https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/na-vlade-se-povedlo-prosadit-mimoradne-dotace-pro-detska-zarizeni-i-na-boj-s-kurovcem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

ČSSD: Na vládě se povedlo prosadit mimořádné dotace pro dětská zařízení i na boj s kůrovcem

30. července 2019 | ČSSD
Peníze na boj se suchem a kůrovcem nebo pomoc pro dětská zařízení. I to jsou úspěchy, které si dnes po jednání vlády může připsat ČSSD. Zjednodušit by se měla Sbírka předpisů územních samosprávných celků, a také vznikne databáze vyhlášek v jednotlivých městech po celé České republice.


Toman: Kůrovec a boj se suchem

Ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi se podařilo prosadit nový dotační program, určený vlastníkům nestátních lesů. Celkem 2,5 miliardy korun by si mohli rozdělit ti, kteří budou peníze potřebovat na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. „Ceny jehličnatého dříví z kalamitních těžeb se za poslední dva roky výrazně propadly. Vlastníci lesů proto nemají peníze na obnovu lesa a následnou péči o něj, dotace by jim tak měla částečně dorovnat ztráty, aby měli dostatek financí nutných na zajištění řádné péče o les. Není určená na těžební náklady a nemůže být řeč ani o příspěvku k tvorbě zisku,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. V letošním roce plánuje MZe v první etapě vlastníkům lesů vyplatit 1,5 miliardy korun. Žádosti o dotaci se začnou přijímat bezprostředně poté, co nabude účinnosti vládní novela lesního zákona, což by mohlo být na konci října letošního roku. Dle objemu přijatých žádostí je MZe připraveno s vládou jednat o uvolnění další až jedné miliardy korun, kterou by vlastníkům lesů proplatilo v prvním čtvrtletí příštího roku.

Druhým úspěchem Ministerstva zemědělství je podpora další výstavby vodovodů a kanalizací, obecních rybníků a úpravy drobných vodních toků, opatření proti povodním a budování závlah. Boj se suchem tak bude opět o něco jednodušší. Navýšení peněz je dalším konkrétním výsledkem z posledního jednání Národní koalice pro boj se suchem. „Shodli jsme se, že musíme ještě v letošním roce zvýšit investice do obnovy a stavby rybníků, zemědělských závlah, vodovodů a kanalizací nebo úpravy drobných vodních toků. Celkem na tyto dotační programy, které pomáhají snižovat negativní dopady sucha, získáme navíc pro letošní rok půl miliardy korun,“ popsal ministr zemědělství Miroslav Toman.


Maláčová: Domovy pro děti v tísni dostanou mimořádnou dotaci

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo na dnešní jednání vlády zařazení bodu o vytvoření dotačního titulu pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2019. Současně MPSV připravuje legislativní změnu, která systémově navýší příspěvek státu na provoz těchto zařízení. „Myslíme, že právě děti v krizové situaci by měly mít zajištěnou péči, bezpečí a ochranu. Tyto děti jsou bezbranné, často za sebou mají traumatické zážitky a samy si pomoct nedokáží,” řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Na dofinancování budou vyčleněny prostředky ve výši 22 mil. Kč.

Ministerstvo podobným způsobem řešilo nedostatek financí pro krizová zařízení již v minulosti. „Ale já chci jejich financování řešit systémově. A protože příspěvek pro krizová zařízení pro děti nebyl valorizován od roku 2013, ačkoliv se reálné náklady na péči o děti průběžně navyšují, navrhnu navýšení v rámci připravované novely zákona,“ pokračuje ministryně práce a sociálních věcí.

Zařízením je podle zákona aktuálně vyplácen příspěvek pro zřizovatele ve výši 22 800 Kč za měsíc na jedno dítě. MPSV v novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí plánuje navýšení státního příspěvku pro tato krizová zařízení o 5 400 Kč, tedy na 28 200 Kč.


Hamáček: Změny Sbírky předpisů územních samosprávných celků schváleny

Vláda projednala i změny ve Sbírce předpisů územních samosprávných celků a přiklonila se k návrhu ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka o na jednodušení sbírky předpisů. “Laicky řečeno jde o to, aby existovala databáze, ve které si člověk může vyhledat jaké obecně závazné vyhlášky v obci platí a apod. Mohlo by to mnohým občanům zjednodušit život v jejich obci a i obecním nebo městským úřadům by se mohlo ulevit od některých dotazů občanů,” vysvětluje ministr vnitra.

Vláda dnes mimo jiné schválila zákon o lobování. Ten by měl pomoci regulaci lobbingu v Česku a ochraně oznamovatelů korupce. Hlavní změnou v rámci zákona by mělo být zavedení veřejného registru transparentnosti, kde se budou registrovat lobbisté i lobbovaní. Ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka zákon připomínkovalo. „A naše připomínky byly vypořádány a my jsme náš rozpor stáhli, takže já jsem připraven hlasovat pro. Uvidíme jakou podobu dostane zákon ve sněmovně,” řekl Hamáček. Když sněmovna nechá projít zákon v tomto znění, znamená to, že pokud bude někdo chtít provozovat činnost lobbisty, bude se muset registrovat u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Záznamy by navíc měly být veřejně přístupné.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist