https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/senat-schvalil-navraceni-prirody-do-naseho-zivota
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Strana zelených: Senát schválil „Navrácení přírody do našeho života“

15. října 2020 | Strana zelených
Senát ČR na včerejší plenární schůzi schválil usnesení Výboru pro záležitosti EU na podporu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, tzv. „Navrácení přírody do našeho života“. Jde o strategický dokument Evropské komise, který znamená reálné rozpracování Zelené dohody pro Evropu. Mezi jeho základní cíle patří:

* chránit nejméně 30% půdy a 30% mořských oblastí EU
* přísně chránit nejméně jednu třetinu chráněných území EU
* zvrátit úbytek opylovačů
* snížit celkové používání chemických pesticidů o 50%
* zajistit ekologické obhospodařování na 25 % zemědělské půdy v EU
* obnovit 25 tisíc kilometrů říčních toků
* zachovat rybolovné zdroje a ochránit mořské ekosystémy

„Cíle jsou to bezesporu ambiciózní, ale dle mého soudu správné, jinak se nemůžeme hnout z místa“, komentuje dokument zelený senátor Petr Orel, a pokračuje: „Senát na základě usnesení, které jsem jako zpravodaj tohoto evropského tisku navrhnul, konstatuje se znepokojením, že současný výrazný pokles biodiverzity se nedaří zpomalit ani přes mnohaleté evropské úsilí, a proto podporuje strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030.“

Senát dále doporučil, aby u cílů vytyčených strategií bylo jasně stanoveno, že se jedná o cíle na úrovni EU, a žádá Evropskou komisi, aby zpracovala a předložila konkrétní dopadové studie navržených cílů nejen na úrovni EU, ale i na úrovni jednotlivých členských států. Ty by měly obsahovat i nulovou variantu, tedy že se současná praxe nezmění a trend úbytku biodiversity bude pokračovat. Podle studie Světového fondu na ochranu přírody se totiž populace volně žijících zvířat od roku 1970 zmenšily v průměru o dvě třetiny.

„Je nesmírně důležité predikovat a vyčíslit, co by se stalo, pokud bychom se k přírodě chovali stejným způsobem, jako doposud. Biologická rozmanitost a dobře fungující ekosystémy jsou zásadní pro kvalitu našeho života. Jsme závislí na dobrém stavu přírody jak potravinově, tak z hlediska dostupnosti čisté vody a vzduchu, a samozřejmě také zdravotně“, dodává Petr Orel.

Asi nejzásadnější z celého usnesení je pak požadavek Senátu na Vládu ČR, aby při nastavování vnitrostátních pravidel pro provádění nové Společné zemědělské politiky vytvořila vhodné nástroje, které reálně přispějí k zastavení úbytku biologické rozmanitosti na území ČR. Intenzivně využívaná krajina v Česku potřebuje ekologické koridory, které pomohou zabránit genetické izolaci, umožní migraci druhů, podpoří zdravé ekosystémy a obnoví či napraví vodní režim zemědělské krajiny.

A na závěr ještě jedna dobrá zpráva. Senát schválil i usnesení Výboru pro záležitosti EU, navržené končícím předsedou Václavem Hamplem, ve kterém se mimo jiné praví: „Senát vítá, že na základě dopadové studie je navýšení cíle na snížení emisí skleníkových plynů EU do roku 2030 na 55% nejen proveditelné, ale také přínosné pro evropskou ekonomiku a zaměstnanost, prospěšné pro zdraví obyvatelstva, čistotu ovzduší a ochranu životního prostředí.“ Pro toto klíčové usnesení na podporu řešení otázek klimatických změn hlasovali senátoři napříč senátními kluby, s výjimkou senátorů z klubu ODS.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist