doporučení pro monitoring, snížení pytláctví a prevenci konfliktů mezi lidmi a velkými šelmami. Vzhledem k velmi aktivní roli České republiky v naplňování Karpatské úmluvy jsme se rádi stali projektovým partnerem zodpovědným za přípravu, náležitou konzultaci a následně šíření těchto doporučení, která budou přizpůsobená podmínkám jednotlivých zemí a stanou se užitečným nástrojem péče o karpatské populace velkých šelem,“ vysvětluje Michal Servus, vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny MŽP.

Zoolog Martin Duľa z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, která je hlavním řešitelem projektu, dodává: „Získané poznatky budeme ověřovat ve čtyřech pilotních přeshraničních oblastech představujících různé typy krajiny. První pilotní oblastí je území Vysokých Tater (Polsko, Slovensko) se zaměřením na populaci medvěda. Druhou pak Západní Karpaty – region na pomezí České republiky a Slovenska zvaný Beskydy-Kysuce, kde budou probíhat aktivity zaměřené na populaci vlka. Další lokalitou jsou Východní Karpaty (Polsko, Slovensko) a poslední pilotní oblastí je Slovenský kras a Severomaďarské středohoří (Maďarsko, Slovensko), kde bude sledovaným druhem rys.“

Data z pilotních oblastí poslouží k vypracování strategií zaměřených na téma monitoringu, pytláctví a řešení konfliktů. Výstupy projektu budou využity k řešení problematiky na národní úrovni. Zároveň přispějí ke zvýšení informovanosti v rámci vzdělávání na vysokých školách nebo myslivosti, ale také k osvětě veřejnosti.

Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na https://www.mzp.cz/cz/projekt_leca

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist