Věra Sychrová "> Tři miliony na nový ptačí park za pět dní. Lidé potvrdili, že chtějí v Česku obnovu přírody. Teď o ní budou hlasovat europoslanci - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tri-miliony-na-novy-ptaci-park-za-pet-dni.lide-potvrdili-ze-chteji-v-cesku-obnovu-prirody.ted-o-ni-budou-hlasovat
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká společnost ornitologická: Tři miliony na nový ptačí park za pět dní. Lidé potvrdili, že chtějí v Česku obnovu přírody. Teď o ní budou hlasovat europoslanci

S obrovskou odezvou veřejnosti se setkala informace České společnosti ornitologické (ČSO) o příležitosti založit ptačí park na Zbudovských Blatech v Jihočeském kraji. Přes 1200 dárců zaslalo během pouhých pěti dní 3 miliony korun na vykoupení prvních pozemků v legendární ptačí lokalitě. Nejrozsáhlejší jihočeské louky s mnoha druhy lučních a mokřadních ptáků prošly ve druhé polovině 20. století rozsáhlým odvodněním. Plánem ornitologů je Zbudovská blata obnovit a vytvořit z nich pátý ptačí park ČSO. Odezva dárců ukazuje, že lidé obnovu přírody podporují a chtějí. Dali tím jasný signál i europoslancům, kteří budou brzy hlasovat o průlomovém evropském nařízení na obnovu přírody Nature Restoration Law. Ve čtvrtek 15. června se bude zákon projednávat ve výboru ENVI, jehož členy jsou čeští europoslanci Alexandr Vondra a Stanislav Polčák.

ČSO aktivně obnovuje přírodu v ptačích parcích již 15 let a výsledky se dostavují. Z dříve fádních luk či území zarostlých náletovými dřevinami a nepůvodními druhy jsou nyní čtyři ptačí ráje v různých koutech republiky. „Pátý ptačí park Zbudovská blata je před založením. Díky ohromné dárcovské odezvě můžeme dokončit přípravu kupní smlouvy a ihned poté pozemky vykoupit. Vřelé díky všem, kdo na Zbudovská blata přispěli a stále přispívají,” říká Lucie Hošková, vedoucí fundraisingu a zástupkyně ředitele ČSO.

Ornitologové v ptačích parcích vykupují pozemky a vracejí je přírodě prostřednictvím obnovních projektů jako je vytváření mokřadů a tůní, seč či pastva. ČSO tím jednak podporuje biodiverzitu, jednak připravuje krajinu na lepší zvládání klimatické změny. „Úspěch obnovy přírody v ptačích parcích je nesporný, stejně jako úspěchy mnoha dalších obnovních projektů. Abychom zvrátili krizi biodiverzity a klimatu, opravdu již nestačí přírodu pouze chránit tam, kde nám zbyla, ale je potřeba ji aktivně obnovovat. Přesně tohle je hlavní myšlenka chystaného nařízení EU o obnově přírody. Je obrovskou příležitostí, aby se viditelné úspěchy obnovních projektů mohly rozšířit na mnohem větší území, aby z nich mohli mít užitek i běžní vlastníci půdy, včetně zemědělců a lesníků,” říká ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Nature Restoration Law je právní předpis, který zavede závazné cíle v oblasti obnovy přírody. „Jde o klíčový zákon, který má oprávněné ambice zastavit ubývání druhů. Obnova přírody přitom může mít různou podobu, od odstraňování nepotřebných hrází na řekách a rušení odvodňovacích systémů až po šetrné hospodaření na polích a v lesích,” vysvětluje Vermouzek.

Jde o nejdůležitější evropský nástroj v ochraně přírody v tomto století. Ornitologové proto silně apelují na europoslance, aby nařízení podpořili. Evropský parlament by o něm měl hlasovat do konce července. Už nyní, ve čtvrtek 15. června, budou Nature Restoration Law projednávat europoslanci ve výboru ENVI. „Členy výboru jsou dva čeští europoslanci Alexandr Vondra a Stanislav Polčák. Věříme, že se postaví na stranu obnovy přírody a toto nařízení podpoří,” sděluje Vermouzek.

Alexandr Vondra je stínovým zpravodajem tohoto nařízení. Již dříve se o zákonu vyjádřil pozitivně. „Jsem rád, že Evropská komise přišla s návrhem zákona na obnovu přírody, prostřednictvím kterého budeme bojovat s krizí. A to nejenom na globální úrovni, ale především na lokální pomocí menších projektů. Ptačí park Kosteliska už teď ukazuje výsledky, a to funguje teprve 2 roky. Na zákonu o obnově přírody nás nicméně čeká ještě dlouhá cesta. Je potřeba dosáhnout toho, aby lidé v zákoně o obnově přírody viděli výhody a nejenom problémy,” řekl Vondra na tiskové konferenci v červenci 2022 v ptačím parku Kosteliska, kde ČSO představovala Strategii rozvoje ptačích parků a téma Nature Restoration Law.

Situace v Evropském parlamentu je ovšem napjatá, protože především Evropská lidová strana (EPP), jejímž členem je i europoslanec Polčák, jasně deklaruje odpor k obnově přírody. Využívá k tomu řadu argumentů, jejichž relevanci opakovaně zpochybňují vědci i nevládní organizace z celé Evropy, např:
* https://chapter.ser.org/europe/saving-the-eu-restoration-law/
* https://www.birdlife.cz/vedci-vyzyvaji-europoslance-ke-schvaleni-nature-restoration-law/
* https://www.idiv.de/fileadmin/content/Files_CAP_Fitness_Check/Summary_for_Policymakers__Scientists_support_Green_Deal_and_reject_attack_on_SUR_and_NRL_7.6.23.pdf
* https://docs.google.com/document/d/1G6V4DGEJitqHRD9P-i7JnaDeKeL1JAm8aGm6xT4GoVY/edit

K podpoře obnovy přírody vyzývá europoslance i evropská podpisová kampaň, která má nyní přes 700 tisíc podpisů. O budoucí podobě evropské krajiny bude rozhodovat každý hlas. Ve čtvrtek si tuto odpovědnost snad uvědomí europoslanci Vondra a Polčák, o něco později pak všichni poslanci Evropského parlamentu - https://www.birdlife.cz/je-cas-na-obnovu-prirody/


Kontakt pro novináře:
Zdeněk Vermouzek, verm@birdlife.cz, 773 380 285


Další informace

Ptačí parky České společnosti ornitologické jsou logickou reakcí na dramatický úbytek ptáků zemědělské krajiny, mokřadů a přetrhávané vazby mezi lidmi a přírodou. První ptačí park v Česku Josefovské louky vytvořila ČSO založený především na vlastním financování z darů členů a podporovatelů. Podařilo se vzkřísit jeden z nejkvalitnějších mokřadů, umožnit tu návrat jinde mizejících či vymizelých ptáků a zprostředkovat kontakt mezi lidmi a přírodou. Další již existující ptačí parky pokračují ve stejném duchu a stejně tak budou pokračovat i ptačí parky budoucí. ČSO v ptačích parcích nejen vykupuje pozemky, ale i šetrně hospodaří. Tak, aby se zde ptákům a dalším živočichům a rostlinám dařilo. ČSO při péči a obnově využívá tradičních metod jako je sečení a pasení, vyřezávání náletových dřevin a invazních rostlin a buduje tůně a ostrůvky. Zároveň vytváří pozorovatelny, pozorovací místa a stezky pro návštěvníky - http://birdlife.cz/rezervace/

Nařízení EU na obnovu přírody (Nature Restoration Law) je zásadní milník v ochraně přírody EU. Zavede závazné cíle v oblasti obnovy přírody v zemích EU a zajistí tak obnovu zásadních ekosystémů, jako jsou rašeliniště, řeky, mokřady, lesy a mořské ekosystémy, které jsou životně důležité pro biologickou rozmanitost a zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu - http://birdlife.cz/zakon-o-obnove-prirody

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist