https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/o-kaceni-v-rezervaci-rejviz-musi-sprava-chko-jeseniky-rozhodnout-znopvu.-ekologicke-organizace-zadaji-spravu-aby-zrusila
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA a Společnost přátel Jeseníků: O kácení v rezervaci Rejvíz musí Správa CHKO Jeseníky rozhodnout znovu. Ekologické organizace žádají Správu, aby zrušila povolení k ničivým zásahům i v dalších cenných oblastech Jeseníků

11. února 2019 | Hnutí DUHA a Společnost přátel Jeseníků
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
Správa CHKO Jeseníky znovu rozhoduje o kácení a použití jedovatých chemikálií v Národní přírodní rezervaci Rejvíz [1]. Ekologické organizace v této souvislosti vyzvaly Správu k úplnému zastavení škodlivých zásahů nejen na Rejvízu, ale i v dalších rezervacích a k jejich omezení také v prvních a druhých zónách chráněné krajinné oblasti. Varovaly, že při rozšíření kůrovcové kalamity nesmí dojít v chráněné oblasti a v rezervacích k vykácení lesů tak, jako se to stalo v hospodářských lesích v předhůří Jeseníků.

Ministerstvo životního prostředí zrušilo na základě odvolání Společnosti přátel Jeseníků rozhodnutí Správy CHKO Jeseníky ze září 2018, které kácení a aplikaci jedovatých pesticidů na části území NPR Rejvíz umožňovalo.

Ekologické organizace ve svém loňském odvolání namítaly, že plošné kácení a rozstřikování jedovatých pesticidů poškodí vzácnou přírodu v rezervaci. Uvedly, že postup Správy CHKO je nezákonný kvůli nesplnění požadavků vyplývajících z ochrany území soustavou Natura 2000 i kvůli procesnímu pochybení. Správa totiž loni v září vydala souhlas s lesnickými zásahy v rezervaci podle chybného paragrafu a nezohlednila přitom své předchozí rozhodnutí. Vzhledem k výše popsané závažné procesní chybě při postupu Správy se ministerstvo už bohužel nezabývalo věcnými argumenty ekologických organizací a loňské rozhodnutí Správy pro nezákonnost zrušilo.

Ekologické organizace upozornily, že podobná situace jako loni na Rejvízu hrozí letos i v dalších oblastech Jeseníků, kde je chráněná unikátní příroda. Správa CHKO Jeseníky vydala v předchozích letech řadu výjimek, které umožňují destruktivní lesnické zásahy včetně postřiků jedovatou chemií v dalších rezervacích i v prvních a druhých zónách s nejcennější jesenickou přírodou. Výjimky jsou z ekologického hlediska kontroverzní a v dnešní době lavinovitého šíření kůrovce v hospodářských lesích úplně postrádají smysl, a proto je třeba všechna tato starší rozhodnutí o rezervacích zrušit a v případě prvních a druhých zón vhodným způsobem upravit.

Kůrovcová kalamita se loni rozšířila z oblasti Nízkého Jeseníku i na území CHKO, kde pro odlesňování platí řada zákonných omezení. Nejpřísnější ochrana se týká právě rezervací. Řešením situace je ponechání rezervací přírodnímu vývoji s maximálním omezením lidských zásahů. V prvních a druhých zónách by Správa CHKO neměla připustit plošné těžby a vznik holin. Suché stojící stromy chrání půdu před vysušením, jako tlející kmeny pak pomáhají zadržovat vodu a poskytují živiny mladým stromkům. V loňském a předloňském roce se jasně ukázalo, že vzhledem k nedostatku pracovních sil stejně nejde kácením kůrovce zastavit. Důležitá je i urychlená změna nepřirozených smrkových monokultur v okolí rezervací na lesy zdravé, věkově a druhově pestré s převahou buků a jedlí.

Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, řekl:
"Celá kauza Rejvíz je ukázkou mnoha pochybení ze strany Správy CHKO Jeseníky. Ministerstvo shledalo rozhodnutí Správy jako nezákonné: Správa vydala rozhodnutí podle chybného paragrafu a je bez nároku zrušeno. Nyní budeme usilovat o zrušení dalšího špatného rozhodnutí Správy, tentokrát z roku 2015. Jde nám o zajištění funkčního systému ochrany přírody v Jeseníkách."

Ivo Dokoupil, koordinátor Hnutí DUHA Jeseníky, řekl:
"Správa CHKO Jeseníky se díky snaze povolovat v chráněných územích podle nás nevhodné zásahy sama zaplétá do sítě paragrafů a předpisů.
Bylo by mnohem jednodušší trvat na dodržování zákonů a na naplnění ducha předpisů ve věci ochrany přírody než hledat zdůvodnění, proč vydávat výjimky a vyhovět těžařům."

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:
"Chráněnou krásnou divokou přírodu Jeseníků by neměly schroupat harvestory, jako se to stalo lesům v předhůří, kde jsou teď nedozírné holiny s vysušenou a zničenou lesní půdou. Ukázalo se, že kvůli nedostatku pracovních sil kácení kůrovce stejně nezastaví. To už je pak lepší ponechat suché stromy stát, protože chrání půdu před vyschnutím a pod jejich ochranou se snáze obnoví pestřejší a odolnější lesy."


Kontakty:
Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, 604 631 563, ondrej.bacik@centrum.cz
Ivo Dokoupil, koordinátor Hnutí DUHA Jeseníky, 777 787 927, ivo.dokoupil@tiscali.cz
Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] NPR Rejvíz se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky u známě obce Rejvíz ve výšce cca 800 metrů. Na více než 300 hektarech jsou zde zastoupena unikátní rozsáhlá rašeliniště, včetně slavného Velkého mechového jezírka a zejména lesní biotopy tvořené převážně podmáčenými a rašelinnými smrčinami. Rezervace je domovem pro desítky zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist