Vladimír Hofman "> Skupina REC Group se rozrostla o dvě nové dceřinky - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/skupina-rec-group-se-rozrostla-o-dve-nove-dcerinky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

NEOMA Recycling: Skupina REC Group se rozrostla o dvě nové dceřinky

5. března 2014 | NEOMA Recycling
Autor: Vladimír Hofman, tel: 572 543 281
Firma NEOMA Recycling a chráněná dílna Modrý kvítek se od začátku letošního roku staly členy skupiny REC Group. Ta nyní sdružuje celkem sedm dceřiných společností zabývajících se komplexním řešením služeb v oboru likvidace odpadů a jejich zpracování, demolice, rekultivace, ekologického poradenství, vzdělávání a dalších služeb. Hlavní náplní firmy Neoma Recycling je sběr, svoz, separace a částečná recyklace odpadních plastů.

Společnost vyvíjí dvojí činnost. Předně je to zaměření na recyklaci odpadu, která spočívá ve sběru a svozu odpadních plastů a jejich úpravě lisováním a drcením. Lisované balíky produkuje z tzv. měkkých plastů, jako jsou fólie, PET lahve, vázací pásky a big bagy. Úprava drcením se aplikuje na tvrdé plasty, které z větší části pochází z průmyslové oblasti a jejichž spektrum je velice široké. Především jsou to však polymery označované jako HDPE, PP, PA, ABS, PC, PS a další. Drcení probíhá na rychloběžných nožových mlýnech a produktem je drť o různé frakci, kterou prodáváme jako základní regenerát pro další zpracování nebo výrobu. Další činností je výroba a prodej obalového materiálu na míru. Jedná se například o sáčky, pytle a návleky z jednoduché, ale i bublinkové fólie, dále různé přířezy pro fixaci a balení zboží z papíru, polyethylenové pěny, antikorozního papíru a podobně. Recyklované plasty pak následně putují ke konečným zpracovatelům (vstřiko-lisovny) nebo k další materiálové recyklaci (regranulaci, aglomeraci).

"Našimi partnery jsou výkupny technických služeb nebo sběrných surovin na straně dodavatele. Představují partnery ve smyslu dodávek vytříděných plastů z komunální sféry, které dále zpracováváme. Stálými dodavateli jsou rovněž různé sklady, obchody, výrobní podniky, reklamní agentury a jiné. Zkrátka zařízení, kde lze očekávat nějakou produkci odpadních plastů. Řadu let se již také věnujeme sběru uzávěrů od PET lahví ve školách a školkách," uvádí výkonný ředitel Neoma Recycling,Vladimír Hofman.

Historie společnosti NEOMA Recycling
Svou činností firma navázala na koncepci ze začátku 90. let, kdy fungovala ještě pod jménem NEOMA Velehrad - vznikla v roce 1991 na Velehradě. Jejími zakladateli se stali páni Buchtíci, otec a jeho dva synové, kteří spolu vytvořili sdružení živnostníků. První činnost byla založena na výrobě a dodávkách květinových obalů z PP fólie, ale i dalších specifických obalových materiálů. Odsud pochází také název firmy NEOMA - netradiční obalové materiály. V polovině 90. let byl k činnosti přibrán ještě svoz fólie, která byla lisována v pronajmutých prostorách. Založení společnosti s ručením omezeným se datuje do roku 2001. Ve funkci jednatele nejprve působil pan Josef Buchtík. V roce 2003 převzal tento post pan Božislav Buchtík, který úspěšně přivedl Neomu do dnešní podoby. Mimo rozvoje výrobních zařízení a budov byla např. v roce 2012 připojena střešní fotovoltaická elektrárna o výkonu necelých 100 kW, dokončeno parkoviště a příjezdová komunikace před budovou a vozový park se rozrostl na sedm dodávkových vozidel využívaných pro přepravu materiálu i odpadu. Recyklační kruh uzavírá nový výrobek z regranulátu Co se týče množství zpracovávaného materiálu, ročně projde výrobou přibližně 2000 tun, to znamená, že odpad je dotříděn a zalisován nebo uveden do podoby drtě. K tomu je však nutné připočíst obchodování s odpady a regranuláty, celkově lze tedy dospět k číslu okolo 3000 tun. ,,Recyklace se odvíjí od druhu materiálu. U měkkých plastů (fólie, PET lahve, big-bagy, vázací pásky) probíhá v tomto pořadí: navážení roztříděných odpadů od dodavatele, případně dotřídění/přetřídění – lisování do balíků – prodej konečnému zpracovateli (regranulace-aglomerace). U tvrdých plastů (přepravky, proložky, desky, neshodné výrobky) to jde následovně: dovoz od dodavatele – roztřídění/demontáž dílů – drcení – prodej konečnému zpracovateli," popisuje Vladimír Hofman. "Recyklace plastového odpadu v sobě sdružuje několik navazujících nebo i paralelně fungujících procesů, z nichž na úplném začátku stojí tříděný sběr a svoz. V případě tříděného odpadu od občanů následuje po svozu jeho dotřiďování, kdy se surovina roztřídí v případě plastů dle konkrétních druhů polymeru a například u PET lahví dokonce dle barevnosti. U plastových odpadů z průmyslové sféry probíhá jejich předúprava čištěním od etiket či nežádoucích příměsí, v případě některých kompozitů je to navíc i demontáž. Až následně se odpad zalisuje nebo podrtí. Takto upravený může být pak dále čištěn praním a následným sušením. Specifickou operací úpravy fólií je aglomerace, kdy se za pomoci nožového rotoru materiál rozseká a působením tření zvláční až ztěstovatí. V této fázi přilití malého množství vody způsobí tzv. zdrcnutí kaše do podoby drobných shluků neboli aglomerátu, což je předstupeň regranulace, která spočívá v přetavení termoplastu za současného přefiltrování taveniny přes jemná síta, čímž se odstraní případná jemná nečistota. Na konci zařízení je tavenina vytlačována v podobě tenkých prutů, chlazena a sekána na miniaturní válečky (regranulát). Celý kruh poté uzavírá výroba nového předmětu z regranulátu nebo ze směsi primárních granulátů s přídavkem regranulátu."

NEOMA recycling počítá i s bližším propojením s některou z dalších sestřinných firem. "Předpokládáme větší propojení se společností Kovosteel Recycling a OTR Recycling již ze samé podstaty současného fungování a plánů budoucího rozvoje. Kovosteel je významným odběratelem i plastového odpadu, který z valné většiny dokáže nabídnout také k recyklaci. OTR provozuje linku TAP a dále sběrný dvůr v mikroregionu Buchlov," vysvětluje Vladimír Hofman, který se netají ani dalšími plány. "Naším prvořadým cílem je přechod na informační systém QI a jeho celková implementace na oblast výroby, evidence a obchodu. Nejbližší investici si vyžádá rekonstrukce střechy na nové budově. Z hlediska dlouhodobých cílů je to pak především zvyšování množství a kvality zpracovaného plastového odpadu. Co se týče samotné výroby, plánujeme pořídit aglomerátor pro zpracování pěnového polyethylenu a barevné PE fólie a případně zakoupit automat pro výrobu sáčků z bublinkové i prosté LDPE fólie. Časem bychom také rádi přidali do procesu výroby koncovku s větší přidanou hodnotou, což by například mohlo znamenat investici do technologie praní a sušení drtí, nebo i do jejich následné regranulace."

Chráněná dílna Modrý kvítek zajišťuje čištění a třídění odpadů
S firmou NEOMA Recycling úzce spolupracuje chráněná dílna Modrý kvítek, která má vymezená pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.
"Dílna byla založena pro účely čištění a třídění odpadních plastů a jejich následné využití. Tato služba spočívá v ručním mechanickém oddělování materiálu jednoho druhu od jiných materiálů, vytřiďování nežádoucích příměsí, třídění plastových obalů dle barevnosti, demontáži vícesložkových komponent a čištění plastů (odstraňování papírových a fóliových etiket a štítků z povrchu plastu, demontáž spojovacích prvků, odstranění nečistoty a zbytků původně obsaženého materiálu). Další službou je lisování a drcení plastů a svařování LDPE a HDPE sáčků. Tato dílna má vymezených 21 chráněných pracovních míst. V současné době zaměstnává 19 pracovníků se zdravotním postižením a tři zaměstnance bez zdravotního znevýhodnění," dodává závěrem Vladimír Hofman.

Kontakty NEOMA Recycling s.r.o.:
Komerční zóna 516
687 38 Nedakonice
Tel. +420 572 543 281
E-mail: info@neomarecycling.cz
Vladimír Hofman, výkonný ředitel společnosti
e-mail: hofman@neomarecycling.czVladimír Hofman, tel: 572 543 281
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist