https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/otevreny-dopis-prirodovedcu-z-top09-pemieru-fialovi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Otevřený dopis přírodovědců z TOP09 premiéru Fialovi

6. ledna 2022 |
Vážený pane premiére, v environmentální oblasti má vláda nelehký úkol odstranit řadu chyb a nedostatků, které po sobě minulá vláda zanechala a naopak nastartovat progresivní směr, který by navázal na úspěšný vývoj devadesátých let, jenž byl v následujícím období postupně degradován. Konkrétně máme na mysli tyto oblasti, kde vidíme potřebu co nejvíce na ně zaměřit pozornost:

1. Ochrana klimatu s důrazem na postupnou dekarbonizaci naší ekonomiky a zejména přizpůsobení naší krajiny očekávané klimatické změně (zadržet vodu, revitalizovat toky a mokřady, snížit rozlohy a monotónnost polí, pěstovat druhově pestré lesy).

2. Hospodaření s přírodními zdroji (půda, voda, lesy, zemědělské produkty) je v koaliční smlouvě pokryto dobře, prosíme ale o skutečné uplatnění těchto závazků v každodenní politické praxi (zejména pak s ohledem na zcela nevyhovující návrh na využití zemědělských dotací, které připravilo MZe pod vedením minulého ministra). Zvýšenou pozornost je třeba upřít na uhlíkové hospodaření v krajině (ukládání uhlíku v půdě a biomase především lesní) jako základní nástroj zmírňování globální změny.

3. Pro zajištění dekarbonizace ekonomiky a splnění našich závazků vycházejících z dohod v rámci EU je třeba rychle a ve velkém rozsahu navýšit podíl obnovitelných zdrojů, zejména pak na výrobě elektřiny. Elektřiny z větru a slunce je dnes ve světovém srovnání nejlevnějším zdrojem, a extrémně nízký podíl této výroby (jeden z nejnižších v EU) podvazuje naši schopnost splnit dohodnuté cíle a též zajistit dostupnou elektřinu pro naše občany a firmy.

4. Oběhové hospodářství představuje celkově nový model ekonomiky účelně hospodařící se zdroji a komplexně řešící problematiku odpadů. Je to oblast nabízející mnoho příležitostí pro naše firmy a proto je třeba přejít od dnešního stavu (vysoký sběr některých surovin, ale jejich nízké využití) na vskutku funkční model.

5. Horizontální spolupráce mezi resorty - zajistit koordinace především mezi rezorty životního prostředí a zemědělství, či v případě dekarbonizace životního prostředí a průmyslu, které dosud často vystupovaly v zásadě antagonisticky. Je to o to důležitější, že oba rezorty nyní drží jedna koaliční strana. Nelze opomenout aktivní roli MPO pro vytváření prostoru pro zavadění nových dekarbonizačních technologii jako velkou výzvu pro náš průmysl.

Mimořádně důležitým úkolem nové vlády je obnovit spolupráci a důvěru v rámci EU. V environmentální oblasti je tento aspekt důležitější než jinde, EU má velmi dobře propracovánu širokou legislativu, strategické a jiné dokumenty, zde je třeba mnoho věcí odpovědně uchopit. Klíčová je Zelená dohoda pro Evropu, kterou minulý premiér, který ji jménem naší země přijal, opakovaně nazýval zeleným šílenstvím, před nímž je třeba občany České republiky chránit (ale peníze, jež nabízí, samozřejmě chytře přijmout). Ve skutečnosti je tomu právě naopak, Zelená dohoda otevírá novou širokou perspektivu a přináší obrovské příležitosti. Zelená dohoda není zdaleka jen v tuto chvíli v ČR ostrakizovaná energetická změna, ale i zahrnuje i ochranu dramaticky mizející biodiverzity, nezbytné změny v zemědělství a revitalizaci krajiny jako celku. Odchod od průmyslového zemědělství používající vysoké množství hnojiv a pesticidů a degradující krajinu, která je ale základ budoucí prosperity země, je také důležitým cílem Zelené dohody, zvláště palčivým v ČR.

Připomínáme, že naše země obdrží v dalších letech stovky miliard korun z rozpočtu EU (prostřednictvím různých fondů) a máme zato, že to, jak je předchozí vláda hodlala rozdělit není vždy vůbec efektivní cestou jak zásadně modernizovat naši zemi a splnit své závazky vůči našim partnerům.

Minulé vlády dostaly Českou republiku do pozice jednoho z největších potížistů v oblasti ochrany krajiny a klimatu. Data jasně prokazují, že v mnoha oblastech jsme zůstali jsme skanzenem nepochopení a překonaných postojů, které nás pak vedou k rozhodnutím, které později naši zemi poškodí. Vážený pane premiére, prosíme, abyste se svou vládou spolehlivě vyvedl naši zemi z tohoto marazmu.

Bohužel, nemalá část naší politické diskuse naznačuje, že trvá riziko, že budeme pokračovat ve směru, který podceňuje problémy, které jsme v minulých letech způsobili, či ignoruje pokroky technologií, které umožňují dříve nemožná řešení. Proto pevně věříme ve Vaši erudici a kompetenci a Vaši schopnost dospět k rozhodnutím, které odpovídají poznání a možnostem konce první čtvrtiny 21. století.


V Praze, dne 6. ledna 2022
Jakub Hruška
Michal V. Marek
Bedřich Moldan
Luděk Niedermayer

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JD

Jindřich Duras

7.1.2022 08:48
Dobře napsáno. Velmi dobře! Podepisuji alespoň zde. Vláda měla prohlášení celkem dobrá, ale couvnout z realizace je velmi snadné, zejména když se už třetí den po jmenování nového ministra Ze Agrární komora chová, jako že jí někdo šlápl na kuří oko :-)!
Odpovědět
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist