https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/u-mesta-holic-nedaleko-hodonina-ma-byt-velke-prekladiste
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: U města Holíč nedaleko Hodonína má být velké překladiště

12. listopadu 2020 | Děti Země
České a slovenské spolky, obce a instituce žádají posouzení vlivů na životní prostředí

Děti Země dne 10. listopadu 2020 zaslaly na slovenský Okresní úřad Skalica vyjádření k záměru vybudovat západně od města Holíč u řeky Moravy obrovské multimodální logistické centrum, na které se má z Asie ročně dovážet téměř milión kontejnerů, které budou rozváženy vlaky a kamiony po střední Evropě.

Děti Země proto okresní úřad žádají, aby byly podrobně vyhodnoceny vlivy na životní prostředí a navíc i přeshraniční vlivy na území Jihomoravského kraje, zejména na Hodonín a Strážnici a na okolní obce.

„Nákladní překladiště kontejnerů na více než stovce hektarů bude obrovským zásahem do krajiny v blízkosti lužních lesů a archeologických a historických památek, takže má vysokou přírodní a kulturní hodnotu a navíc i velký potenciál pro rozvoj měkké turistiky. Proto je nutné všechny vlivy podrobně vyhodnotit, a to i ty přeshraniční, jelikož dojde ke zvýšení automobilové dopravy v Hodoníně a v dalších sídlech a naopak ke snížení turistické atraktivity slovenského i moravského území,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země ve svém vyjádření předložily šestnáct požadavků, které by měly být při vypracování hodnocení vlivů na životní prostředí procesem EIA zohledněny, neboť dojde k obrovskému záboru kvalitní půdy, k zásahům do biotopů různých druhů živočichů, do krajinného rázu barokní krajiny, dojde ke světelnému smogu, ovlivní se místní klima a zvýší se automobilová doprava, která znamená i zvýšení znečištění ovzduší a hladin hluku.

Investorem záměru je holíčská firma MLC Holíč s. r. o., která plánuje za asi 5,6 mld. Kč vytvořit překladiště pro dovoz téměř miliónu kontejnerů za rok, které by se z Asie dovážely na lodích po Dunaji a pak odbočkou do Holíče.

Zde by se pak do roku 2025 měly postavit koleje, silnice, jedenáct skladovacích hal, parkoviště pro více než stovku kamionů a zázemí pro asi pět set zaměstnanců. Uvažuje se také o distribuci zkapalněného zemního plynu.

„Asi před dvěma lety plánovala společnost DOE Europe SE za čínské peníze postavit obří nákladní překladiště u Hodonína, ale setkala se s odporem veřejnosti i politiků. Navíc by se musel udělat nový územní plán Hodonína s výstavbou obchvatu a asi i nový krajský plán, takže se projekt asi upravil a přesunul do Holíče,“ připomíná Patrik.

Nákladní překladiště je u Holíče ovšem ve vážném střetu s územím, které bylo obýváno obyvateli Velké Moravy, po nichž tu v nedalekých Kopčanech zůstal kostel a v Mikulčicích obrovské velkomoravské hradiště, takže se tato přeshraniční sídelní aglomerace několik let připravuje k zařazení do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Záměr se proto setkává i s ostrou kritikou českých a slovenských památkářů a archeologů.

„Překladiště je také ve střetu s alternativní trasou plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe, jehož přípravu v říjnu schválila česká vláda, neboť u Holíče má být přístav s odbočkou na Váh a dále na Dunaj,“ upozorňuje dále Patrik, podle kterého je nutné tento střet obou záměrů vyjasnit v rámci přeshraničního posouzení vlivů na životní prostředí.

Děti Země již na české Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zahraničních věcí a na Ministerstvo kultury zaslaly žádost, aby přeshraniční posouzení bylo zahájeno. Počítají také, že se přidají další česká a slovenská sdružení. Stejný požadavek mají např. Hodonín, Lužice a Mikulčice a různé české a slovenské instituce.

„Očekáváme, že odpor proti výstavbě obřího nákladního překladiště u Holíče za zřejmě čínské peníze ze strany slovenských spolků, obcí a institucí bude také tak silný, jaký byl před lety proti jeho umístění u Hodonína, takže se od záměru upustí, zvláště, pokud ani město Holíč nemá dosud vybudované potřebné obchvaty,“ uzavírá Patrik.


* * * * * * * * * * * *


I. Popis nákladního překladiště (MLC) u města Holíč


1) dotčené území má mít v 1. etapě zábor cca 114,2 hektarů půdy, z toho cca 39,2 hektarů jsou betonové plochy

2) cílový výkon MLC má být téměř 1 mil. zmanipulovaných TEU/rok

3) výstavba má probíhat asi dva roky, a to od 4Q/2022 do 4Q/2024: provozování má začít od 1Q/2025

4) investiční náklady jsou odhadnuty na 200 mil. euro (cca 5,7 miliard Kč)

5) MLC se bude realizovat ve dvou etapách: 1. výstavba překladiště nákladů pro kombinovanou dopravu vlak – automobil, 2. dostavba pro další druhy dopravy

6) součástí MLC mají být mj.: asi 11 velkých skladovacích hal, kolejiště a silnice, parkoviště pro 100 kamionů a pro 139 osobních aut (1. etapa)

7) přepokládaný počet pracovnic a pracovníků v MLC je asi 500 osob, z toho asi 70 THPII. Účel nákladního překladiště (MLC) u města Holíč


„Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie logistického a priemyselného areálu, ktorého jadrom bude Multimodálne logistické centrum (MLC). MLC má predstavovať koncový aj východzí bod kapacitnej trasy medzi Ďalekým východom, ďalšími oblasťami (hlavne krajinami Stredného východu) a Strednou Európou.

Táto trasa bude slúžiť predovšetkým pre racionálnu prepravu kontajnerov po mori s využitím kapacitného prístavu Constanta po dunajskej vodnej ceste a odbočke od Dunaja k Holíču.

MLC bude východiskovým bodom pre rozvoz a zvoz kontajnerov, resp. príslušného tovaru, do rozsiahlej oblasti, ku ktorej patrí najmä západná časť Slovenska, východná a stredná časť Českej republiky, dôležité zdroje a ciele prepráv v Poľsku, a to v prvej etape železničnou dopravou.

MLC bude slúžiť aj pre logistické operácie s komoditami, ktoré sa neprepravujú v kontajneroch (hromadné sypké tovary, automobily a iné vozidlá, nadgabarity a ťažké kusy atď.).

Vzhľadom k polohe MLC, t.j. v blízkosti hlavných ropovodov a plynovodov sa uvažuje tiež s prekladom kvapalných substrátov vrátane skvapalneného zemného plynu (LNG).“

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist