https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/predstaveni-soer-2020-v-cr-dostupne-ze-zaznamu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

CENIA, česká informační agentura životního prostředí: Představení SOER 2020 v ČR dostupné ze záznamu


Z akce byl pořízen záznam, který je dostupný na tomto odkaze https://slideslive.com/cenia/evropske-zivotni-prostredi-stav-a-vyhled-2020-soer-2020. V kolekci je k dispozici jak samotný záznam celé akce, tak i jednotlivé příspěvky účastníků. Příspěvek Hanse Bruyninckxe je dostupný rovněž s českými titulky.
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) od roku 1995 každých pět let publikuje zprávu o stavu a výhledu životního prostředí a souvisejících trendech v Evropě – SOER (Evropské životní prostředí — stav a výhled). Tyto zprávy hodnotí trendy a monitorují dosažený pokrok směrem ke stanoveným environmentálním cílům EU.
Zpráva Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020) představuje dosud nejkomplexnější integrované hodnocení publikované EEA a první, jež se zabývá systémovými výzvami v rámci transformace k udržitelnému rozvoji, které musíme jako společnost uskutečnit. Vychází z 25 let zkušeností s daty, analýzami a politikou EU a čerpá z poznatků unikátní sítě evropských členských zemí – sítí Eionet.
V České republice byla zpráva SOER2020 slavnostně představena, s ohledem na přetrvávající epidemiologickou situaci, online, a to 2. prosince 2020 ve 14 hodin. Představení organizovala CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Záštitu poskytlo Ministerstvo životního prostředí. Zprávu představil Hans Bruyninckx, ředitel EEA. Dále se se svými příspěvky zúčastnili Miroslav Havránek, ředitel CENIA, a Tomáš Cajthaml, zástupce ředitele Ústavu pro životní prostředí a předseda oborové rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Programem provedla Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí.

„Zpráva o hodnocení stavu životního prostředí SOER, vydávaná každých pět let Evropskou agenturou pro životní prostředí, je hlavním přehledem stavu životního prostředí v Evropě. Zpráva sice hovoří sama za sebe, nicméně u příležitosti národního představení této zprávy jsme přichystali malý webinář, kde jsme stav a výhledy životního prostředí shrnuli na globální, evropské a národní úrovni. Planetární systémy jsou lidskou činností ovlivněny natolik, že v budoucnosti hrozí kaskádovité selhání těchto systémů. Destabilizace klimatu, vymírání druhů, degradace úrodných půd, chemizace prostředí a další lidmi vyvolané environmentální problémy ohrožují ekosystémové služby, bez kterých není naše civilizace schopná fungovat ve stavu v jakém ji známe. Hlavní vzkaz jak samotné zprávy, tak jednotlivých přednášek říká, že je nutné transformovat systémy, které zajišťují chod naší civilizace tak, aby jejich fungování bylo v rámci planetárních mezí.“, říká Miroslav Havránek, ředitel CENIA.
Z akce byl pořízen záznam, který je dostupný na tomto odkaze https://slideslive.com/cenia/evropske-zivotni-prostredi-stav-a-vyhled-2020-soer-2020. V kolekci je k dispozici jak samotný záznam celé akce, tak i jednotlivé příspěvky účastníků.
Zpráva SOER 2020 (v anglickém jazyce), české i anglické shrnutí, národní infografiky a tisková zpráva Evropské agentury pro životní prostředí jsou k dispozici zde https://www.cenia.cz/akce-cenia/soer-2020-cr/. Na stejném odkaze lze nalézt i medailonky jednotlivých účastníků.
Helena Benešová, tel: 420 724 390 272
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist