https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/posuzovani-vlivu-obchvatu-okrisek-na-prirodu-zacne-znovu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Posuzování vlivů obchvatu Okříšek na přírodu začne znovu

16. května 2016 | Děti Země
Kraj Vysočina požádal o ukončení posuzování své varianty

Krajský úřad v Jihlavě na základě žádosti Kraje Vysočina svým oznámením ze dne 6. května 2016 zastavil podrobné hodnocení vlivů trasy obchvatu Okříšek v délce 3,4 km na životní prostředí, neboť kraj chce předložit jinou variantu obchvatu.

Krajský úřad přitom na základě požadavků Dětí Země, ZD Okříšky a občanů a Obce Petrovice vydal dne 18. prosince 2015 závěry zjišťovacího řízení, že trasa obchvatu bude podrobně vyhodnocena. Celý schvalovací proces se tak vrací na začátek.

„Rozhodnutí kraje se dalo očekávat, pokud chce skutečně férovým a zákonným způsobem zlepšit dopravní obslužnost v okolí Okříšek tak, aby se to významně nedotklo přírody a života jiných obyvatel v okolí, takže vyčkáme, s čím přijde,“ hodnotí aktuální stav přípravy obchvatu Okříšek předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho začalo schvalování obchvatu Okříšek a související přeložky silnice z Okříšek do Třebíče nelogicky, neboť optimální by bylo nejprve v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje kraje koncepčně posoudit vlivy různých koridorů těchto nových silnic na životní prostředí a zdraví obyvatel za účasti veřejnosti a všech dotčených obcí a teprve pak provést podrobné hodnocení procesem EIA.

Původně vybraná varianta obchvatu Okříšek severozápadně od Petrovic v jejich těsné blízkosti mohla způsobit nadlimitní intenzity hluku, snížit stav a kvalitu podzemních vod, negativně zasáhnout do krajinného rázu a do biotopů zvláště chráněných druhů organismů.

„Kromě přípravy obchvatu Okříšek nás ještě zajímá přeložka silnice z Okříšek do Třebíče, protože vybraná trasa se nám rovněž z hlediska vlivů na přírodu nezdá příliš vhodná, takže jsme se proti ukončení podrobného hodnocení jejího vlivu na přírodu odvolali a Ministerstvo životního prostředí nám v březnu vyhovělo a uložilo krajskému úřadu znovu a pečlivě rozhodnout,“ vysvětluje dosavadní stav její přípravy Patrik.

Kraj Vysočina chce přeložku silnice II/405 z Okříšek do Třebíče v délce 6,53 km postavit, ačkoliv její varianta není schválená v žádném územním plánu dotčené obce a ani v Zásadách územního rozvoje.


* * * * * * * * * * *


Průběh procesu hodnocení vlivů dvou silnic u Okříšek na životní prostředí s účastí Dětí Země


Přeložka silnice č. III/40510 Okříšky – Přibyslavice (obchvat Okříšek)

1) 14.08.2015 = zveřejnění oznámení EIA Krajem Vysočina
2) 02.09.2015 = vyjádření Dětí Země k oznámení EIA
3) 18.12.2015 = KÚ v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení s 10 požadavky, že proběhne podrobné posuzování a že Kraj Vysočina by měl vyhodnotit i jinou trasu obchvatu Okříšek
4) 04.05.2016 = Kraj Vysočina stahuje žádost o hodnocení vlivů vybrané varianty obchvatu
5) 06.05.2016 = KÚ v Jihlavě podrobný proces hodnocení vlivů obchvatu Okříšek zastavuje


Přeložka silnice č. II/405 Okříšky – křižovatka s I/23

1) 14.08.2015 = zveřejnění oznámení EIA Krajem Vysočina
2) 06.01.2016 = KÚ v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí
3) 28.01.2016 = odvolání Dětí Země proti tomuto rozhodnutí
4) 15.03.2016 = MŽP v Brně odvolání uznává a rozhodnutí ruší
tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist