https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/od-zitrka-za-ctyri-roky-skonci-legalni-provoz-starych-kotlu-v-domacnostech-nekde-mohou-skoncit-uz-za-rok-pokud-to-naridi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Od zítřka za čtyři roky skončí legální provoz starých kotlů v domácnostech. Někde mohou skončit už za rok, pokud to nařídí obec

31. srpna 2018 | Hnutí DUHA
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
Datum 1. září 2022 by si měli mít v kalendáři pořádně vyznačit všichni provozovatelé starších kotlů na pevná paliva. Tímto dnem uplyne lhůta, do níž zákon o ochraně ovzduší nařizuje vyměnit kotle první a druhé emisní třídy, které znečišťují ovzduší podstatně hůř než pokročilejší typy. Nejhorší dopady na zdraví sousedů i širokého okolí mají kotle na hnědé uhlí. Uživatelům, kteří by po tomto datu kotel provozovali načerno, hrozí pokuta 50 000 korun [1].

Bez zákazu bychom neměli naději na zdravější ovzduší, proto jej Hnutí DUHA vítá. Ekologická organizace však upozorňuje, že o relativně blízkém konci nejstarších kotlů lidé příliš neví. Ještě méně je známé, že v poslední novele zákona o ovzduší přibylo právo obcí zakázat pálení uhlí či dalších pevných paliv v kotlích první a druhé emisní třídy i dřív, než nastane plošný zákaz v roce 2022. Obce to musí to oznámit rok předem [2]. Teoreticky je tak v tuto chvíli možné, že některé domácnosti budou muset mít nový kotel už v září 2019.

Pevnými palivy vytápějí často domácnosti s podprůměrnými příjmy, proto je pro výměnu kotlů nezbytné pokračovat v kotlíkových dotacích. V jejich první vlně získalo podporu 23 500 domácností celkovou částkou tři miliardy korun [3]. S ohledem na srovnatelný rozpočet druhé a třetí vlny je zřejmé, že se zdaleka nedostane na všechny majitele kotlů, kterých je u nás přes 300 000.

Důležitým úkolem ministerstva životního prostředí a celé vlády musí být motivovat domácnosti pro ukončení uhelného vytápění a zajištit peníze na pokračování kotlíkových dotací tak, aby na ně dosáhly i chudší rodiny. Kotlíkové dotace jsou dosud financovány z evropských fondů. Další peníze by bylo vhodné získat například zvýšením energetické daně (zejména na uhlí) a určením jejích výnosů právě na podporu náhrady kotlů. Zvýšení daně bude zároveň motivovat domácnosti k využívání kvalitnějších paliv. Zároveň sníží narůstající nespravedlnost, kdy domácnosti napojené na centrální zásobování teplem platí v ceně za vytápění i i emisní povolenky. Dodavatelé tříděného uhlí do domácností přitom emisní povolenky neplatí, ačkoli uhlí v malých kotlích znečišťuje víc než jeho spalování v teplárnách.

Ovšem vyčištění ovzduší a snížení skleníkových emisí nemůže ležet jen na domácnostech. Stát musí zajistit odstavení zastaralých bloků uhelných elektráren, které nesplňují evropské emisní limity pro svoji kategorii. Do srpna 2021 se tyto elektrárny musejí buď zmodernizovat, nebo přejít do nouzového režimu (provoz maximálně 60 dní v roce) či nejlépe úplně skončit. Přebytek elektřiny, kterou ve velkém vyvážíme, a vývoj energetiky ukazují, že se jedná o zdaleka nejlepší řešení [4].

Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v České republice vytápěno uhlím 336 000 domácností a palivovým dřevem 285 000 domácností [5]. Individuální vytápění pevnými palivy (zejména uhlím) je v České republice nejvýznamnějším přímým zdrojem znečištění jemnými prachovými částicemi a dominantním zdrojem benzo(a)pyrenu [6].

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA řekl:
"Výměna stovek tisíc kotlů je velká operace, která může přinést zdravější prostředí pro nás všechny. První podmínkou úspěchu je pokračování kotlíkových dotací. Jejich financování lze elegantním způsobem zajistit třeba vyšším zdaněním kupovaného uhl s výnosem nasměrovaným právě do kotlíkových dotací. Druhou podmínkou úspěchu je informovanost. Nelze očekávat, že majitelé a majitelky rodinných domů (často v pokročilém věku) pravidelně kontrolují na internetu, jaké parametry má mít štítek na jejich kotli. V případě, že pochybení zjistí až při setkání s kontrolorem, bude téměř jistě docházet k velkým nepříjemnostem. Kdo topí pevnými palivy, mívá po ruce pohrabáč."

Tuto a další tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne


Kontakty:
Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Podrobnosti v tiskové zprávě MŽP z 11. října 2016: https://www.mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu
[2] https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-tuhymi-palivy/17760-pohledem-znalce-zmeny-v-pravidelnych-kontrolach-kotlu-na-pevna-paliva
[3] Vyhodnocení prvního kola kotlíkových dotací, https://vytapeni.tzb-info.cz/kotlikove-dotace/15674-vyhodnoceni-1-kola-kotlikovych-dotaci
[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/prelomova-studie-po-odstaveni-ceskych-uhelnych-elektraren-svetla-nezhasnou
[5] Výsledky SLDB 2011: https://www.czso.cz/csu/czso/24000-13-n_2013-030103
[6] Národní program snižování emisí České republiky: https://www.mzp.cz/cz/narodni_program_snizovani_emisi
Jan Piňos, tel: 731 465 279 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist