https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/predsedou-zelenych-byl-zvolen-matej-stropnicky-mistopredsedkyni-irena-moudra-w-nschova
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Strana zelených: Předsedou zelených byl zvolen Matěj Stropnický, místopředsedkyní Irena Moudrá Wünschová

24. ledna 2016 | Strana zelených
Autor: Jan Žáček
Předsedou Strany zelených byl 23. ledna na Sjezdu v Praze zvolen dosavadní člen předsednictva Matěj Stropnický. V tajné volbě získal 117 hlasů z 222. Druhý Petr Štěpánek obdržel 97 hlasů. Pro třetího kandidáta Jana Šlechtu hlasovalo 6 delegátů a delegátek. 1. místopředsedkyní se stala Irena Moudrá Wünschová, 2. místopředsedou Michal Berg a 3. místopředsedou Petr Kutílek. Dalšími členkami a členy předsednictva se stali Daniel Pitek, Monika Horáková a Matouš Vencálek.

Matěj Stropnický po zvolení médiím řekl, že se bude věnovat především přípravě dalších sněmovních voleb. „Beru jako klíčové spojit se s hnutími, jako je Žít Brno, Změna pro Liberecký kraj, sejít se s Matějem Hollanem, s Janem Korytářem, Martinem Hausenblasem a s dalšími lidmi, kteří jsou našimi potenciálními blízkými partnery. Pokusíme se vytvořit hnutí, jehož budou zelení jádrem, ale které bude podstatně širší. Musí to být občanské hnutí. Jedině taková platforma nabídne alternativu jak bojácné, lhostejné a jen údržbou, či případně vlastním byznysem zaměstnané a skutečné změny neschopné vládě, tak ale i zcela zdiskreditované pravicové opozici, která až příliš nedávno osekávala práva a prostředky nejvíc těm, kteří se nemohli bránit, kdežto ekonomické moci a bohatství nepokrytě stranila,“ uvádí nově zvolený šéf zelených.

MATĚJ STROPNICKÝ (*1983)
bývalý náměstek primátorky hlavního města pro územní rozvoj a bývalý místostarosta Prahy 3 pro oblast bydlení a kultury
Studoval v Lisabonu a Římě, absolvoval žurnalistiku a mezinárodní teritoriální studia, má doktorát z mediálních studií. V letech 2003 až 2009 pracoval v Literárních novinách postupně jako přispěvatel, asistent šéfredaktora, redaktor a editor.
V roce 2009 spoluzaložil občanské sdružení Žižkov (nejen) sobě usilující o spravedlivou privatizaci bytů. Dalo i název koalici, se kterou pak v letech 2010 i 2014 úspěšně kandidoval do zastupitelstva Prahy 3. Spoluzaložil sdružení Tady není developerovo, které se úspěšně angažovalo ve věci záchrany Nákladového nádraží Žižkov.

IRENA MOUDRÁ WÜNSCHOVÁ (*1957)
členka republikové rady SZ a zastupitelka v Ústí nad Labem
Působí jako lékařka v Krajské nemocnici v Ústí nad Labem. Pracuje rovněž pro Mobilní domácí hospic v Ústí nad Labem a Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích. V občanské a politické práci se věnovala otázkám spojeným s problematikou území bývalého pohraničí, těžce poničeného ekologickou, sociální a ideovou devastací. Je jednou ze zakládajících členek iniciativy V Ústí neonacisty nechceme, podílela se na vzniku iniciativy Ústím na kole. Aktivně se účastní projektů Fóra 50 %.


Usnesení přijatá sjezdem

Otevřená data, ochrana osobních údajů, omezení internetu
Strana zelených považuje nynější informačně-technologickou evoluci za klíčovou příležitost pro transparentnější fungování státu, zvýšení efektivity lokální ekonomiky a zkvalitnění života občanů a občanek České republiky. Podporujeme principy otevřených dat, tedy údajů zveřejněných na internetu, která jsou dostupná při vynaložení minimálních nákladů. Chceme prosadit rychlejší rozvoj moderního a fungujícího e-governmentu, který bude zárukou snadného zajištění administrativních úkonů pro občany a občanky České republiky.
Odmítáme omezení síťové neutrality a prosazujeme, aby internet i nadále zůstal platformou pro výměnu informací, inovace a svobodný přístup k novým službám. Požadujeme zároveň, aby byl kladen mnohem větší důraz nejen ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů na oblast ochrany soukromí, ochrany osobních údajů a na otázky kybernetické bezpečnosti a také důraz na vzdělávání a rozvoj internetové a digitální gramotnosti u všech vrstev obyvatelstva. Tak, aby z technologického vývoje měl užitek opravdu každý a každá, včetně znevýhodněných skupin obyvatelstva, jako jsou starší či sociálně slabší občané a občanky.

Andrej Babiš a vlastnictví médií
Strana zelených vyzývá ministra financí, mediálního magnáta a vlastníka firmy Agrofert Andreje Babiše, aby se v co nejkratším termínu zbavil většinového podílu v mediální skupině, kterou vlastní. Obavy z propojení ekonomické, mediální a politické moci v České republice získávají v podobě Agrofertu, jeho mediální divize a hnutí ANO velmi reálné podoby. Andrej Babiš přitom již před více než dvěma lety veřejně přislíbil, že prodá většinový podíl ve své mediální skupině na burze. Strana zelených věří, že svobodná média jsou základní podmínkou fungování liberální demokracie a prostředím, v němž se identifikují a diskutují politická témata, která má vyspělá společnost průběžně řešit. Jsme přesvědčeni, že je nutné, aby média primárně sloužila komunikačním potřebám demokratické společnosti a nikoli ekonomickým a politickým zájmům svých majitelů. V sázce je kvalita či možná i existence demokratického systému v naší zemi. Pokud je Andrej Babiš demokratickým politikem a nechce být označován jako oligarcha, měl by neprodleně veřejně oznámit, k jakému datu a jakým způsobem se svého vlastnického podílu vzdává.

Růst HDP, důchody, zvýšení minimální mzdy
Strana zelených se domnívá, že by Vláda ČR měla důrazněji bojovat proti dalšímu prohlubování sociálních rozdílů. Rostoucí počet lidí žijících blízko nebo dokonce pod hranicí chudoby je problém celé naší společnosti, který může vést k její nekontrolovatelné radikalizaci. Je nutné reflektovat období hospodářského růstu, ve kterém se naše ekonomika nachází, a zaměřit se na zvyšování minimální mzdy a starobních důchodů. Stejně tak by vláda měla podpořit zvyšování platů v dlouho zanedbávaných odvětvích, například ve školství pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a pracovnice a také pro zdravotnický personál a pracovníky a pracovnice v sociální oblasti. Je třeba předcházet přílišnému zadlužení veřejných rozpočtů, a proto by vláda měla zvýšit efektivitu při výběru daní. Je důležité, aby se kromě daní nepřímých zaměřila také na výběr daně z příjmu právnických osob, zamezila odlivu zisku mimo rozpočty ČR a současně nastavila udržitelnou míru progresivního zdanění.

Zahraniční politika
Strana zelených požaduje, aby se obhajoba lidských práv stala znovu jedním ze základních pilířů české zahraniční politiky. S obavami hledíme na podbízení se některých našich politiků a političek autoritářským mocnostem, jako je Čína, Rusko nebo Saúdská Arábie. V té souvislosti připomínáme výrok Václava Havla “Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.” Vyzýváme Vládu ČR, ministra zahraničních věcí a prezidenta Miloše Zemana, aby nedávali přednost pochybným obchodním zájmům před obhajobou lidských práv a aby zároveň představitelé a představitelky České republiky svými výroky nepopírali Ústavu ČR.

Bezpečnostní politika
Strana zelených považuje za nezbytné, aby se Česká republika konstruktivněji zapojila do řešení otázek spojených s bezpečností, kterým dnes v Evropě čelíme. Odmítáme budování „Pevnosti Evropa“, je však jasné, že vedle budování nové společné azylové a migrační politiky je také třeba posílit a reorganizovat pohraniční stráž Evropské unie. Jejím úkolem by měla být ochrana bezpečnosti občanů a občanek EU, jakož i lidí, kteří do EU prchají před hrůzami války. Ústřední snahou musí být vnitřním bezpečnostním rizikům předcházet. V žádném případě však nelze jako správný hodnotit přístup „ofenzivní prevence“, který spočívá v takřka pandemickém šíření nových kontrolních mechanismů a technologií, které ve svém důsledku vedou k omezování právě těch lidských a občanských práv a svobod, které by měly chránit. Při řešení bezpečnostních otázek by podle zelených měla mít také česká vláda na paměti klasický liberální citát Benjamina Franklina: „Kdo se vzdává svobody, aby získal bezpečnost, přijde nakonec o obojí.“

Schengen
Svoboda pohybu a konec fyzických i mentálních hranic v Evropě patří mezi nejdůležitější úspěchy myšlenky evropské jednoty a evropské integrace jako nástroje budování trvalého míru v Evropě. Trvalost Schengenského systému, který přinesl bezprecedentní volnost pohybu evropským občanům a občankám, však není samozřejmost a je dnes podrobena vážnému testu. Strana zelených vyzývá Vládu ČR, aby nepodceňovala aktuální situaci a udělala vše proto, aby byla v Evropské unii zajištěna plná svoboda pohybu a aby byl udržen Schengenský prostor.

Zemědělské aktivity šetrné k půdě
Strana zelených si je vědoma rizik souvisejících se změnami klimatu a pravidelně na ně upozorňuje a informuje o nich. V reakci na rozsáhlá sucha na jedné straně a ničivé záplavy na straně druhé vyzýváme k urychlené změně dosavadních metod v českém zemědělství. Myslíme si, že je zapotřebí dbát o to, aby česká krajina byla schopna trvale plnit svoje funkce. Strana zelených podporuje takové zemědělské postupy, které přispějí ke schopnosti půdy zadržovat vodu v krajině, jsou šetrné ke krajině a přispějí k ochraně půdy před erozí a kontaminací. SZ varuje před zastavováním zemědělské půdy a před zpevňováním povrchu ve volné krajině.

Palmový olej a veřejnost
Strana zelených považuje současnou globální expanzi produkce palmového oleje za neslučitelnou s principy udržitelného života. Vítáme občanské aktivity, které suplují práci ministerstva zdravotnictví a informují veřejnost o potenciálních zdravotních dopadech konzumace palmového tuku v potravinách, či práci ministerstva průmyslu a obchodu, když vyzývají firmy k omezení využívání palmového oleje ve svých produktech. Není však v silách veřejnosti ošetřit legislativně dovoz a využití této suroviny, a proto vyzýváme předsednictvo SZ, aby prostřednictvím EGP usilovalo v EU o zavedení takových celních opatření, která učiní palmový olej v Evropě drahý a tedy neatraktivní.

Omezování demokracie v Polsku či Maďarsku
Strana zelených je silně znepokojena kroky v Polsku a Maďarsku, které omezují svobodná média nebo justici, jež jsou podle nás základní podmínkou fungování liberální demokracie.
Je nepřípustné, aby vítěz voleb po svém triumfu začal účelově měnit pravidla tak, aby si pojistil setrvání u moci, jako se tomu děje v Polsku. Česká zahraniční politika by neměla omezovat své nadstandardní vztahy se středoevropskými zeměmi, ale naopak by je měla využít a poukazovat na potřebnost nezávislosti uvedených institucí. Zároveň by čeští představitelé a představitelky zahraniční politiky měli, během oficiálních návštěv těchto zemí, upozorňovat na omezování demokracie, které plyne z rozhodnutí tamních vlád.

Svoboda vyznání
Strana zelených vyjadřuje znepokojení nad stupňujícími se verbálními i fyzickými útoky směřovanými vůči osobám muslimského vyznání – skutečně či nezřídka pouze domněle na základě vnějších znaků s tímto vyznáním spojovaných – či vůči jejich svatostánkům. Takové útoky jsou aplikací principu kolektivní viny, která je v právním demokratickém státě zcela nepřípustná, stejně jako snahy některých politických a občanských iniciativ směřující k omezování svobody vyznání, která je zakotvena v Listině základních práv a svobod.
Jan Žáček tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist