Miroslav Patrik "> Představitelé společnosti HYUNDAI, státu a Moravskoslezského kraje uzavřeli s nevládními organizacemi průlomovou dohodu - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/predstavitele-spolecnosti-hyundai-statu-a-moravskoslezskeho-kraje-uzavreli-s-nevladnimi-organizacemi-prulomovou-dohodu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Představitelé společnosti HYUNDAI, státu a Moravskoslezského kraje uzavřeli s nevládními organizacemi průlomovou dohodu

20. listopadu 2006 | Děti Země
Autor: Miroslav Patrik, tel: 603 574 289

Společná Deklarace porozumění, uzavřená v minulých dnech, obsahuje závazky všech zúčastněných stran a má vést k odstranění, zmírňování a kompenzaci případných negativních dopadů závodu automobilky Hyundai a průmyslové zóny Nošovice na straně jedné a k usnadnění projektové přípravy i samotné výstavby průmyslové zóny a závodu společnosti Hyundai na straně druhé.

K závazkům jednotlivých stran Deklarace:

- MS kraj, MPO a CzechInvest se zavazují zastavit přípravy dalších strategických zón v MSK – Dolní Lutyně a Šilheřovic a zaměřovat se na obnovu ploch nevyužívaných průmyslových areálů (tzv. brownfields) a do budoucna preferovat jejich regeneraci před realizací průmyslových zón na „zelené louce“.

- Společnost HMMC se zavazuje mj. k vypracování dopravního plánu minimalizujícího dopad dopravy na životní prostředí, k omezení provozu nákladních aut o hmotnosti nad 7,5 tun o víkendech a svátcích, k sadovým úpravám areálu továrny snižujícím zásah do krajinného rázu nebo ke zřízení nadačního fondu na podporu občanské společnosti a komunitních programů v obcích kolem nošovické zóny.

- Strany občanských sdružení se zavazují k respektování všech dosud vydaných rozhodnutí a stanovisek, týkajících se nošovické zóny a závodu HMMC, a dále k tomu, že své výhrady k projektovým podkladům a ke správním rozhodnutím budou řešit přímo s HMMC a MS krajem a nikoliv podáváním odvolání či žalob.

„Jsem rád, že investici firmy Hyundai už nyní nic nestojí v cestě. Výstavbu továrny v Nošovicích považuji za mimořádnou příležitost moravskoslezského regionu snáze překonat problémy spojené s restrukturalizací průmyslu. Oceňuji, že organizace, které jsem doposud znal spíše jako příčinu blokace řady projektů, učinily vstřícný krok a doufám, že tomu tak bude i v budoucnu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

„Smyslem deklarace je odstraňovat případné negativní ekologické nebo sociální dopady investice v kraji a dlouhodobě posilovat principy trvale udržitelného rozvoje při přípravě podobných investic,“ upřesnil generální ředitel CzechInvestu Tomáš Hruda s tím, že plný provoz závodu podle výpočtů agentury zvýší celkové HDP České republiky nominálně až o 2,5 procenta, v Moravskoslezském kraji klesne nezaměstnanost o jedno procento.

Jednatel společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech Eok-Jo Kim doplnil: „Při plném, a zdůrazňuji, že maximálně pro životní prostředí šetrném provozu, zaměstnáme více než 3 tisíce lidí a chceme se výrazně podílet na rozvoji celého kraje. Chceme být dobrými sousedy.“

„Moravskoslezský kraj a agentura CzechInvest končí s přípravami průmyslových zón Dolní Lutyně a Šilheřovice,“ zdůrazňují další závazky plynoucí z deklarace hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský a ředitel CzechInvestu Tomáš Hruda. „Je třeba maximálně využívat možností regenerace opuštěných průmyslových areálů – tzv. brownfieldů,“ doplnili.

„Moravskoslezský kraj už má při své Agentuře pro regionální rozvoj dobře fungující jednotku regenerace brownfieldů a nemalé dotační prostředky už putovaly a ještě půjdou do projektů na přebudování těchto ploch pro účely podnikání,“ upřesnil už běžící kroky náměstek hejtmana Pavel Drobil.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest zorganizují v příštích dvou letech v jednotlivých krajích ČR semináře o problematice brownfieldů a na nich se pokusí oslovit investory, jež by se mohli podílet na jejich regeneraci a podnikání v takto vytvořených zónách,“ přislíbil náměstek ministra průmyslu a obchodu Robert Szurman.

„Regenerace brownfieldů je zároveň prioritou programu Nemovitosti, který bude součástí operačního programu Podnikání a inovace v nadcházejícím období čerpání prostředků z EU 2007-13,“ upozornil Tomáš Hruda.

Strany občanských sdružení (EPS, Beskydčan, Půda pro život a Děti Země) naproti tomu od počátku vidí v přípravě a realizaci průmyslové zóny Nošovice a závodu HMMC jistá enviromentální, společenská i ekonomická rizika nejen pro MS kraj, ale pro Českou republiku jako celek. Letos v červenci HMMC vyzvalo právníky EPS k jednání. Obtížná vyjednávání se rozběhla v srpnu a probíhala po celé září a říjen. Postupně se do nich zapojily MS kraj, CzechInvest a poté další nevládní organizace, které se účastnily povolovacích řízení o nošovické zóně a závodu HMMC.

„Uzavřená dohoda opět dokazuje, že nevládní organizace nejednají s motivem vyvíjet účelové obstrukční jednání, což je jim často podsouváno, ale jejich skutečným cílem je prosadit věcná řešení, která budou prospěšná široké veřejnosti. Nebýt jejich systematického tlaku, k uzavření dohody zmírňující negativní dopady celého projektu by nikdy nedošlo. Na druhé je třeba zdůraznit, že například EPS se odhodlalo k velkému ústupku, neboť jeho původním cílem bylo pokusit se zastavit celý projekt za použití veškerých právních prostředků,“ říká právník Pavel Franc z programu GARDE Ekologického právního servisu.

Jeho kolega Jiří Nezhyba dodává: „Strany H-projektu garantují, že budou ve správních řízeních týkajících se nošovické zóny a závodu HMMC důsledně naplňovat požadavky českého právního řádu, a tento závazek je pro nás podstatný. Máme totiž zkušenosti s dalšími zahraničními investicemi v České republice, kde porušování zákonů při jejich povolování bylo v podstatě pravidlem.“

Paní Ludmila Kozlová z nošovického sdružení Půda pro život vítá především bezprostřední pozitivní efekty Deklarace: „Nákladní automobily z továrny Hyundai nebudou místní občany o většině víkendů obtěžovat hlukem a prachem, vyjednalo se ozelenění uvnitř i vně závodu, které sníží zásah do krajinného rázu, peníze z nadace pak umožní podporu veřejně prospěšných projektů v Nošovicích a okolí.“

Leo Košťál z Beskydčanu ji doplňuje: „Vytvoření umělého přechodu v Jablunkovském průsmyku umožní například velkým šelmám z Polska a Slovenska žít nadále i u nás. Tak zůstane zachována naše sounáležitost s celým Karpatským masivem. Pak dopravní zátěží spojenou s továrnou Hyundai tolik neutrpí ani turistická atraktivnost Beskyd. Vítáme také opuštění plánů na realizaci environmentálně kontroverzních zón v Dolní Lutyni a Šilheřovicích, které pomůže zachovat tamější životní prostředí.“

Miroslav Patrik z Dětí Země, který se zabývá vlivem dopravy na životní prostředí, říká: „Vítáme, že stát bude investovat více než 9 miliard korun do modernizace železnice na Slovensko, takže společnost Hyundai ji bude moci plně využit při výměně zboží se sesterskou firmou KIA v Žilině.“

Všechny strany Deklarace se dohodly, že zveřejní plný text tohoto dokumentu na svých internetových stránkách.

Deklaraci dne 3. 11. 2006 podepsali: zástupci Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), Moravskoslezského kraje (MS kraj), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechInvest, na druhé straně pak nevládní organizace Ekologický právní servis (EPS), Půda pro život, Beskydčan a Děti Země.

Za HMMC: Eok-Jo Kim, jednatel; Za Moravskoslezský kraj: hejtman Evžen Tošenovský, náměstek hejtmana Pavel Drobil; Za MPO: ministr Martin Říman, náměstek ministra Robert Szurman; Za CzechInvest generální ředitel Tomáš Hruda, vedoucí H-projektu Hanuš Krejčí; Za Ekologický právní servis: Pavel Franc a Jiří Nezhyba; Za Půdu pro život: Ludmila Kozlová; Za Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu: Miroslav Patrik; Za Beskydčan: Leo Košťál.

Přílohy k tiskové zprávě: 1) Text tiskové zprávy o průmyslové zóně Nošovice a automobilovém závodu ze dne 20. 11. 2006 (160 kB, doc) 2) Text Deklarace o průmyslové zóně Nošovice a automobilovém závodu ze dne 3. 11. 2006, včetně Přílohy č. 1 (110 kB, doc) 3) Text Přílohy č. 2 k Deklaraci ze dne 3. 11. 2006 (45 kB, xls)

Miroslav Patrik, tel: 603 574 289
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist