https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/slechtova-na-obnovu-a-rozvoj-venkova-mmr-poskytne-pres-pul-miliardy-korun
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MMR ČR: Šlechtová: Na obnovu a rozvoj venkova MMR poskytne přes půl miliardy korun

12. října 2017 | MMR ČR
Autor: Veronika Vároši
Na podporu obnovy a rozvoje venkova půjde 525 milionů korun. Možnost podávání žádostí o dotaci začíná v pondělí 16. 10. 2017, ukončení příjmu žádostí je 15. ledna 2018 do 12 hodin.

„Plním svůj slib a stejně jako v loňském roce, i letos jsem se rozhodla vyhlásit tolik žádané národní dotace na obnovu a rozvoj venkova pro obce do tří tisíc obyvatel. Zájem o tuto podporu z Ministerstva pro místní rozvoj je velký, což dokazuje každoročně vysoký počet podaných žádostí. Jednotlivé dotační tituly jsou přizpůsobené nejen této vysoké poptávce, ale zejména reálným potřebám venkovských obcí. Jsem velmi ráda, že můžeme rozvoji obcí takto pomoci, byť chápu, že na vyřešení všech problémů jsou prostředky nedostatečné,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je formou dotace napomoci obnově a rozvoji venkovských obcí, přičemž je vyžadováno aktivní zapojení obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. V rámci jednotlivých dotačních titulů mohou obce žádat dotace na obnovu veřejných prostranství, dětských hřišť, školních sportovišť a tělocvičen nebo na obnovu místních komunikací. Svazky obcí mohou naopak žádat o dotaci na školení, workshopy nebo semináře, jejichž cílem je sdílení a získávání nových informací nebo předávání zkušeností dobré praxe, to vše se zaměřením na obnovu a rozvoj venkova.


Pro rok 2018 jsou vyhlášeny tyto dotační tituly:

Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku,
Budou podporovány akce zaměřené na:
* obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
* komplexní úpravu veřejných prostranství,
* obnovu a zřizování veřejné zeleně,
* rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
* přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci,
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na:
* úpravu veřejných prostranství,
* obnovu a zřizování veřejné zeleně,
* rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova,
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
* prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
* výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
* podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoje venkova

Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací,
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací konkrétně na:
* všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
* místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);
* jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;
* dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: - obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace, - obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrné, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:
* na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
* na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.
Veronika Vároši tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist