https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mzp-podpori-zadatele-z-programu-life-53-milionu-korun-pujde-na-pripravu-a-spolufinancovani-projektu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Ministerstvo životního prostředí- program LIFE: MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. 53 milionů korun půjde na přípravu a spolufinancování projektů

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování pro tzv. tradiční projekty předkládané v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima programu LIFE. Žádat je možné také o finanční podporu na přípravu projektové dokumentace.

Poskytnutím finančních prostředků z národních zdrojů Ministerstvo životního prostředí motivuje české žadatele k předkládání projektových návrhů. Snahou je zvýšit čerpání z programu LIFE ve prospěch příjemců z České republiky a zajistit podporu projektům, jejichž výsledky mají pozitivní dopad v oblasti životního prostředí a klimatu. Finanční podpora z národních zdrojů by měla zajistit lepší zapojení nevládních organizací, veřejné správy a podnikatelských subjektů.
Pro tyto účely vyčlenilo MŽP na rok 2018 ze svého rozpočtu 53 milionů korun. Z této částky je alokováno 50 milionů korun na spolufinancování tradičních projektů a 3 miliony korun na přípravu projektové dokumentace.

Změna v podpoře projektové přípravy

Stejně jako vloni je součástí národní výzvy finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace. Výše podpory pro přípravu projektové dokumentace je tentokrát v souvislosti se změnami podávání žádostí v evropské výzvě rozdělena podle toho, do jakého podprogramu byla žádost podána. Pro podprogram Životní prostředí činí max. 240 000 Kč na jeden projekt. V podprogramu Klima mohou žadatelé obdržet max. 200 000 Kč na jeden projekt. Poskytnutí podpory je v obou případech podmíněno předložením konceptu a úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE.

„MŽP se snaží českým žadatelům z programu LIFE nabídnout maximální podporu. Národní výzva se díky tomu v obou oblastech podpory v posledních letech osvědčila. Došlo k navýšení počtu podaných žádostí do národní výzvy a následně i do výzvy evropské. Současně se zvýšila i míra čerpání finančních prostředků České republiky z komunitárního programu LIFE. Z celkové alokace máme vyčerpáno již 91 % prostředků, což nás řadí mezi úspěšné členské státy,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski. A pokračuje: „Letos jsou v případě národní podpory přípravy projektových návrhů nastaveny propracovanější podmínky, reagující na opatření Evropské komise, která upravila podávání žádostí do evropské výzvy v podprogramu Životní prostředí. Nově zde dochází k dvoustupňovému přihlašování žádostí. V první etapě předloží žadatelé koncept a teprve pokud se dostanou do druhé etapy, podají úplný návrh na základě přijatých připomínek z prvního kola. Brusel si od této změny slibuje, že dojde ke zjednodušení postupu pro předkládání projektů. U podprogramu LIFE pro oblast klimatu zůstává postup podání žádostí beze změn. Žadatelé předloží úplné návrhy podle stávajících pravidel.“


Spolufinancování projektů za stejných podmínek

Výše podpory pro spolufinancování projektů v rámci národní výzvy zůstává beze změny. Stejně jako v loňském roce činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě a předložením projektových návrhů, splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE.

Poznámky (1)
Program LIFE - finanční nástroj Evropské unie - poskytuje 25 let podporu projektům v oblasti životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 bylo díky finančním prostředkům z tohoto programu zrealizováno v Evropě více než 4 600 špičkových projektů. Za čtvrt století existence byly s pomocí programu LIFE uskutečněny tisíce zajímavých inovativních projektů za více než 5 miliard eur. Tyto finanční prostředky umožnily financovat aktivity zaměřené na dlouhodobá a udržitelná řešení problémů v oblasti životního prostředí a klimatu přesahující svým významem hranice jednotlivých zemí.

Dotazy k vyhlášené výzvě posílejte v průběhu celé výzvy na e-mailovou adresu life@mzp.cz
Další informace o programu jsou dostupné na http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life.

Oto Klikar PR specialista projektu Czech LIFE Oddělení programů EU, MŽP Tel.: 420 731 690 212 E-mail: oto.klikar@mzp.cz, tel: Tel.: 420 731 690 212 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist