https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/spolchemie-vypousti-do-labe-zakazane-ddt
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Greenpeace: Spolchemie vypouští do Labe zakázané DDT

24. září 1999 | Greenpeace

Ekologická organizace Greenpeace dnes zveřejnila výsledky analýz odpadních vod z ústecké Spolchemie, podle nichž tento podnik vypouští do řeky Bíliny kromě jiných jedů také zakázané DDT. Aktivisté Greenpeace proto označili ústí řeky Bíliny do Labe bójkami a 5 metrů velkou "dopravní" stopkou s nápisem ťSpolchemie, STOP DDTŤ. Poté předali vedení podniku výsledky analýz a spolu s nimi na talíři velkou rybu jako symbol říčního živočicha, v němž se DDT a další jedy hromadí.

"To, že Spolchemie vypouští do Labe jedovaté DDT, jehož používání je u nás již 23 let zakázáno, považujeme za skandální," prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace a dodal, že Spolchemie musí zdroj DDT nacházející se pravděpodobně v areálu chemičky okamžitě nalézt a odstranit.

Aktivisté Greenpeace odebrali vzorek odpadních vod tekoucích z ústecké Spolchemie dne 13. srpna 1999 a nechali jej na vlastní náklady analyzovat v akreditované laboratoři Ecochem. Ve vzorku byla zjištěna přítomnost DDT v množství 0,77 mikrogramů na litr (1). Kromě DDT byly v odpadní vodě nalezeny další extrémně nebezpečné látky jako například hexachlorbenzen (HCB), lindan, heptachlor a methoxychlor (2).

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) zařadil DDT, HCB a heptachlor do do tzv. špinavé dvanáctky (skupina 12 nejškodlivějších perzistentních látek). Tyto jedy označované zkratkou POPs (perzistentní organické polutanty) byly identifikovány jako vůbec nejproblematičtější toxické kontaminanty na naší planetě a proto se nyní připravuje celosvětová úmluva o jejich eliminaci.

"Látky, které jsme nalezli v odpadních vodách Spolchemie, mohou vážně poškozovat lidské zdraví," varoval Hrdinka. "Tyto pomalu působící jedy přetrvávají v životním prostředí dlouhou dobu a mohou zapříčinit například vznik rakoviny, poškození jater a oslabení imunitního systému. DDT navíc působí jako typický nervový jed, blokuje v organismu životně důležité enzymy a vyvolává hormonální poruchy.

" Zakázané DDT bylo poprve nalezeno pod výpustí z ústecké Spolchemie již v březnu 1997. Tehdy Greenpeace nechalo analyzovat vzorek sedimentů říčky Bíliny a nalezlo v něm stopy izomeru o,p-DDT. Vedení Spolchemie tehdy únik této nebezpečné toxické látky z areálu závodu popřelo s tím, že DDT se již léta nevyrábí a stopy nalezené v sedimentech Bíliny jsou prý jen dědictvím minulosti. "Bylo nám to divné," uvedl Hrdinka. "Izomer o,p-DDT, který jsme tehdy nalezli, má totiž velmi krátký poločas rozpadu. Tušili jsme, že DDT musí pocházet z novější doby. Nyní se naše podezření potvrdilo."

Organizace Greenpeace se dnes obrátila též na oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem, aby celou záležitost prošetřil a podnikl konkrétní kroky, jež by zamezily vypouštění DDT a dalších zástupců "špinavé dvanáctky" do Labe.

DDT a další zjištěné látky jsou nebezpečné mj. i tím, že se hromadí v potravním řetězci. Například ryby mohou mít v těle až tisíckrát vyšší množství těchto jedů, než kolik je jich obsaženo ve vodě. Není proto vyloučeno, že labské ryby žijící u ústí řeky Bíliny mohou obsahovat vysoké dávky DDT. Pokud je rybáři loví a jedí, mohou se tyto jedy dostat do lidského těla.

Navzdory proklamovaným snahám o zlepšení životního prostředí vypouští Spolchemie i nadále DDT a další jedy do řeky Bíliny a následně do Labe. "Pokud bude toto znečišťování pokračovat, není žádná šance, že by se v dolním toku Bíliny, která je dnes zcela mrtvou řekou, mohly v dohledné době usadit ryby," zdůraznil Hrdinka.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Dr.Čestmír Hrdinka, mobil: 0603/443 140
Václav Vašků, mobil:0603/414 739
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org


(1) Jedná se o izomer p,p-DDT.

(2) V analyzovaném vzorku byl nalezen hexachlorbenzen (HCB) v množství 0,44 mikrogramů na litr, lindan (1,8 mikrogramů na litr), heptachlor (0,57 mikrogramů na litr) a methoxychlor (3,2 mikrogramů na litr).

Poznámka pro redakce:
Úplné výsledky analýz je možné na požádání obdržet v kanceláři Greenpeace
Fotografie z akce ve formátu JPG v tiskové kvalitě můžeme na přání poslat na e-mailovou adresu redakce.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist