https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/protierozni-vyhlaska-legalizuje-erozi.brabcuv-rezort-obesel-akademiky-ochranare-i-obce
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Protierozní vyhláška legalizuje erozi. Brabcův rezort obešel akademiky, ochranáře i obce

24. června 2021 | Hnutí DUHA
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131
Ministr Richard Brabec podepsal tzv. protierozní vyhlášku, která měla být ostrou zbraní proti úbytku české půdy. Místo toho zůstane materiál z pera Ministerstva životního prostředí spíše bezzubým nástrojem. Resort ministra Brabce nevzal v potaz prakticky žádné ze zásadních připomínek, které vzešly od krajů, sdružení obcí a měst, hl. m. Prahy, neziskových organizací nebo akademické obce. [1] Vyhláška vejde v platnost v červenci tohoto roku. Postup resortu dlouhodobě kritizují Nadace Partnerství, Hnutí Duha a Česká společnost ornitologická [2] a upozorňují na potřebu rychlé novelizace, aby vyhláška půdu skutečně chránila.

Podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je zakázáno ohrožovat a poškozovat půdu erozí. [3] Klíčové je tedy erozi předcházet. S účinnou prevencí však vyhláška vůbec nepracuje a řeší pouze opakované erozní události. Vzhledem k tomu lze očekávat účinky protierozní vyhlášky nejdříve v letech 2023 až 2024. První verze vyhlášky byla přitom ministerstvem připravena již v roce 2017. Spolu s nedostatečnou podobou současného návrhu tak stát v těchto letech ztratí minimálně 30 miliard korun jen na hodnotě půdy. Spolu se škodami na majetku pak může jít minimálně o 70 miliard korun. [4]

Nadace Partnerství, Hnutí Duha a Česká společnost ornitologická proto považují předpis za málo ambiciózní. Podle Ministerstva zemědělství se vodní eroze v důsledku extrémního počasí způsobeného změnou klimatu zvýší do roku 2030 na dvojnásobek. [4] Vyhláška také vůbec neřeší erozi větrnou a opomíjí například erozi na chmelnicích či vinicích. Monitorovat se zároveň daří jen zlomek erozních událostí. Hraniční je také tolerance ztráty půdy 9 tun na hektar za rok - samotná strategie zemědělského resortu 2030 počítá s maximálním limitem ztráty půdy 5 tun na hektar za rok. [5]

Organizace proto volají po rychlé novelizaci, ale také po lepším nastavení podmínek pro čerpání zemědělských dotací ze Společné zemědělské politiky, které v současnosti vytváří Ministerstvo zemědělství a které zásadním způsobem ovlivňují způsob hospodaření.

„Vyhláška před erozí nechrání, naopak ji legalizuje. Trestá totiž pouze eroze nahlášené, kterých je minimum, a navíc jen ty opakované. První erozi, která sama o sobě může půdu znehodnotit, zcela pomíjí,“ upozorňuje Václav Izák z Nadace Partnerství.

„Vyhláška opomíjí větrnou erozi. Ta přitom v posledních letech významně narůstá. Zatímco před 10 lety bylo erozně ohroženo zhruba 10 % plochy zemědělských půd, aktuálně je to až 24 %. [6] Na rozdíl od vodní eroze dochází k větrné i na rovinatých pozemcích. Jedním z nejlepších řešení je vytváření přírodních bariér v podobě křovinatých nebo stromových větrolamů, které zlepší i podmínky pro živou přírodu,“ upozorňuje na další z nedostatků protierozní vyhlášky Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické.

„Klimatická změna přináší nejen více sucha, ale také více přívalových dešťů, které budou v nepřipravené krajině odnášet stále více nenahraditelné půdy a ničit zemědělcům úrodu. Dobrá protierozní legislativa je v zájmu všech - zemědělců, vlastníků půdy i ostatních občanů. Není nám proto jasné, proč Ministerstvo životního prostředí přišlo s takto slabým návrhem vyhlášky a proč opominulo veškeré připomínky odborné veřejnosti. Vyhláška umožňuje ohrožovat i poškozovat půdu erozí a je tak v rozporu s účelem zákona, který má půdu chránit,” říká Martin Rexa, koordinátor kampaně Zasaďme se Hnutí DUHA.


Kontakty:
Martin Rexa, koordinátor kampaně Zasaďme se Hnutí DUHA, 775 894 642, martin.rexa@hnutiduha.cz
Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, 776 368 360, zamecnik@birdlife.cz
Václav Izák, koordinátor Koalice pro zdravou krajinu, 736 262 322, vaclav.izak@nadacepartnerstvi.cz

Poznámky:
[1] Kritické připomínky k návrhu MŽP podaly například Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR, Akademie věd ČR, Česká pedologická společnost, společné připomínky podaly také Česká společnost ornitologická, Nadace Partnerství a Hnutí DUHA.
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBZ6D8U4K&tab=remarks
[2] https://hnutiduha.cz/aktualne/navrh-protierozni-vyhlasky-nechrani-pudu-pred-erozi-ale-naopak-ji-toleruje
[3] Zákon č. 334/1992 Sb.o ochraně zemědělského půdního fondu, § 3, odst. 1):
“Je zakázáno (...)
b) způsobovat ohrožení zemědělské půdy erozí překračováním přípustné míry jejího erozního ohrožení stanovené prováděcím právním předpisem; přípustná míra erozního ohrožení se stanoví na základě průměrné dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené v tunách na 1 ha za 1 rok v závislosti na hloubce půdy, (...)
d) poškozovat fyzikální, chemické nebo biologické vlastnosti zemědělské půdy jejím zhutňováním, zamokřováním, vysoušením, překrýváním nebo narušováním erozí.”
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-334
[4] http://eagri.cz/public/web/mze/puda/ochrana-pudy-a-krajiny/degradace-pud/vodni-eroze-pudy/ Ministerstvo zemědělství uvádí rozsah škod způsobených erozí na 4,3-10 miliard korun ročně. Za 7 let mezi 2017-2023 lze tedy odhadnout škody na 30-70 miliard korun.
[5] Strategie resortu Ministerstva zemědělství do roku 2030 počítá s postupným zpřísňováním podmínek tzv. DZESů (základních podmínek pro získávání dotací) na 5 tun na hektar za rok (rozšíření DZESu 5 na 60 % půdy). Dostupné na: http://eagri.cz/public/web/file/538509/Strategie_MZe_final_s_grafikou.pdf, str. 55.
Odborná metodika jako přijatelnou míru uvádí hodnotu 4 tuny (Janeček a kol. (2012) Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. Dostupné na: https://knihovna.vumop.cz/files/90(odkaz je externí, str. 25)
[6] https://statistiky.vumop.cz/?core=account#
Aleš Miklík, tel: 604 131 131
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

radim buffalo tobias

radim buffalo tobias

25.6.2021 12:02
jestli to je pravda tak co je ten Brabec za zcela the pyje ? proč to dělá ? a ještě má ten zloduch přímo big vrub za Bečvu !!!
Odpovědět
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist