https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/prohlaseni-hnuti-fridays-for-future-ceska-republika-k-mezinarodni-stavce-za-klima-19.brezna-2021
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Fridays for Future: Prohlášení hnutí Fridays for Future Česká republika k mezinárodní stávce za klima 19. března 2021

17. března 2021 | Fridays for Future
Autor: Klára Bělíčková, tel: 774 383 445
Jsou to již dva roky, co tisíce českých studentů a studentek poprvé vyrazily v čase pátečního vyučování do ulic, aby se svou stávkou zasadily o rychlé a spravedlivé řešení klimatické krize. Postupující změna globálního klimatu je stále zásadní hrozbou pro celé lidstvo, ačkoliv v posledním roce v mediálním prostoru částečně ustoupila do pozadí vlivem tragických následků koronavirové pandemie. 

Řešení obou krizí je nicméně navzdory neustálým slibům politiků v nedohlednu. V případě té pandemické má nečinnost a neschopnost odpovědných politických činitelů bezprostřední následky v podobě tisíců mrtvých. Neochota řešit krizi klimatickou pak nemá v současnosti takto drtivé přímé dopady, o to však mohou být její důsledky do budoucna ničivější. 

Liknavost a nezodpověnost vládních politiků demonstruje i jejich přístup ke konci těžby a spalování uhlí v ČR. Uhelné elektrárny jsou v českém prostředí s přehledem největším producentem emisí skleníkových plynů, jež zapříčiňují klimatickou změnu. Přesto dodnes nebylo rozhodnuto o datu jejich odstavení. 

Uhelná komise ustavená v reakci na naše stávky v létě 2019 byla příslibem nezávislého expertního orgánu, jenž na základě odborných poznatků a diskuse otevřené zástupcům dotčených společenských skupin (zejména obyvatel uhelných regionů či zaměstnanců fosilního průmyslu) předloží vládě komplexní scénář rychlého a spravedlivého odklonu od uhlí. Jednalo se ale o příslib falešný a prázdný – složení komise bylo od počátku terčem kritiky například proto, že mezi členy nefiguroval jediný klimatolog nebo klimatoložka, lékař či lékařka nebo zástupci a zástupkyně mládeže, její jednání potom bylo dlouhodobě netransparentní a problematické. 

Především však ani jeden z termínů zvažovaných komisí, včetně nakonec zvoleného roku 2038, není dostačující s ohledem na plnění závazků vyplývajících pro ČR z Pařížské dohody, v rámci níž se státy zavázaly udržet globální oteplení pod hranicí 1,5 °C do roku 2030. Čeští politici tak znovu prokazují, že jejich sliby jsou jen prázdná slova, a to i na mezinárodní scéně. 

Nechceme poslouchat další prázdné sliby. Je načase začít ke klimatické krizi přistupovat jako ke skutečnému ohrožení, kterým je. Připojujeme se proto ke svým vrstevníkům po celém světě a jménem generace, která bude důsledky změny klimatu zasažena nejvíce, žádáme, aby byla bezodkladně přijata potřebná opatření a vyzýváme české i světové lídry k #NoMoreEmptyPromises a zavázání se k následujícím bodům:

* Konec investic do těžby a výzkumu fosilních paliv. Vlády, finanční instituce a firmy musí okamžitě přestat využívat a přímo i nepřímo financovat fosilní paliva. Na všechny nové projekty je třeba uvalit celosvětové moratorium.

* Stanovení závazných ročních uhlíkových rozpočtů, sestavených na základě nejnovějších vědeckých poznatků a také zprávy IPCC, podle které máme v tuto chvíli 66% šanci na udržení globálního oteplení pod 1,5°C. Tyto rozpočty musí brát v potaz společnou, ovšem nerovnoměrnou odpovědnost vyspělých zemí, nejhůře zasažené lidi a oblasti. Zároveň nesmí spoléhat na technologie budoucnosti typu negativních emisí.

* Nastavení mezinárodních klimatických zákonů tak, aby braly v potaz zájmy pracujících a nejzranitelnějších členů naší společnosti. Musí odpovídat naléhavosti klimatické krize a zároveň obsahovat body zajišťující ekonomickou, rasovou a genderovou spravedlnost. Ta by neměla být upřena ani ochráncům životního prostředí, kteří kvůli svým aktivitám čelí v mnoha zemích nepoměrnému útisku. Nikdo nesmí být opomenut.

* Poskytováním prostoru k účasti na rozhodování v oblasti klimatického práva veřejnosti a rušením zákonů, které tuto možnost omezují, se aktivně podílet na ochraně demokracie. Vlády by si měly uvědomit, jak důležitá je občanská angažovanost a účast na procesu tvorby řešení klimatické krize. Státní orgány by se neměly bránit podnětům ani kritice veřejnosti.

* Podniknutí kroků potřebných k tomu, aby byla ekocida Mezinárodním trestním soudem uznána za mezinárodní trestnou činnost. Již nyní jsme svědky ničivých dopadů, které má nadměrná těžba a s ní související znehodnocování přírody na lidstvo a celou planetu. Každý člověk a instituce, která se podílí na masivním ničení a vykořisťování naší planety, musí být pohnána k odpovědnosti.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

18.3.2021 11:23
Bludy, bludy, bludy. Pokud vím, třeba ve Švédsku se odstavila jaderná elektrárna, aby bylo nutno nahodit mazutovou a ještě nakoupit elektriku z Polských uhelných elektráren. Německo a Rakousko jak by smet. Fridays for Future a další ekologisty je již nutno pohnat k odpovědnosti!
Odpovědět
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist