Anna Kšírová "> Osobnosti medicíny podporují stávku studentů za klima a vyzývají politiky k důsledné ochraně klimatu - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/osobnosti-mediciny-podporuji-stavku-studentu-za-klima-a-vyzyvaji-politiky-k-dusledne-ochrane-klimatu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Doctors for Future: Osobnosti medicíny podporují stávku studentů za klima a vyzývají politiky k důsledné ochraně klimatu

20. září 2021 | Doctors for Future
Autor: Anna Kšírová, tel: 736 776 650
Podporu požadavkům studentské stávky hnutí Fridays for Future, která po politicích kandidujících v říjnových parlamentních volbách požaduje důslednou politiku ochrany klimatu, vyjádřily také významné osobnosti české medicíny. V otevřeném dopise upozorňují na skutečnost, že klimatická změna představuje zásadní ohrožení pro lidské zdraví ve 21. století.

„Pro nás v České republice to konkrétně znamená například vyšší počet onemocnění a úmrtí na kardiovaskulární, plicní a neurologické choroby během letních vln veder, šíření infekcí z tropických a subtropických oblastí do mírného pásu, častější alergická onemocnění, úmrtí či zranění při stále častějších extrémech počasí jako jsou bleskové povodně,“ píší lékaři ve výzvě. Tu podpořili například vedoucí Toxikologického informačního střediska profesorka Daniela Pelclová nebo profesor Jan Janoušek, přednosta dětského kardiocentra FN Motol.

„Ochranu klimatu a s tím související péči o přírodu a životní prostřední považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů, před kterým lidstvo nyní stojí,“ okomentoval svůj podpis další signatář výzvy profesor infekčního lékařství Ladislav Machala.

Zprávy institucí jako je Expertní rada evropských akademií věd (EASAC) nebo nedávno publikovaný společný editorial 233 lékařských časopisů varují, že nás může připravit o pokrok, který medicína učinila v posledních 200 letech.

Lékaři upozorňují na skutečnost, že Česká republika přitom neplní své závazky plynoucí z Pařížské dohody. Příští vláda podle nich musí podpořit přechod na obnovitelné zdroje energie, zabránit tomu, aby fosilní plyn ve velkém nahrazoval uhlí, podpořit vznik komunitních elektráren, napřít síly k uzdravení krajiny a nastavit mnohem efektivnější systém hospodaření s odpady.

„Tato témata obvykle nejsou spojována se zdravím. Přitom znečištění ovzduší, které je způsobeno prakticky výhradně spalováním fosilních paliv, jako je uhlí, nafta nebo benzín, u nás způsobí zhruba deset tisíc předčasných úmrtí ročně,“ říká členka iniciativy Doctors for Future Česká republika Anna Kšírová. Dodává, že do tohoto čísla nejsou započítány dopady plynoucí ze změny klimatu, ke které uhelné elektrárny a silniční doprava přispívají.

Lékaři se též chystají stávkující studenty podpořit osobně i na dálku. Iniciativa Doctors for Future Česká republika, která prohlášení vydala, připravila plakát, který si můžou například nalepit na dveře ordinace. „Osobně do Prahy bohužel nemůžu přijet, ale plakát určitě využiji. Chci, aby i moji pacienti věděli, že ochrana klimatu je v zájmu zdraví nás i našich dětí,“řekla praktická lékařka a matka tří dětí Lucie Křivohlavá z Pelhřimova.


Doctors for Future Česká republika
Jsme skupina zdravotníků, která usiluje o ochranu klimatu jako o zásadní krok pro ochranu lidského zdraví. Změna klimatu představuje bezprecedentní ohrožení, které může zvrátit řadu pokroků, jichž lidstvo v medicíně za posledních několik stovek let dosáhlo. Členové iniciativy chápou svou aktivitu jako součást širší společenské zodpovědnosti zdravotníků. Jejich cílem je též prosazovat kroky vedoucí ke snižování negativního vlivu fungování zdravotnictví na životní prostředí.


Text prohlášení:

Jako lékaři se znepokojením sledujeme ohrožení, které pro zdraví nás i našich pacientů představuje změna klimatu. Pro nás v České republice to konkrétně znamená například vyšší počet onemocnění a úmrtí na kardiovaskulární, plicní a neurologické choroby během letních vln veder, šíření infekcí z tropických a subtropických oblastí do mírného pásu, častější alergická onemocnění, úmrtí či zranění při stále častějších extrémech počasí jako jsou bleskové povodně. Nemůžeme zapomenout ani na duševní zdraví, které je ohroženo stále častějšími extrémními výkyvy i ničením životního prostředí.

Vážíme si proto iniciativy mladých lidí, která požaduje po nové české vládě vzešlé z nadcházejících parlamentních voleb důslednou politiku ochrany klimatu. Jsou to právě mladí lidé, jejichž budoucnost i zdraví budou změnou klimatu výrazně ohroženy. Finanční prostředky investované do opatření na ochranu klimatu se vrátí ve snížených nárocích na zdravotní péči.

Podporujeme studentské stávky Fridays for Future konané 24. září 2021, neboť ochrana klimatu je nezbytná pro zachování kvalitního života a lidského zdraví.


Podepsáni:
Doc. MUDr. František Duška, PhD., přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace FN Vinohrady, proděkan pro podporu a evaluaci výzkumu 3. LF UK
Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD., Gerontologické centrum Praha 8, předsedkyně Alzheimer Europe a České gerontologické a geriatrické společnosti
Prof. MUDr. Jan Janoušek, PhD. - Přednosta Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. - Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
Prof. MUDr. Ladislav Machala, PhD., vedoucí AIDS centra na Bulovce, Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FNB
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. - Vedoucí Toxikologického informačního střediska pro ČR
Doc. MUDr. Jan Trnka, PhD. - vedoucí katedry biomedicinských oborů 3. LF UK
MUDr. Anna Kšírová za iniciativu Doctors for Future / Lékaři za budoucnost Česká republika
Anna Kšírová, tel: 736 776 650
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist