https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tri-zhotovene-cesty-na-dalnici-d8-nejsou-stale-radne-povolene
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Tři zhotovené cesty na dálnici D8 nejsou stále řádně povolené

4. května 2023 | Děti Země
Řízení o vydání dodatečného stavebního povolení probíhá více než deset let


Krajský úřad Ústeckého kraje dne 24. dubna 2023 zrušil dodatečné stavební povolení pro dvě polní cesty a pro příjezd na hřiště ve Vchynicích, které 1. listopadu 2022 vydal Městský úřad v Lovosicích.

I když jsou tyto tři cesty jako součást dálnice D8 Lovosice – Řehlovice již dávno zhotovené, stále nemají stavební povolení, takže jde o tzv. černé stavby. Krajský úřad totiž stačil prohrát dva soudní spory s Dětmi Země.

„Od podání žádosti v březnu 2009 o vydání stavebního povolení uplynulo již více než čtrnáct let a stavební úřad v Lovosicích a ani krajský úřad během té doby nezvládají podle zákona řádně povolit tři stavební objekty na dálnici D8 přes České středohoří, které stále právně neexistují,“ kroutí hlavou předseda Dětí Země Miroslav Patrik nad nemohoucnosti obou úřadů, i když nyní byly jejich námitky v odvolání poprvé uznány.

Krajský úřad ve svém zrušujícím rozhodnutí vytýká stavebnímu úřadu v Lovosicích, že sice po upozornění Dětí Země a spolku Voda z Tetčic oznámil zahájení řízení o vydání dodatečného povolení znovu, ale již nesvolal ústní jednání.

Dále neumožnil účastníkům řízení se vyjádřit k novým podkladům ve spise a nevypořádal se řádně s námitkami obou spolků. Děti Země sice ve svém odvolání požádaly o přezkum závazného stanoviska hygienické stanice, ale to ve spise chybělo, stejně jako další podklady. Spis totiž není správně veden.

„Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci dálnice D8 požádalo v březnu 2009 stavební úřad v Lovosicích o vydání stavebního povolení pro devět cest a silnic nižších tříd, které bylo v září 2009 vydáno a potvrzeno krajským úřadem v únoru 2010. Avšak krajský soud na základě žaloby Dětí Země toto stavební povolení v říjnu 2012 zrušil,“ popisuje Patrik začátek chybných rozhodnutí a vadných postupů obou úřadů.

Městský úřad pak sice v říjnu 2017 vydal dodatečné stavební povolení, ale spolu s krajským úřadem nelogicky tvrdil, že Děti Země nejsou účastníky řízení.

Krajský soud pak na základě žaloby Dětí Země rozhodnutí krajského úřadu z dubna 2018 o jejich vyloučení z řízení v červnu 2021 zrušil, neboť jeho účastníky byly.

Městský úřad následně odmítl znovu rozhodovat, takže Ministerstvo dopravy mu muselo dvakrát zasílat spis. Druhé dodatečné stavební povolení bylo vydáno v listopadu 2022.

Krajský úřad byl ovšem nečinný, takže na základě stížnosti Dětí Země a po zásahu Ministerstva dopravy rozhodl v dubnu 2023 zrušujícím rozhodnutím.

Stát při povolování dálnice D8 přes České středohoří prohrál se spolky již sedmnáct soudních sporů z celkových třiceti (krajský soud nyní řeší žalobu č. 31), přičemž jedenáctkrát to byl krajský úřad.

Původní náklady na dálnici délky 16,4 km ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšily na cca 15 mld. Kč (bez DPH). Dálnice se sice od prosince 2016 předčasně užívá, ale stále nejsou dokončeny všechny stavební objekty.


* * * * * * * * * * * *


Průběh stavebního řízení o povolení 9 stavebních objektů pro část dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice od 3/2009 a průběh řízení o vydání dodatečného stavebního povolení jen pro 3 stavební objekty od 4/2013


25.03.2009 = ŘSD ČR zasílá žádost o vydání stavebního povolení pro 9 stavebních objektů
25.09.2009 = MěÚ Lovosice vydává stavební povolení pro 9 objektů
14.10.2009 = Děti Země zasílají proti stavebnímu povolení pro 9 objektů odvolání
02.02.2010 = KÚ Ústeckého kraje odvolání Dětí Země zamítá

19.04.2010 = Děti Země zasílají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti vydání stavebního povolení pro 9 objektů
24.10.2012 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí MěÚ Lovosice i KÚ v Ústí nad Labem ruší

12.11.2012 = MěÚ Lovosice stavební řízení pro 9 objektů zastavuje
13.11.2012 = MěÚ Lovosice zahajuje řízení o odstranění 9 objektů a vyzývá ŘSD ČR, aby do 30.04.2013 zaslalo žádost o vydání dodatečného stavebního povolení pro 9 objektů

29.04.2013 = ŘSD ČR zasílá žádost o vydání dodatečného stavebního povolení pro 9 objektů
02.12.2016 = ŘSD ČR zasílá zúženou žádost o vydání dodatečného stavebního povolení jen pro 3 objekty
25.05.2017 = MěÚ Lovosice řízení na odstranění 6 objektů zastavuje, neboť jsou již zkolaudovány
03.07.2017 = MěÚ Lovosice oznamuje zahájení řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro 3 objekty
10.07.2017 = Děti Země zasílají přihlášku do řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro 3 objekty
30.10.2017 = MěÚ Lovosice vydává dodatečné stavební povolení č. 1 pro 3 objekty
15.11.2017 = Děti Země zasílají proti vydání dodatečného stavebního povolení č. 1 pro 3 objekty odvolání č. 1
10.04.2018 = KÚ Ústeckého kraje odvolání č. 1 Dětí Země zamítá, neboť nebyly účastníky řízení

29.05.2018 = Děti Země zasílají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti vyloučení z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro 3 objekty
07.06.2021 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí KÚ Ústeckého kraje o vyloučení Dětí Země ruší

21.09.2021 = KÚ Ústeckého kraje dodatečné stavební povolení č. 1 pro 3 objekty ruší a spis zasílá na MD
29.10.2021 = MD zasílá spis na MěÚ Lovosice k vydání rozhodnutí
30.12.2021 = MěÚ Lovosice vrací spis na MD k vydání rozhodnutí
20.01.2022 = MD vrací spis na MěÚ Lovosice k vydání rozhodnutí

04.07.2022 = MěÚ Lovosice oznamuje, že řízení pokračuje
03.08.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k řízení
09.09.2022 = MěÚ Lovosice opět oznamuje, že řízení pokračuje
01.11.2022 = MěÚ Lovosice vydává dodatečné stavební povolení č. 2 pro 3 objekty

29.11.2022 = Děti Země zasílají proti vydání dodatečného stavebního povolení č. 2 pro 3 objekty odvolání č. 2
04.04.2023 = Děti Země zasílají na MD stížnost proti nečinnosti KÚ Ústeckého kraje vydat rozhodnutí
12.04.2023 = MD přikazuje KÚ Ústeckého kraje rozhodnout o odvolání č. 2 Dětí Země do 15 dní
24.04.2023 = KÚ Ústeckého kraje odvolání č. 2 Dětí Země uznává a rozhodnutí č. 2 MěÚ Lovosice ruší
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist