https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/poslanecky-navrh-zmeni-zemi-v-myslivecky-stat
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA, Český svaz ochránců přírody, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů: Poslanecký návrh změní zemi v myslivecký stát

Kampaň, jejímž cílem je dosáhnout úplného zamítnutí poslaneckého návrhu mysliveckého zákona, zahajují dnes ekologické organizace a vlastníci lesů. Zákon, který předložila skupina sedmnácti poslanců čtyř politických stran [1], drasticky omezuje vlastnická práva majitelů lesů, umožňuje další rozsáhlé ničení mladých stromků přemnoženou zvěří, otevírá cestu lovu státem chráněných druhů živočichů a je v rozporu s legislativou Evropské unie. Zákon je v přímém rozporu s evropskou legislativou. Mezi zvěř řadí druhy, které podle dvou závazných směrnic EU není dovoleno lovit - například orla mořského či skalního, sokola stěhovavého, dropa velkého, vydru říční, vlka, rysa ostrovida, bobra evropského či medvěda hnědého. Zákon zařazuje mezi zvěř chráněné druhy živočichů. Některé z nich patří podle českého právního řádu dokonce mezi druhy kriticky nebo silně ohrožené. Zákon dramaticky omezuje soukromé vlastnictví. Vlastník lesa nebude moci rozhodovat, kolik na svém pozemku chce mít jelení a srnčí zvěře, nebude mít právo příslušný úřední verdikt formálně připomínkovat ani se proti němu odvolat. Uměle přemnožená zvěř, úmyslně přikrmovaná a udržovaná myslivci, přitom v českých lesích spásáním stromků ročně způsobí škody zhruba za 1,2 miliardy korun. Znamená proto rovněž vážný ekologický problém, který se týká i státních lesů. Státním i obecním lesům zákon ukládá povinnost 75 % svých honiteb pronajmout mysliveckým spolkům či podnikatelům. Díky opčnímu právu, které poslanecký návrh zavádí, ztrácí správci obecním a státních lesů prakticky možnost nájemce vyměnit. Okresní úřad bude také moci pozemek proti vůli majitele přičlenit k sousední honitbě. Vlastníci pozemků menších než jeden hektar dokonce nebudou mít nárok se k takovému rozhodnutí vyjádřit, ani nedostanou žádné nájemné. Myslivci také získají právo vstoupit se zbraní v ruce na zahradu nebo jiný soukromý pozemek a prohledat jej, protože se tam může skrývat postřelené zvíře. Zákon přitom neřeší problémy, které myslivost způsobuje. Už nyní k nim patří značné přemnožení spárkaté zvěře, která spásáním brání obnově lesů. Návrh také neklade žádné překážky ilegálnímu odstřelu ohrožených a státem chráněných druhů živočichů. Nesnaží se rovněž zamezit soustavnému ohrožování životů návštěvníků lesa myslivci, kteří během 90. let omylem zastřelili několik desítek lidí. Pavel Pešout z Českého svazu ochránců přírody řekl: "Poslanci, kteří předložili návrh mysliveckého zákona, jej zřejmě sami nečetli. Těžko lze uvěřit, že by se jinak mohli podepsat pod právní normu v takové míře omezující práva vlastníků půdy, která navíc odporuje evropské legislativě". František Kučera ze Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů řekl: "Těžko lze uvěřit tomu, že návrh nového zákona o myslivosti, předložený v roce 2000, nejenže zcela přehlíží společenské a politické změny, k nimž došlo v České republice po roce 1989, ale v řadě navrhovaných ustanoveních jde ještě dále - přesněji řečeno zpět - než dosud platný zákon o myslivosti č. 512/1992 Sb., v některých případech v přehlížení a ignoraci práv vlastníků pozemků a zejména lesních hospodářů a zemědělců i předstihuje zákon o myslivosti č. 23 z roku 1962!" František Morávek ze státního podniku Lesy České republiky řekl: "Předložený poslanecký návrh zákona nás vzdaluje Evropě. Nepochopitelným způsobem ignoruje vlastnická práva a nerespektuje evropské trendy v ochraně přírody. Jeho případné schválení znemožní dosažení potřebných procentických úprav druhové skladby lesů v souladu se Zásadami státní lesnické politiky a výrazně znesnadní prosazování trvale udržitelného hospodaření v lesích." Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl: "Poslanecký návrh změní zemi bez nadsázky v myslivecký stát. Zákon se vysmívá vlastnickým právům, umožňuje lov ohrožených druhů i devastaci lesů přemnoženou zvěří." Kontakt: Libor Ambrozek, předseda Českého svazu ochránců přírody Pavel Pešout, místopředseda Českého svazu ochránců přírody František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů František Morávek, obchodně-provozní ředitel státního podniku Lesy České republiky Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA Karolína Šůlová, tisková koordinátorka Hnutí DUHA Poznámky: [1] Návrh poslanců Jaroslava Palase (ČSSD), Jiřího Drdy (ODS), Jana Grůzy (KDU-ČSL), Josefa Mandíka (KSČM), Františka Brožíka (ČSSD), Pavla Höniga (ČSSD), Oldřicha Vojíře (ODS), Ludmily Müllerové (KDU-ČSL), Vojtěcha Filipa (KSČM), Petra Horta (ODS), Jaroslava Lobkowicze (KDU-ČSL), Vladimíra Doležala (ODS), Ladislava Skopala (ČSSD), Františka Chobota (ČSSD), Pavla Kováčika (KSČM), Taťány Jirousové (KSČM) a Václava Grulicha (ČSSD) na vydání zákona o myslivosti (sněmovní tisk č. 788)

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist