https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/odbornici-se-shoduji-jak-resit-priciny-nemocnych-lesu-poslanci-a-poslankyne-by-je-v-tom-meli-zitra-podporit
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Odborníci se shodují, jak řešit příčiny nemocných lesů. Poslanci a poslankyně by je v tom měli zítra podpořit

9. července 2018 | Hnutí DUHA
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
Zítřejší jednání Poslanecké sněmovny o smrkové kalamitě a zdravotní situaci lesů zahájí ministr životního prostředí Richard Brabec a nový ministr zemědělství Miroslav Toman. [1] Právě ministr Toman po svém nedávném nástupu do funkce při schůzce s Hnutí DUHA oznámil vznik odborné platformy, která se má okamžitě začít zabývat podrobným řešením aktuálních problémů lesního hospodaření "včetně změn legislativy ke zlepšení druhové skladby i zdravotního stavu lesů" [2]. Poslanci a poslankyně mohou zítra vládu a tedy i tuto odbornou platformu vyzvat k řešení nejpodstatnějších úkolů a ukázat tak jasnou podporu pro řešení a příslib, že návrhy pak neztroskotají v parlamentní proceduře.

Řešením příčin stavu lesů se zavázala jak vláda ve svém programovém prohlášení [3], tak jednotlivě ČSSD ve svém předvolebním i dlouhodobém programu [4] i ANO ve veřejných prohlášeních [5]. Podle svých vyjádření chtějí potřebné změny prosadit i opoziční TOP09 [6] nebo Pirátská strana [7]. Poslanci a poslankyně tak zítra budou mít dostatek hlasů, aby dokázali, že svoje prohlášení myslí vážně a dohodli se na usnesení vyzývající vládu k předložení novely lesního zákona, mysliveckého zákona, nového zákona o státním podniku Lesy ČR či zavedení mezinárodně uznávané certifikace FSC, která garantuje spotřebitelům čím dál žádanější dřevo z šetrně obhospodařovávaných lesů.

Na značné části řešení, kterými by se političky a politici měli zabývat, přitom panuje odborná shoda i v nejvíce zasažených Jeseníkách. Zástupci státního podniku Lesy ČR, CHKO Jeseníky, Agentury ochrany přírody a krajiny a Hnutí DUHA se během včerejší diskuse na Jesenicku, v lidmi naplněné Tančírně v Račím údolí u Javorníku shodli, že mezi nejurgentnější kroky pro zlepšení stavu českých lesů patří mimo jiné výrazné zvýšení druhové pestrosti českých lesů a snížení stavů přemnožené spárkaté zvěře. Během debaty, která předcházela benefičnímu koncertu Tomáše Kluse pro kampaň Zachraňme lesy Hnutí DUHA, panovala shoda rovněž na potřebě přenést zkušenosti z kalamitou nyní zasažených Jeseníků do dalších částí republiky, kde se dají brzo očekávat vzhledem k oteplujícímu se klimatu podobné problémy.

Poslankyním a poslancům před jednáním Sněmovny zaslalo Hnutí DUHA návrh systematického řešení stávajících problémů českých lesů. Dokument "Co dělat, abychom zachránili lesy" [8], byl lesníky, vědci a zástupci Hnutí DUHA předán úřadu premiéra ČR dne 13. června 2018. Pro zlepšení zdravotního stavu lesů je zapotřebí novela zákona o lesích, zákona o myslivosti, schválení zákona o státním podniku Lesy ČR a přesnější zadání pro jeho činnost, zavedení pravidel šetrného hospodaření dle certifikace FSC ve státních lesích a zavedení podpory šetrného hospodaření u soukromých vlastníků. K podrobnému zpracování a provedení těchto odborně prodiskutovaných kroků může Poslanecká sněmovna dopomoci již zítra apelem na vládu ČR.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:
"Poslanci a poslankyně by měli jasně ukázat, že jim záleží na řešení skutečných příčin dnešní kalamity v lesích. Může za ni především převládající nevhodná výsadba smrkových monokultur na místech dříve smíšených lesů a také nešetrné hospodaření. Lesní hospodaření se navíc v minulých letech na nedostatečně připravilo na změnu klimatu a sucho, které nyní nemocné lesy ničí. Pokud budou politici chtít, může se to začít měnit již zítra. Závazky a prohlášení ke zlepšení stavu lesů učinily strany, které mají ve Sněmovně většinu. Měly by tedy prosadit usnesení s jasnými výzvami pro vládu. Odborně prodiskutované návrhy k tomu mají na stole."


Kontakty:
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 608 283 530, jan.skalik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Jako pevně zařazený bod k projednání Poslaneckou sněmovnou byla na úterý 10. 7. zařazena "Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí o kůrovcové kalamitě v České republice". Po vystoupení ministrů bude otevřena rozprava Poslanecké sněmovny. Více zde: https://www.psp.cz/sqw/pp.sqw?b=35639
[2] http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_ministr-miroslav-toman-kurovcovou-1.html
[3] Závazky týkající se ochrany lesů obsahuje programové prohlášení vlády ČR (https://zpravy.idnes.cz/dokument-prohlaseni-vlada-ano-cssd-dtl-/domaci.aspx?c=A180511_070724_domaci_bur):
"Jako vláda garantujeme nezcizitelnost Budějovického Budvaru n.p., podniků Povodí a Lesů České republiky. Praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn. Vytvoříme dlouhodobou a jednoznačnou koncepci státní lesnické politiky a také myslivecké politiky, které budou naplňovat jak potřeby státu, jeho občanů, tak průmyslu a zemědělství na něj navázaných, a to v symbióze s kulturní kra jinou, přírodou, přirozenou obnovou lesů. Hlavním nositelem této strategie bude Ministerstvo zemědělství a jeho prostřednictvím Lesy ČR a ÚHUL. Budeme důsledně trvat na efektivním využívání dřevní hmoty s podporou českého zpracovatelského průmyslu. Nadále budeme podporovat rozšiřování lesních pozemků zalesňováním zemědělsky nevyužitelných ploch." (str. 30)
"Zasadíme se o ekologicky vhodné řešení nedostatečné druhové a věkové diverzifikace a kalamitních stavů v lesích." (str. 32)
Andrej Babiš uvedl, že vláda vypracovala podrobný osmnáctibodový seznam kroků pro řešení kůrovcové kalamity a vládní krizový štáb se bude schvázet až do odeznění problému každý měsíc: https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1233772753426033
[4] Česká strana sociálně demokratická přístup ke krizi v lesích formulovala ve volebním programu: https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf
"Prosadíme nový přístup k péči o lesy, které budou silnější a odolnější díky návratu k původnímu druhovému složení. Změníme obchodní model státních lesů, aby více odpovídal jejich významu pro přírodu i venkovské oblasti a vedl také k vyšším výnosům pro stát." (str. 34)
[5] Postoj ANO k problematice jasně vyjadřuje například ministr životního prostředí Richard Brabec. Více v tiskové zprávě Hnutí DUHA z 21. června 2018: http://hnutiduha.cz/aktualne/zakaz-vstupu-vice-lidi-pro-odklizeni-klad-lesy-nezachrani-k-tomu-je-treba-zmenit
[6] Návrhy legislativních změn představila TOP09 na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 26. 6. 2018. Videozáznam je dostupný na: https://youtu.be/3GCb-MT6f34
[7] Pirátská strana se k řešení lesní krize systematickými kroky přihlásila v tiskové zprávě ze 7. 5.: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/holomcik-razantni-zmeny-pro-lesy.html Iniciovala zároveň i jednání na půdě Poslanecké sněmovny.
[8] Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Hnutí DUHA ze dne 13. června 2018: http://hnutiduha.cz/aktualne/hnuti-duha-dnes-predalo-vlade-komplexni-reseni-pro-zdrave-lesy
Jan Piňos, tel: 731 465 279 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist