Aleš Miklík "> Nová zemědělská politika EU podporuje další destrukci přírody - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/nova-zemedelska-politika-eu-podporuje-dalsi-destrukci-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA a Česká společnost ornitologická: Nová zemědělská politika EU podporuje další destrukci přírody

29. června 2021 | Hnutí DUHA a Česká společnost ornitologická
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131
Zástupci evropských vlád, Evropského parlamentu a Evropské komise v pátek 25. 6. uzavřeli dohodu o podobě Společné zemědělské politiky (SZP) EU na příštích sedm let. Každoročně až do roku 2027 bude na zemědělské dotace z peněz daňových poplatníků EU vynaloženo přibližně 54 miliard eur, tedy 1,3 bilionu korun. Očekávaný výrazný krok vpřed se bohužel nekoná. SZP bude i nadále podporovat model intenzivního zemědělství, který přímo vede ke ztrátě biologické rozmanitosti, znečištění vody a ovzduší, nadměrným odběrům vody a prohlubuje klimatickou krizi.

Přestože se dohoda představuje jako „zelená“, ve skutečnosti má od podpory opravdu udržitelného hospodaření velmi daleko. Pokud se tak členské státy rozhodnou, většina rozpočtu může nadále podporovat současný neudržitelný model hospodaření. Kriticky jsou hodnoceny zejména následující podmínky:

* Nedostatečný požadavek na vymezení ploch pro přírodu na farmách (krajinné prvky, mokřady, úhory, meze...) na úrovni 3-4 % i přes vědecké zjištění, že minimální podíl by měl tvořit 10% [1]
* Neexistuje požadavek, aby byla SZP sladěna se Zelenou dohodou EU [2], která má daleko ambicióznější cíle v oblasti udržitelného zemědělství nebo podpory biodiverzity
* Falešné účetnictví v oblasti klimatu: Plošné dotace na plochu se budou vykazovat jako opatření na boj proti změnám klimatu
* Mezi výdaje na životní prostředí v II. pilíři se budou i nadále počítat plošné podpory bez doplňujících požadavků pozitivních pro životní prostředí, jako je podpora hospodaření v oblastech s přírodními omezení nebo platby za dobré životní podmínky zvířat, u kterých navíc reálně hrozí, že budou zneužity jako způsob podpory průmyslového zemědělství


Evropský účetní dvůr a více než 3600 vědců současný model SZP odsoudilo. Řada odborných studií potvrdila, že intenzivní zemědělství podporované SZP ohrožuje mnoho druhů vyhynutím. Od roku 1980 ztratila EU 57 % svých ptáků zemědělské krajiny. Z krajiny mizí také motýli, divocí opylovači a ostatní létající hmyz [3]. Stávající návrh přitom umožňuje členským státům EU, aby nadále pokračovaly v modelu zemědělského hospodaření, které vede k degradaci přírody. To je zcela neslučitelné se sliby Evropského parlamentu transformovat zemědělství a jejich závazky vyplývajícími z klimatického zákona nebo strategie na podporu biologické rozmanitosti.

Přijato nebylo také povinné zastropování dotací a státy tak musí pouze přerozdělit 10 % financí z tzv. prvního pilíře mezi menší zemědělce.

Dohodu ještě oficiálně přijme Evropský parlament a zástupci národních vlád EU, ale podrobnosti budoucí SZP se už měnit nebudou. Do prosince budou muset nyní vlády členských států připravit a odeslat Evropské komisi konkrétní návrh podoby dotací.

Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, k tomu řekl:
„I přes očekávání bohužel nedošlo k takové reformě SZP, která by podpořila skutečnou transformaci zemědělství směrem k dlouhodobé udržitelnosti. Nicméně nová dohoda přináší také větší míru volnosti při rozhodování na národní úrovni. Česká republika má tak stále možnost připravit takový návrh SZP, který přispěje ke zlepšení stavu naší zemědělské krajiny. Jak dokládá více než 56 000 lidí podepsaných pod peticí „Vraťme život do krajiny“, veřejný zájem o přírodě šetrnější hospodaření je velký.“

Martin Rexa, vedoucí kampaně Zasaďme se Hnutí DUHA, řekl:
“Přes všechny sliby a řeči se opět ukázalo, že ekonomické zájmy průmyslového zemědělství a neochota ke změně jsou silnější než vědecké poznatky a zhoršující se stav evropského zemědělství a biodiverzity. Je tak nyní na ministru Tomanovi, aby ukázal, že chce do krajiny vrátit vodu, motýly a ptáky a podpořit udržitelně hospodařící zemědělce. Zatím tomu však bohužel přípravy na národní úrovni nenasvědčují.”

Kontakty:
Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, 776 368 360, zamecnik@birdlife.cz

Poznámky pro editory:
[1] https://www.birdlife.cz/wp-content/uploads/2020/10/M%C3%ADsto-pro-p%C5%99%C3%ADrodu.pdf
[2] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs
[3] Celá řada studií ukázala, že model intenzivního zemědělství, který podporuje SZP, ohrožuje mnoho druhů vyhynutím:
* +3600 scientists: The EU Common Agricultural Policy must stop destroying nature - https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pan3.10080
* Industrial Farming a Cause of Plummeting Bird Populations - https://theconversation.com/eu-subsidies-benefit-big-farms-while-underfunding-greener-and-poorer-plots-new-research-144880
* EU subsidies benefit big farms while underfunding greener and poorer plots – new research - https://theconversation.com/eu-subsidies-benefit-big-farms-while-underfunding-greener-and-poorer-plots-new-research-144880
* The decline of farmland birds in Spain is strongly associated to the loss of fallowland - https://www.nature.com/articles/s41598-019-45854-0
* 'Dramatic' decline in European birds linked to industrial agriculture - https://www.dw.com/en/dramatic-decline-in-european-birds-linked-to-industrial-agriculture/a-38699308#:~:text='Dramatic'%20decline%20in%20European%20birds%20linked%20to%20industrial%20agriculture&text=Birds%20in%20agricultural%20areas%20are,a%20decrease%20of%2057%20percent
* Collapse of farmland bird populations in an Eastern European country following its EU accession - https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12585
* Open Letter by professional societies of ornithologists, mammalogists, herpetologists and butterfly experts - https://eounion.org/latest-news/open-letter-to-reform-the-eus-common-agricultural-policy-cap-harmful-agriculture-is-destroying-nature/

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist