https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/slepice-a-jezirko-u-kazde-skoly
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia: Slepice a jezírko u každé školy

4.-5.5.2018 proběhla v Praze mezinárodní konference "Děti v permakultuře", která je vyvrcholením tříleté spolupráce sedmi organizací z pěti evropských zemí. Cílem bylo představit materiály a sdílet zkušenosti, jak předávat dětem zásady pro udržitelný způsob života v souladu s principy péče o Zemi a péče o lidi.

V Praze se sešli lidé z celé Evropy, aby sdíleli své zkušenosti, jak připravit dnešní generaci dětí na environmentální výzvy budoucnosti.
Mezinárodní konference „Děti v permakultuře“ proběhla 4. – 5. 5. v prostorách střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr a Montessori školy Na Beránku. Je završením mezinárodního projektu podpořeného vzdělávacím programem Erasmus+, na kterém spolupracují organizace z 5 evropských zemí - Velké Británie, Itálie, Slovinska, Rumunska a České republiky. Vedoucím partnerem projektu je Permakulturní asociace ve Velké Británii. Partnerskou organizací z Čech je Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia.
„Byla to pro nás velká výzva, ale podařilo se nám Českou republiku zapojit do mezinárodního projektu a vytvořit inovativní materiály, které budou využívat lidé po celém světě.“ říká Mgr. Tereza Velehradská ze vzdělávacího centra Cassiopeia, koordinátorka projektu „Děti v permakultuře“ v České republice
Mezinárodní projekt „Děti v permakultuře“ reaguje na výzkumy, z nichž vyplývá, že děti tráví v kontaktu s přírodou a venku stále méně času, a to jak doma, tak ve škole, kde se výuka přesunula do oblasti získávání teoretických vědomostí, které jsou často odtržené od reálného života a děti nevědí, jak tyto znalosti v praxi uplatnit. Celý proces výuky je navíc veden pedagogem a děti mají na rozhodování o tom, co se budou učit a jak, jen velmi malý vliv.
Dle výzkumu docenta Jana Činčery z Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity Brno z roku 2017 má pozemek či zahradu v České republice 81% škol. Současně z dalších výzkumů vyplývá, že jen 6% škol využívá své pozemky k výuce dětí. V naprosté většině případů nemají také žáci na rozhodování o zahradě žádný vliv. To je připravuje o možnost rozvíjet důležité kompetence, kterými by v současném světě globálních krizí měly být vybaveny. Zapojování žáků do rozhodování je důležité i kvůli tomu, aby se rozvíjelo jejich přesvědčení, že jsou schopni něco ve svém okolí změnit - od prosazení změn na školním pozemku tak může vést cesta k prosazování změn v celé komunitě.
Cílem mezinárodní spolupráce je zlepšit vzdělávání dětí a vytvořit metody a materiály pro pedagogy i rodiče, jak vést děti k udržitelnému způsobu života a seznamovat je s principy permakultury. V rámci projektu vyšla kniha „Péče o Zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení ve vzdělávání“, v níž je jednoduchou a srozumitelnou formou popsána nová didaktika i přehledně členěné kurikulum všech témat souvisejících s udržitelným způsobem života pro děti ve věku 3–12 let, která by si měly osvojit, s návrhy na konkrétní aktivity i příklady dobré praxe z různých evropských zemí, které již tento způsob praktikují a testují. U nás bylo zatím s tímto přístupem během dvoudenního pilotního semináře seznámeno 40 pedagogů z celé republiky, ale zájem byl takový, že se připravují další semináře.
Mezinárodní konference „Děti v permakultuře“ je vyvrcholením celého projektu. První den proběhl v areálu Toulcova dvora, kde uprostřed Prahy v unikátním přírodním areálu o rozloze 10 hektarů probíhají vzdělávací a výukové aktivity nejen pro děti. Druhý den byl více v režii samotných dětí a probíhal v prostorách Montessori školy Na Beránku, kde děti dostaly do rukou kus pozemku, který dle vlastních představ přetvářejí v soběstačnou zahradu s venkovní učebnou, jezírkem, včelími úly a dalšími prvky. Děti samy rozhodují o tom, co na pozemku bude, musí si poradit s rozpočtem, sehnat materiál i se podílet na realizaci.
Hlavními řečníky konference jsou Petr Daniš, autor knihy Děti venku v přírodě: ohrožený druh? (2016) a ředitel vzdělávacího centra TEREZA, a Juliet Robertson, která se jako expertka ve Skotsku podílela na tvorbě klíčových dokumentů týkajících se výchovy a vzdělávání dětí v přírodě, přednášela v řadě zemí světa a za svoji práci obdržela několik ocenění. Paralelně proběhlo množství přednášek i praktických workshopů od prohlídek škol a školních zahrad a představení Montessori přístupu ve vzdělávání přes navrhování pozemků školy dle zásad permakulturního designu společně s rodiči a dětmi po vytváření zahrady na balících slámy nebo představení metody „Dračí snění“ a způsobu jejího využití při práci s dětmi.
„Je to jedinečná příležitost, jak načerpat inspiraci, seznámit se s projekty, které probíhají na různých místech Evropy, a vyzkoušet si inovativní metody naživo.“ říká o konferenci Lusi Alderslowe ze Skotska, hlavní koordinátorka projektu „Děti v permakultuře“
Více informací o projektu i konferenci je možné získat na webových stránkách www.childreninpermaculture.com
Adéla Hrubá tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist