Jana Čechová "> Recyklohraní se zapojuje do vzdělávání o změně klimatu. Začíná už s dětmi v mateřinkách a jde na to prakticky, názorně a hlavně hravě - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/recyklohrani-se-zapojuje-do-vzdelavani-o-zmene-klimatu.zacina-uz-s-detmi-v-materinkach-a-jde-na-to-prakticky-nazorne-a
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Recyklohraní o.p.s.: Recyklohraní se zapojuje do vzdělávání o změně klimatu. Začíná už s dětmi v mateřinkách a jde na to prakticky, názorně a hlavně hravě

17. února 2022 | Recyklohraní o.p.s.
Autor: Jana Čechová, tel: 603574631
Novým projektem Ekoabeceda pro klima se program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět aktivně zapojuje do vzdělávání o změně klimatu. Cílí na pedagogy a žáky mateřských a základních škol a dále na pedagogy a studenty středních škol. Do konce školního roku 2022/2023 vytvoří populárně-naučnou metodickou příručku pro učitele Ekoabeceda pro klima a výukové scénáře pro MŠ, ZŠ a SŠ. Odvysílán bude rozhlasový seriál a Recyklohraní školám nabídne videa a osvětové úkoly pro děti a mládež ke změnám klimatu. Projekt Ekoabeceda pro klima byl podpořen grantem z Norských fondů.

Nový projekt přirozeně navazuje na dlouhodobou spolupráci Recyklohraní se školami na environmentálních tématech. „Za klíčové považujeme srozumitelnost, hravost, praktičnost a názornost, včetně zařazení prvků místně zakotveného učení a učení venku,“ říká k tomu Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s., a dodává: „Máme vyzkoušeno, že je to správná cesta. Děti si tak informace nejen zapamatují, ale snadněji je přijmou, a díky novým poznatkům jsou schopny měnit svoje chování, být zodpovědnější ve spotřebě, neplýtvat, uvědomovat si a nejlépe i snižovat svou uhlíkovou a vodní stopu.“

Recyklohraní je tu pro pedagogy, žáky a studenty

Aktuálně je v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět registrováno přes 3 800 škol. Na počátku své existence v roce 2008 byly jeho hlavními tématy třídění a recyklace elektra a baterií. Postupně však Recyklohraní svůj záběr rozšiřovalo o předcházení vzniku odpadů, odpovědnou spotřebu, cirkulární ekonomiku a šetrnou spotřebu vody. Pedagogům mateřských, základních a středních škol poskytuje metodickou podporu, výukové scénáře, videa, infografiky a další výukové materiály, připravuje osvětové úkoly pro žáky a studenty, organizuje vzdělávací akce a sběrové kampaně.

Tři pilíře: co je to klimatická změna, co se děje s prostředím a co mohu udělat já

Své zkušenosti chtějí organizátoři nyní zúročit nově také v prezentaci tématu klimatická změna. Vymezili si tři hlavní oblasti. Za prvé – proč by nás měla klimatická změna zajímat, za druhé – jak moje vlastní chování ovlivňuje změnu klimatu, a za třetí – jak změna klimatu ovlivňuje prostředí, ve kterém žiji, co společně můžeme udělat pro zpomalení těchto nepříznivých změn a zároveň jak se na nevyhnutelné změny připravit.

Na přípravě, tvorbě a oponentuře vzdělávacích a osvětových materiálů s Recyklohraním spolupracují odborníci z akademického a neziskového sektoru. Metodickou podporu má projekt také díky aktivním učitelkám a učitelům z praxe, kteří se zapojují do tvorby a testování materiálů, jež v rámci projektu vznikají.

Recyklohraní chce být ve vzdělávání o klimatické změně věcné, a kde to jen trochu jde, i pozitivní. Organizátoři chtějí děti podpořit ve vnímání příležitostí, které se změnami přicházejí. Každý může být změnou k lepšímu světu a každý může začít sám u sebe.

Vzdělávání přizpůsobeno věku dětí

„Malé děti v mateřských školách a žáky na prvních stupních základních škol budeme zapojovat především formou příběhů, her, tvoření anebo pozorování nejbližšího okolí. Naproti tomu starší žáky a studenty provedeme praktickými příklady a pokusy, povzbudíme je ke kritickému myšlení a vidění věcí v souvislostech. Zároveň je navedeme, aby se pokusili také aktivizovat prostředí, ve kterém žijí, například obecní a městská zastupitelstva, místní podnikatele či neziskovky. Velkou pozornost věnujeme také kvalitě a formě vzdělávacích materiálů. Mimo jiné připravujeme sérii tematických videí a videoprezentací,“ dodává ředitelka Recyklohraní Hana Ansorgová.

Děkujeme za podporu z Norských fondů!

Projekt Ekoabeceda pro klima probíhá od září 2021 do června 2023 a je podpořen z Norských fondů, které přispívají k ochraně životního prostředí České republiky a pozitivně ovlivňují kvalitu života obyvatel. Cílem Norských fondů je zároveň přispívat ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilovat spolupráci mezi Norskem a Českou republikou.

Partnerem projektu Ekoabeceda pro klima jsou zároveň vodárenské společnosti ze skupiny Veolia.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tematikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál, tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do ledna 2022 se do programu zdarma registrovalo přes 3 800 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie, lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani. Hlavními partnery Recyklohraní, o.p.s. jsou společnosti ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s.
Jana Čechová, tel: 603574631
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist