https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/novinky-ve-vlakovem-jizdnim-radu-od-11-prosince-v-pardubickem-kraji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

České dráhy: Novinky ve vlakovém jízdním řádu od 11. prosince v Pardubickém kraji

6. prosince 2016 | České dráhy
V neděli 11. prosince 2016 začne platit nový jízdní řád pro rok 2017. V Pardubickém kraji se celkový rozsah provozu v posledních letech drží stále na přibližně stejné úrovni. Pokračuje trend obnovování provozu na tratích, kde byla ukončena objednávka osobní dopravy v roce 2011. Od prosince vyjedou v pracovní dny 2 páry vlaků na trať Chornice – Velké Opatovice. Nový jízdní řád bude platit do 9. prosince 2017.

Regionální (osobní a spěšné) vlaky na území Pardubického kraje ujedou v roce 2017 celkem 4 786 173 vlakokilometrů. Kraj objednal přes 800 spojů, přičemž v pracovní dny vyjede průměrně 700 spojů, o víkendu přes 560.


Hlavní změny v jízdním řádu regionálních vlaků v Pardubickém kraji

Na území Pardubického kraje nedochází k zásadním změnám v koncepci objednávky dopravy. Přesto jsou sledovány požadavky objednatele, obcí a cestujících a z nich plynou některé dílčí změny a drobná vylepšení, které nový jízdní řád přináší:

Nové spojení v pracovní dny na 5:20 z Přelouče do Pardubic
V posledních letech dochází k posunování příjezdu prvního ranního vlaku do Pardubic od Přelouče již před 5. hodinu, což je nevýhodné pro dojíždějící, kterým začíná pracovní doba v 6 hodin. Nově proto bude zavedeno spojení z Přelouče v 5:03 prodloužením osobního vlaku z Heřmanova Městce. Příjezd v 5:17 do Pardubic by tak měl cestujícím lépe vyhovovat a navíc bude možné využít přestupu směrem do Hradce Králové.

Obnova dopravy na trati Chornice – Velké Opatovice
Na základě dodatečné objednávky kraje bude v pracovní dny dvěma páry obnoven provoz vlaků mezi Chornicemi a Velkými Opatovicemi. Ve Velkých Opatovicích bude zajištěna návaznost na vlak směr Boskovice a Skalice nad Svitavou a opačně. Jeden pár spojů pojede ráno a jeden odpoledne.

Zlepšení večerní víkendové dopravy na Králicko
V rámci projednání jízdního řádu zazněl požadavek z Králicka na možnost pozdějšího spojení o víkendu. Nově tak bude možné dojet do Králík denně vlakem 7157 s odjezdem ve 22:03 z Ústí nad Orlicí, který zde má přípoje ze směru Praha i Česká Třebová, tedy o více než hodinu později, než je to možné ve stávajícím jízdním řádu.

Křižování vlaků v Medlešicích
Nově bude možné, aby se vlaky ve stanici Medlešice na trati 238 křižovaly po celých 24 hodin. Toho bude využito u ranních a večerních vlaků. Odstraní se tím dlouhý pobyt v Chrudimi u ranního vlaku 5331 z Pardubic do Hlinska.


Změny v jízdním řádu vlaků ČD na jednotlivých tratích Pardubického kraje (na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatnějším změnám)

Trať 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová
* V pracovní dny je zaveden nový vlak z Přelouče v 5:03 do Pardubic s příjezdem v 5:17 jako pokračování vlaku z Heřmanova Městce. Dojde tím k odstranění hodinové prodlevy mezi vlaky z Přelouče do Pardubic v brzkých ranních hodinách.
* Přímé spojení z Pardubic na Letohradsko bude nově o 2 hodiny později proti současnosti. V 15:42 pojede nově osobní vlak z Pardubic do České Třebové (nepojede v neděli) a v 17:42 pojede místo do České Třebové až do Letohradu a Lichkova (nepojede v sobotu).
* Ve večerních hodinách bude v Pardubicích nově zajištěna návaznost na osobní vlaky směrem do Moravan od vlaků railjet. Konkrétně odjede Os 5064 z Pardubic do Holic v 19:52 (pouze v pracovní dny) a Os 5031 z Pardubic do Chocně a České Třebové ve 20:50.
* Ke změnám dochází v pozdních večerních hodinách mezi Českou Třebovou a Pardubicemi, kdy Os 5052 pojede z Chocně do Pardubic už ve 21:40, tedy zhruba o půl hodiny dříve než v současnosti (pouze v pracovní dny) s vazbou na vlak railjet 372 do Prahy a na další vlaky směr Hradec Králové a Hlinsko v Čechách. V neděli večer pojede nově Os 5042 z České Třebové ve 21:58 do Chocně, čímž bude nově zajištěno večerní spojení do Brandýsa nad Orlicí.

Trať 015 Přelouč – Prachovice: Nově nepojede málo využívaný první ranní pár spojů mezi Přeloučí a Heřmanovým Městcem. Motorový vůz bude využit na již zmiňovaný vlak z Přelouče s příjezdem do Pardubic v 5:17.

Trať 016 Chrudim – Moravany – Borohrádek:
* První ranní pár vlaků mezi Chrudimí a Moravanami pojede o cca půl hodiny později. Nově z Chrudimi ve 4:39 s příjezdem do Moravan v 5:11, kde bude možné přestoupit na osobní vlaky směr Pardubice a Holice. Zpět z Moravan pojede v 5:18 a do Chrudimi přijede v 5:50.
* Přímý školní vlak Pardubice (7:10) – Moravany – Holice (7:42) doplní ještě vlak s odjezdem v 7:01 z Moravan do Holic (7:14), čímž se zkrátí čekání dojíždějícím ze směru Hrochův Týnec a umožní doprava studentům z holického gymnázia, které se nachází v delší docházkové vzdálenosti od nádraží.

Trať 017 Česká Třebová – Chornice – Dzbel / Velké Opatovice:
* K největší změně v této oblasti patří obnovení provozu na úseku z Chornic do Velkých Opatovic. V pracovní dny bude nově odjíždět vlak z Chornic v 6:39 a do Velkých Opatovic přijede v 6:55, odkud bude dále možné pokračovat v 6:57 směrem do Skalice nad Svitavou. Zpět pojede v 7:03 po dojezdu přípoje ze Skalice nad Svitavou, a to až do Moravské Třebové, kam přijede v 7:46. Odpoledne pak vlak z Chornic odjede v 15:44 a do Velkých Opatovic přijede v 16:00, odkud bude možné v 16:03 pokračovat dále do Skalice nad Svitavou. Odjezd zpět je stanoven na 16:03 po dojezdu přípoje ze Skalice nad Svitavou (15:58) a příjezd do Chornic bude v 16:18.
* V neděli ráno pojede první vlak z Moravské Třebové do České Třebové zhruba o hodinu později. O víkendu večer bude nově možné odjet z České Třebové do Moravské Třebové až ve 22:11, tedy po dojezdu přípojných dálkových vlaků ze směru Praha i Brno.

Trať 018 Choceň – Litomyšl: Hlavní změnou na této trati je obnovení dopoledního páru vlaků mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí, který pojede nově denně (dosud jezdil jen o víkendu).

Trať 019 Česká Třebová – Lanškroun: K menší změně dochází pouze ve večerních hodinách, kdy bude nově osobní vlak z České Třebové do Lanškrouna denně odjíždět ve 22:08 po dojezdu přípojných dálkových vlaků.

Trať 020 Velký Osek – Hradec Králové – Choceň: Jedinou významnou změnou na části této tratě, která spadá do Pardubického kraje, bude zavedení nového spěšného vlaku z Hradce Králové v 5:39 přes Borohrádek (6:07) do Chocně s příjezdem v 6:21, který pojede ve dny školního vyučování.

Trať 021 Týniště nad Orlicí – Letohrad: V části nacházející se na území Pardubického kraje bude jedinou větší změnou přesun křižování „školních“ vlaků ze Žamberka do Litice nad Orlicí, což umožní zkrácení cestovní doby u osobního vlaku Os 5152. Ten pojede nově z Letohradu v 6:46 (nyní 6:35) a do Týniště nad Orlicí dorazí ve shodný čas jako nyní, tj. v 7:54.

Trať 024 Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Štíty:
* V mezistátní dopravě dojde k ukončení vedení přímých vlaků až do polského Klodzka či Wrocławi. Nově bude nutný přestup v Lichkově (v jednom případě v Międzylesie). Počet spojů však zůstává zachován.
* Změny na této trati se týkají zejména víkendové dopravy. Nově bude možné z Ústí nad Orlicí do Králík odjet ještě ve 22:03, a to i o víkendu. Místo toho nepojede v sobotu osobní vlak ve 20:46 z Ústí nad Orlicí do Letohradu. Kvůli zlepšení přípojových návazností v Ústí nad Orlicí na rychlík směrem do Prahy v sobotu ráno pojede nový vlak Os 7186 z Králík v 6:16 s příjezdem do Ústí nad Orlicí v 7:16, kde bude možné přestoupit na rychlík směrem do Prahy (v 7:23) i do Brna (v 7:38).

Trať 025 Dolní Lipka – Hanušovice: Na trati nedochází k žádným změnám.

Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř: Změny se týkají pouze posilových vlaků. V pátek pojede nový spěšný vlak z Hradce Králové ve 14:26, jako pokračování osobního vlaku z Jaroměře, do Pardubic s příjezdem ve 14:42. Tady bude výhodný přípoj na vlak EuroCity směr Brno, Bratislava a Budapešť. Zpět z Pardubic do Hradce Králové pojede v 15:12, opět jako přípoj od vlaku EuroCity ze směru Budapešť, Bratislava a Brno. Z Hradce Králové bude pokračovat jako osobní vlak do Jaroměře. Nedělní spěšný vlak pojede z Pardubic do Hradce Králové již v 17:44 a bude navazovat na expres ze směru Žilina a Olomouc.

Trať 236 Čáslav – Třemošnice: Na trati nedochází k žádným změnám.

Trať 238 Pardubice – Havlíčkův Brod: Nepřetržité obsazení dopravny Medlešice umožní drobná vylepšení v jízdním řádu. Ráno se tu budou křižovat vlaky Os 5331 a 5334. Zmiňovaný Os 5331 tak bude moci z Pardubic odjet až v 5:05 a zkrátí pobyt v Chrudimi ze současných 19 na 8 minut. Večerní Os 5577 pojede z Pardubic nově až ve 22:06 jako přípoj od dálkových vlaků ze směru Praha a Česká Třebová.

Trať 260 Česká Třebová – Brno:
* Osobní vlak Os 15367 pojede z České Třebové do Svitav až ve 14:24, čímž zajistí těsný přípoj od vlaku railjet 77 z Prahy. Později pojede také Os 4763, a to v 19:02 z České Třebové, čímž zde budou rovněž zlepšeny návaznosti ze směru Praha. Večerní Os 4765 pojede z České Třebové do Letovic již ve 22:10, tj. cca o 50 minut dříve.
* O víkendu dojde k navázání přípoje v České Třebové od Os 4762 z Letovic na rychlík vyšší kvality s odjezdem v 6:14. O hodinu později pojede Os 4780 z Březové nad Svitavou (v 11:20), který zde bude mít v sobotu přípoj ze směru Brno. Pro večerní spojení z jižní Moravy do Březové nad Svitavou bude možné využít přestupu v Letovicích z vlaku railjet 372 na Os 4732.

Trať 261 Svitavy – Žďárec u Skutče: Na trati nedochází k žádným změnám.

Trať 270 Česká Třebová – Přerov – Bohumín: V úseku mezi Českou Třebovou a Zábřehem na Moravě nedochází k žádným změnám v časových polohách osobních vlaků.

Cestující si i letos můžou koupit regionální jízdní řád Českých drah pro Pardubický kraj. Za 19 Kč je v prodeji ve všech osobních pokladnách ČD na území kraje.
tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist