Martina Dušková "> Potřebuje Moravskoslezský kraj projekt „Velký Mošnov“? - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/potrebuje-moravskoslezsky-kraj-projekt-velky-mosnov
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Strana zelených Moravskoslezského kraje: Potřebuje Moravskoslezský kraj projekt „Velký Mošnov“?

17. dubna 2023 | Strana zelených Moravskoslezského kraje
Autor: Martina Dušková, tel: 774227019
Moravskoslezští Zelení nesouhlasí s budováním skladových hal na nejkvalitnější zemědělské půdě a s negativními zásahy do unikátní přírody Poodří v souvislosti s dalším rozšiřováním mošnovské průmyslové zóny. Upozorňují také na další negativní důsledky, jako je růst dopravní zátěže či zhoršování místních klimatických podmínek a světelného znečištění. Projekt Velký Mošnov má zásadní vliv na kvalitu života místních lidí. Musí proto projít důkladnou veřejnou debatou a posouzením dopadů na životní prostředí.

Stávající krajská politická reprezentace, ale dlužno dodat, že i ty předchozí, se shlédly v myšlence vybudovat v oblasti mošnovského letiště jednu z největších průmyslových zón v České republice. Projekt nazvaný Velký Mošnov má vést ke vzniku obřího logistického centra na křižovatce letecké, železniční a silniční dopravy. Snahou je najít náhradní využití pro letiště, které navzdory masivním finančním injekcím nedokáže konkurovat v oblasti osobní dopravy blízkému letišti v Katowicích.

V polovině loňského roku kraj uzavřel memorandum o spolupráci při rozvoji Velkého Mošnova s Armádou České republiky. V oblasti má vzniknout armádní logistické centrum, pro které se kraj zavázal vykoupit území v katastru obce Petřvald. Jedná se desítky hektarů převážně zemědělských pozemků, na kterých se nachází nejhodnotnější orná půda zařazená do I. a II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.

Moravskoslezští Zelení považují za důležité upozornit na negativní dopady projektu Velký Mošnov a souvisejících záměrů na rozsáhlé území Moravskoslezského kraje, jeho obyvatele a životní prostředí.

Ne skladovým halám na nejhodnotnější zemědělské půdě

Za zvláště problematický považujeme plánovaný zábor 70 ha zemědělské půdy nad rámec již schváleného územního plánu. Jedná se o kvalitní ornou půdu, na které nelze v současné době stavět z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu. To chtějí krajští politici změnit s odvoláním na vyšší veřejný zájem, kterým má být výstavba armádního centra. Kraj má přitom k dispozici stovky zanedbaných, v minulosti průmyslově využívaných lokalit, tzv. brownfieldů. Přesto patří v rámci České republiky k rekordmanům v záborech zemědělské půdy. Za posledních 10 let v Moravskoslezském kraji nenávratně zmizelo neuvěřitelných 5 140 ha!

Mošnovská průmyslová zóna již dnes negativně ovlivňuje životní podmínky ve svém okolí. Velké množství zpevněných, nepropustných ploch a tmavé střechy hal působí jako tepelný komín s nepříznivými dopady na místní klima. To zvyšuje zranitelnost regionu vůči extrémům počasí, které se budou v souvislosti s klimatickou změnou stále zhoršovat.

Další rozšiřování zóny povede k nárůstu již teď neúnosné dopravní zátěže. Vzhledem k tomu, že nezaměstnanost v okrese Nový Jičín je dlouhodobě na minimální úrovni, budou muset firmy hledat pracovníky odjinud. Většina z nich bude za prací dojíždět nebo bydlet na ubytovnách. Zamýšlené využití zóny nepřinese regionu zajímavá pracovní místa ani zkvalitnění služeb či bydlení v Mošnově a okolních obcích.

„Tento typ rozvoje má jen omezený přínos pro místní lidi. Zejména mladí odsud odcházejí za lepšími příležitostmi jinam. V Mošnově nám chybí lékaři, kvalitní školy a další služby. Příroda je to nejcennější, co tu máme, ale i tu si chceme zničit,“ říká obyvatel Mošnova a člen Strany zelených Josef Mišanik.

Jedinečná příroda Poodří nesmí ustoupit podnikatelským zájmům

S rozvojem Velkého Mošnova souvisí také záměr přímého železničního spojení pro nákladní přepravu směrem na Přerov. Trať má vést přes jednu z nejcennějších lokalit v CHKO Poodří. Hrozí zde zánik hnízdiště evropsky chráněného dravce motáka pochopa, lokality s hojným výskytem modráska bahenního či prameniště s populací vzácné kuňky obecné. Plánovaná železniční spojka by tato mimořádně cenná přírodní stanoviště zcela znehodnotila a znamenala by vážné zpochybnění prioritní ochrany biodiverzity v tomto velkoplošném chráněném území. Navržená kompenzační opatření považujeme za zcela neadekvátní.

„Nesmíme dovolit ničení unikátní přírody v Poodří kvůli ziskům logistických firem. K výstavbě železniční spojky přes biologicky cenná území CHKO a soustavy Natura 2000 se v minulosti negativně vyjádřilo také Ministerstvo životního prostředí. Situace se bohužel změnila vstupem armády, kdy nevratné škody na přírodě jsou odůvodňovány převažujícím veřejným zájmem obrany státu. Domníváme se, že jde jen o záminku, aby si kraj prosadil svou,“ upozorňuje Martina Dušková, spolupředsedkyně Strany zelených Moravskoslezského kraje.

Udržitelný rozvoj znamená lepší kvalitu života v regionu

Strana zelených Moravskoslezského kraje se jednoznačně staví proti rozšiřování stávající průmyslové zóny vymezené platnými územními plány. V případě již schválených území apelujeme na co největší udržitelnost jejich využití. Za nezbytné považujeme zvýšení podílu propustných ploch a zeleně, instalaci zelených střech a další opatření na zmírňování vlivu tepelného ostrova a zlepšení kvality prostředí pro místní obyvatele. Zásadní je rovněž snižovat světelné znečištění, které má nezanedbatelné dopady na zdraví lidí i přírodu.

„Když se podíváme na současnou situaci v Moravskoslezském kraji, nelze se nezeptat, zda rozšiřování skladových hal a montoven je to, co náš region skutečně potřebuje. Právě nyní, kdy do kraje přitékají miliardy korun z evropských fondů obnovy, by mělo být jasné, že jde o jedinečnou příležitost pro zelenější rozvoj regionu. Ten musí být spojen s ochranou přírody a zlepšením kvality života obyvatel. Namísto toho však vidíme zásahy do chráněných území a zábory nesmírně cenné orné půdy,“ říká René Šmotek, spolupředseda Strany zelených Moravskoslezského kraje. „Jako naprosto nedostatečnou pak vnímáme dosavadní komunikaci odpovědných zástupců kraje se samosprávami a občany dotčených obcí,“ dodává.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist