https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/skupina-ceske-drahy-loni-hospodarila-s-rekordnim-ziskem-temer-4-miliardy-kc
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

České dráhy: Skupina České dráhy loni hospodařila s rekordním ziskem téměř 4 miliardy Kč

25. dubna 2024 | České dráhy
Konsolidovaný hospodářský výsledek Skupiny ČD před zdaněním dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) dosáhl v loňském roce 3,8 miliardy Kč. Jedná se o historicky nejvyšší zisk vykazovaný podle Mezinárodních standardů IFRS. Hospodaření se tak meziročně zlepšilo o 3,4 miliardy korun. Svůj podíl na tom měly všechny společnosti Skupiny ČD včetně segmentu osobní dopravy, která také dosáhla historicky rekordních výsledků. V tomto segmentu pokračovaly masivní investice do nových vlaků, které jen v loňském roce dosáhly téměř 11 miliard korun.

České dráhy loni navázaly na pozitivní trend nastartovaný v roce 2022. „Loňský rok byl pro naši společnost obdobím mimořádných úspěchů a potvrdil správnost naší strategie. Roky 2020 až 2022 znamenaly pro podnikatelský sektor těžkou zkoušku, ale obstáli jsme a dosáhli téměř čtyřmiliardového zisku. Svůj podíl na tom mají všechny společnosti ve Skupině ČD, a co mne velmi těší, po třech letech se do zisku dostal také segment osobní dopravy, který provozují mateřské České dráhy. Do našich vlaků jsme přilákali více než 164 milionu zákazníků, kteří s námi najezdili přes 8 miliard kilometrů,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah. Celkový zisk akciové společnosti ČD činil v loňském roce téměř 3 mld. Kč a má tak hlavní podíl na historickém úspěchu Skupiny ČD.

České dráhy v loňském roce přepravily 164,4 milionů zákazníků, což je o 7,3 milionů více, než v roce 2022. Průměrně ve vlaku každý zákazník ujel 49,1 kilometrů. Samotný segment osobní dopravy v roce 2023 dosáhl výsledku před zdaněním 623 mil. Kč a meziročně se tak zlepšil o 751 mil. Kč. Pozitivní výsledek ovlivnily tržby od cestujících, které byly vyšší o 1,3 miliardy Kč. Na růstu tržeb se podstatnou měrou podílel vyšší počet cestujících, dlouhodobý trend prodlužování průměrné cestovní vzdálenosti a rostoucí zájem o mezinárodní a prémiové služby s vyšší výnosovostí. Jedná se např. o dynamický růst přepravených cestujících v mezistátní přepravě ve výši až několika desítek procent a meziročně zhruba o desetinu vyšší počet cestujících přepravených v 1. třídě.

Velkou pozornost loni České dráhy věnovaly modernizaci svého vozidlového parku a do nových vlaků investovaly téměř 11 miliard Kč. Do provozu bylo nasazeno více než 50 nových nebo modernizovaných vozidel – elektrické jednotky RegioPanter, motorové vozy RegioShuttle RS1 nebo lokomotivy Vectron. Během roku probíhala také plynulá výroba motorových jednotek RegioFox a expresních vlaků ComfortJet, jejichž předání je plánované na letošní rok. V modernizaci vozidlového parku a zlepšování služeb bude firma pokračovat i nadále. V letošním roce je plánovaná dodávka více než stovky jednotek a lokomotiv – RegioPanterů, RegioFoxů, ComfortJetů a Vectronů. Nové soupravy letos doplní park Českých drah o více než 22 tisíc moderních míst v klimatizovaných vlacích.
RegioPanter

"Nové vlaky jsou pro nás zásadní a dá se říci, že to, co vyděláme, směřujeme právě do jejich nákupu. Jsou zárukou vyšší poptávky po našich službách a hlavní podíl na aktuálním zisku mají právě tržby od našich zákazníků. Těmi jsou jak cestující, tak objednatelé vlakové dopravy, tedy kraje a stát. I když byla část investičních výdajů financována cizími zdroji a došlo k mírnému nárůstu zadlužení, podíl dluhu k provoznímu zisku EBITDA naopak výrazně klesl. To je důkaz zdraví finanční politiky naší Skupiny,“ doplňuje Michal Krapinec.

V roce 2023 pokračovaly České dráhy ve vylepšování a rozšiřování nabídky služeb v digitálním prostředí, především v aplikaci Můj vlak. Průběžně roste pokrytí vlaků palubní Wi-Fi sítí, její nabídka se během roku rozšířila o zhruba 900 spojů na celkem 4 026 spojů, z toho 489 je dálkových. V oblasti servisu se rozběhla komplexní modernizace Střediska údržby Praha Jih. Tato investice si během několika let vyžádá zhruba 5 miliard Kč. Zároveň probíhala příprava dalších projektů, jejichž stavební zahájení je plánované na letošní rok. Jedná se například o nové zázemí včetně moderních průjezdných hal pro údržbu moderních vlaků v Chebu nebo v Havlíčkově Brodě.


Zisková loni byla také nákladní doprava

ČD Cargo vytvořilo zisk před zdaněním ve výši 733 mil. Kč. Společnost tak meziročně zvýšila svůj zisk před zdaněním o 423 mil. Kč. Lepších výsledků bylo dosaženo především díky pokračujícímu růstu výkonů v zahraničí a růstu realizačních cen, který kompenzoval zvyšování cen většiny nákladových vstupů. „Velmi úspěšně pokračujeme v dlouhodobé strategii expanze na zahraniční trhy, na kterých výkony ČD Cargo rostou o desítky procent,“ říká předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth. Dopravní výkony vzrostly u obou odštěpných závodů v Rakousku a Německu, tradičně vyšší výkony zaznamenaly dceřiné společnosti CD Cargo Poland a CD Cargo Slovakia. „Expanze do zahraničí je mimo jiné reakcí na rostoucí požadavky našich zákazníků po zajištění mezinárodních přeprav a na sílící tlak na jejich kvalitu a spolehlivost. Již více než 60 % všech našich přeprav je mezinárodních. To znamená, že buď vychází, končí, tranzitují nebo vůbec neprocházejí Českou republikou,“ dodává Tomáš Tóth.

Objemy zboží přepraveného po železničních tratích v České republice v roce 2023 klesly. Celkově ČD Cargo přepravilo více než 59,4 mil. tun zboží, což představuje meziroční pokles o 4,8 mil. tun. Výkony na tuzemském dopravním trhu poznamenal především razantní pokles přeprav fosilních paliv do elektráren a tepláren. „Zatímco v roce 2022 jsme přepravili 12 milionů tun energetického uhlí, loni už to bylo jen necelých osm milionů a pokles v souvislosti s dekarbonizací odvětví velmi rychle pokračuje,“ komentuje situaci na trhu Tomáš Tóth a zároveň konstatuje: „Struktura zboží přepravovaného po železnici se postupně začíná měnit. Proto se nyní vedle tradičních komodit zaměřujeme také na pozvolna se rozvíjející přepravy biomasy, tuhých alternativních paliv, odpadů a dalších produktů cirkulární ekonomiky, které by absenci přeprav energetického uhlí mohly v budoucnu částečně nahradit. Rok 2023 byl pro všechny železniční dopravce v Evropě velmi složitý. O to více si vážím faktu, že jsme spolu s našimi dceřinými společnostmi realizovali zisk po zdanění ve výši 326 mil. Kč, který nám umožňuje pokračovat v nutné obnově a modernizaci vozidlového parku.“

Výroční zpráva Skupiny ČD je k dispozici v sekci Finanční zprávy: https://www.ceskedrahy.cz/pro-investory/financni-zpravy
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist