Filip Šebek "> V malebné gruzínské oblasti Aragvi podporuje ČRA projekt na zlepšení socio-ekonomické situace místních obyvatel i formou rozvoje turismu - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-malebne-gruzinske-oblasti-aragvi-podporuje-cra-projekt-na-zlepseni-socio-ekonomicke-situace-mistnich-obyvatel-i-formou
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: V malebné gruzínské oblasti Aragvi podporuje ČRA projekt na zlepšení socio-ekonomické situace místních obyvatel i formou rozvoje turismu

17. května 2022 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
Gruzínský region chráněné krajinné oblasti Aragvi má velký potenciál rozvoje, k němuž však dosud úplně nedochází. Česká rozvojová agentura zde proto podporuje projekt realizovaný společností Člověk v tísni, který je zaměřen mimo jiné na ekonomický rozvoj této oblasti, zejména prostřednictvím podpory komunitního turismu a zemědělství. Podpoře komunitního rozvoje pomáhá vytváření místních akčních skupin a dílčí granty přispívající k udržitelnému rozvoji. Tak jako v případě penzionu Midamo ve vesnici Tkiliana, kde Barbara Džabanišvili a její rodina čekají na své první zahraniční hosty.

Tento projekt je součástí širšího pětiletého programu udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích obyvatel. Protože i zde, jako v dalších horských oblastech Gruzie, je navíc ohrožen unikátní místní ekosystém a biotop, je hlavním cílem tohoto programu je přispět prostřednictvím multisektorových opatření k udržitelnému rozvoji této oblasti. Program zahrnuje zřízení administrativní správy CHKO Aragvi a návrh Plánu řízení CHKO Aragvi. Tento plán představuje referenční rámec nejen pro činnosti týkající se ochrany unikátní přírodní krajiny v tomto regionu, ale i pro další aktivity v rámci projektu. Otevřou se tak možnosti pro cestovní ruch a tradiční způsoby hospodaření a obživy místních komunit. V neposlední řadě přispívá projekt i ke zlepšení porozumění péče o chráněná území u místních obyvatel, zájmových skupin a samosprávy.

Hornatá oblast Aragvi sestávající ze tří svébytných komunit má rozsáhlé přírodní zdroje a široký turistický potenciál. V posledních dekádách však tato oblast byla zasažena odchodem obyvatelstva a vylidňováním. Hlavními důvody tohoto vývoje byly nedostatečná infrastruktura a veřejné služby a nedostatek ekonomických příležitostí k zajištění obživy. Proto je hlavním cílem projektu zlepšit socio-ekonomickou situaci obyvatelstva CHKO Aragvi, ať už obyvatel žijících nastálo či pouze sezónně v oblasti. Projekt se rovněž zaměřuje na osoby, které jsou s oblastí nějak spřízněné a podporuje je, aby se aktivně zapojily do jeho rozvoje. Například formou rozvoje tržních systémů v oblasti turismu a zemědělství doplněný o distribuci grantů malým podnikatelům v těchto sektorech.

Jednou z nich je i Barbara Džabanišvili, která se svou rodinou žije v Tkilianě, odlehlé horské vesnici v chráněné oblasti Pšav-Khevsureti. Využila jedinečné lokality, v níž žije, a požádala o grant Místní akční skupinu Aragvi (LAG Aragvi) – projekt založený organizací Člověk v tísni. Jejich penzion Midamo se nachází v malebném údolí řeky Aragvi. Jak Barbara Džabanišvili prozradila Tereze Hronové ze společnosti Člověk v tísni, její rodina zde čeká na své první zahraniční hosty. Zatím hostili pouze místní turisty. Bohužel údolí řeky Aragvi není příliš známou oblastí a Covid-19 dlouho nepřál přeshraničnímu cestování. Navzdory všemu je Barbara a její rodina optimistická a doufá, že turisté brzy přijedou. Penzion Midamo je totiž obklopen překrásnou přírodou chráněné oblasti Pšav-Khevsureti. „V rodině je nás 12, moji sourozenci a rodiče. Máme zde trvalé bydliště a intenzivně se věnujeme podnikání. Rodiče mají na starosti dopravu a vaření, já a můj dospělý bratr průvodcovské služby a přijímání turistů,“ říká Barbara.

Když se Barbara dozvěděla o výzvě LAG Aragvi na žádosti o granty, rozhodla se o přihlásit. „Díky projektu jsme si pořídili nový nábytek. Intenzivně také probíhají různá školení a úvodní setkání v závislosti na našich konkrétních potřebách. Do budoucna plánujeme další rozšiřování podnikání a doufáme, že se nám vše podaří. Chceme si také pořídit koně a začít nabízet výlety na koních,“ poznamenává.

Projekt je řízen a koordinován organizací Člověk v tísni, která využívá zkušeností z implementace přístupu LEADER v sousední horské oblasti Kazbegi. Dalšími partnery jsou Gruzínská Asociace Ekoturismu při podpoře a propagaci služeb udržitelného turismu, dále BRIDGE v oblasti posilování práv žen a RCDA v oblasti udržitelných energetických řešení pro venkovské oblasti. Regionální rozvojová agentura Mtskheta-Mtianeti je zapojena do advokačních aktivit na lokální, regionální a národní úrovni.

„V rámci zmíněného projektu bylo podpořeno přibližně 60 dalších příjemců grantů v komunitách Aragvi – Pšavi, Gudamakari a Piraketa Khevsuretu,“ říká Salome Bakashvili, projektová manažerka organizace Člověk v tísni.

Součástí Programu udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích komunit je také budování kapacit a zvyšování povědomí místních obyvatel, zejména mládeže se zaměřením na povědomí o místní kultuře a tradicích genderové problematice a ochraně životního prostředí. LAG Aragvi je podporována Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci české rozvojové spolupráce.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist