Filip Šebek "> V obci Studenci v Bosně a Hercegovině pokračují úspěšně práce na rekonstrukci úpravny pitné vody - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-obci-studenci-v-bosne-a-hercegovine-pokracuji-uspesne-prace-na-rekonstrukci-upravny-pitne-vody-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: V obci Studenci v Bosně a Hercegovině pokračují úspěšně práce na rekonstrukci úpravny pitné vody

I přes komplikace spojené s pandemií COVID-19 pokračují práce, které přispějí k modernizaci, rozšíření a zvýšení spolehlivosti systému úpravy a dodávky pitné vody v municipalitě Teslić. Úpravna pitné vody, nacházející se v obci Studenci, sloužící především obyvatelům města Teslić a jeho okolí, byla postavená v roce 1968 a má dlouhodobě problémy s kvalitou a množstvím dodávané pitné vody. Tým české společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s. zde pokročil již do třetí fáze projektu České rozvojové agentury, jehož cílem je vybudovat modernější úpravnu s větší kapacitou výroby pitné vody a využívající moderní technologie úpravy vody.

Směřování rozvojové spolupráce ČR do Bosny a Hercegoviny se orientuje do sektoru zásobování pitnou vodou, sanitace, státní správy a občanské společnosti, a výroby a dodávky energie. V oblasti vody a sanitace je pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR s Bosnou a Hercegovinou prioritou především zajištění zásobování pitnou vodou se zaměřením na úpravny pitné vody a rozšiřování vodovodní sítě, dále čistírny odpadních vod a systémy odvádění odpadních vod.

V minulosti již ČRA realizovala v Bosně a Hercegovině několik projektů v sektoru vody a sanitace. Jedná se především o projekt „Zajištění přístupu k pitné vodě v obci Lukavac“. Další projekty byly realizovány také v ostatních zemích regionu. Jedním z nich byl např. projekt „Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva“ v Srbsku nebo „Zlepšení přístupu k pitné vodě v obci Osečina–Belotić“. Cílem obou těchto projektů bylo zlepšit zásobování pitnou vodou výstavbou vodovodní sítě a dalších součástí zásobovacího systému. Podobně je tomu i v případě projektu „Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić“.

Municipalita Teslić se nachází v severní části Bosny a Hercegoviny a je součástí entity Republika srbská. Nachází se ve vzdálenosti cca 50 km od hranic s Chorvatskem. V municipalitě žije asi 53 tisíc obyvatel, z toho ve městě Teslić zhruba 12 tisíc obyvatel (s okolním osídlením cca 25 tisíc obyvatel). Různorodá kvalita a nedostatečná (zejména v letních měsících) dodávka pitné vody je zde zásadním problémem. V současné době je systém zásobování pitnou vodou značně nestabilní a uživatelé musí počítat s častými odstávkami či omezeními v dodávkách (snížení objemu dodávek zejména v letních měsících) a to z důvodů poruch na úpravně pitné vody. Surová voda je jímána z vodního toku Velika Usora, gravitačně je přiváděna do vstupní čerpací stanice a odtud je čerpána do úpravny vody.

S ohledem na navrhované zvýšení kapacity úpravny vody byla analyzována možná řešení způsobu odběru surové vody z vodního toku řeky Velika Usora. Výsledkem analýzy byl závěr, že v současné době je jak technicky, tak i cenově nejvýhodnější využit část stávajícího zařízení pro jímání vody, tj. zachovat stávající princip odběru surové vody. Odběrný objekt však bude modernizován, bude využito technického řešení odběru vody pomocí jemných sít (dva bloky se 4 jemnými síty) čištěných vzdušným rázem. Součástí rekonstrukce dopravy surové vody na úpravnu bude dále výměna a modernizace čerpadel a souvisejících měřících zařízení v čerpací stanici surové vody. Tímto způsobem bude rozšířena kapacita jímacího objektu na 120 až 140 l/s a bude zajištěno účinnější ukládání suspendovaných částic.

„Dle původního předpokladu na začátku projektu bylo předmětem druhé etapy dokončení jímacího objektu v řece a jeho uvedení do provozu. Součástí této etapy bylo také zajištění první besedy s občany města Teslič na téma realizovaných změn úpravny pitné vody. A dále bylo předmětem etapy zajištění školení provozovatele vodohospodářské infrastruktury v ČR na téma „Snížení ztrát vody v potrubí“. Toto školení bylo do druhé etapy přesunuto z etapy první z důvodu pandemie viru covid-19 a souvisejících restriktivních opatření. Předmětem třetí etapy pak bylo dokončení objektu přívodu surové vody z jímacího objektu do úpravny vody,“ přibližuje průběh projektu předseda představenstva a výkonný náměstek Tomáš Keberle ze společnosti ARKO TECHNOLOGY.

Vedle dvou plánovaných besed s místními občany proběhne také osvětová kampaň na dvou základních školách. Její základ bude tvořit prezentace o koloběhu vody (surová voda z řeky – úprava na pitnou vodu – akumulace a doprava vody – spotřeba vody – stoková síť – čistírna odpadních vod – vypuštění do řeky). Školení provozovatele vodohospodářské infrastruktury v ČR za účelem snížení ztrát vody v potrubí proběhlo na podzim 2021 v Brně a jeho okolí. V rámci školení se uskutečnily přednášky, diskuse a praktické ukázky podle vlastních zkušeností s touto tematikou od pracovníků dvou vodárenských společností podobné velikosti, jako je společnost PKD „Rad“ Teslić, která provozuje vodovodní síť ve městě Teslić.

Konečnými příjemci výstupů projektu budou obyvatelé municipality Teslić, kteří budou využívat modernizovaný systém úpravy a distribuce pitné vody. Zároveň bude mít projekt z pohledu obyvatel města Teslić dopad na zlepšení jak životní úrovně, tak i samotného zdraví obyvatel, a to díky pravidelným dodávkám kvalitní pitné vody. Harmonogram stavebních a montážních prací je aktuálně vypracován s předpokládaným termínem dokončení projektu v druhé polovině roku 2023.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist