https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vyhlaseni-oceneni-firma-roku-rovne-prilezitosti-2020
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Gender Studies, o.p.s.: Vyhlášení ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2020

21. června 2021 | Gender Studies, o.p.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA
18. června 2021

FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2020
Management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce

 

V pátek 18. června 2021 byly během závěrečné konference slavnostně vyhlášeny výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2020. Pro 13. ročník byl ústředním tématem management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce se speciálním zřetelem na srovnání situace před pandemií COVID-19 a během ní. V době pandemie COVID-19 se znovu ukázalo, nakolik je téma rovných příležitostí zásadní v mnoha rovinách nejen profesního života – pro zaměstnavatele i zaměstnané.

Ocenění firma roku vyhlašuje Gender Studies, o.p.s. již od roku 2004. Jak říká ředitelka Gender Studies, o.p.s. Helena Skálová, téma rovných příležitostí považujeme v kontextu trhu práce, pracovního uplatnění, pracovních podmínek a kultury na pracovišti za jednu ze stěžejních otázek genderové rovnosti.

Do letošního ročníku se přihlásily firmy a organizace s celkovou zaměstneckou populací čítající téměř 30 tisíc lidí. Součástí hodnocení byl letos průzkum ve vybraných organizacích, kterého se zúčastnilo téměř 1 500 respondentek a respondentů a ze kterého se podařilo získat unikátní data o nástrojích pracovní flexibility a podpoře slaďování a well-beingu z pohledu zaměstnankyň a zaměstnanců.

Výsledky průzkumu představila na závěrečné konferenci 18. června Klára Čmolíková Cozlová z Gender Studies, o.p.s. Na konferenci také již tradičně zazněly názory a zkušenosti odbornic a odborníků nejen z byznysu, ale také z dalších oblastí: pracovního práva, genderu či sociologie. Vítězné firmy a organizace pak seznámily diváctvo s příklady své nejlepší praxe, novinkami a výzvami, které přinesl uplynulý rok. 

Výsledky soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2020

A kdo se tedy umístil v letošním 13. ročníku soutěže na předních příčkách? Jsou to tyto organizace: 

  • 1. místo:  Československá obchodní banka, a.s.
  • 2. místo:  CEITEC Masarykova univerzita
  • 3. místo:  IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.
  • Zvláštní cena poroty:  mamacoffee s.r.o.

Argumentaci odborné poroty, včetně konkrétních oceněných příkladů firemních politik a programů, naleznete na konci tiskové zprávy.

Hodnocení probíhalo i letos ve dvou kolech, kdy v prvním hodnotil materiály všech přihlášených interní tým Gender Studies, o. p. s., ve druhém pak postoupivší organizace posuzovala odborná porota, jež letos zasedla ve složení: Šárka Homfray (právnička se zaměřením na pracovní právo, Odborový svaz státních orgánů a organizací), Hana Salačová Svobodová (expertka na procesní a personální management, TALLA), Radan Šafařík (právník, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR), Jiří Šatava (ekonom, analytik think-tanku IDEA při CERGE-EI, člen Odborné komise pro rodinnou politiku MPSV) a Helena Skálová (genderová expertka, ředitelka Gender Studies, o. p. s.).

A jak hodnotí ocenění zaměstnavatelé uplynulý rok s protipandemickými opatřeními, která ovlivňovala jejich činnost? Jak se s nimi vyrovnali, jak podporovali a podporují své zaměstnané a co považují za své největší úspěchy? A co pro ně znamenala účast v soutěži o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2020?

Zástupkyně firmy, která obsadila nejvyšší příčku, Marcela Suchánková, členka představenstva ČSOB, vrchní ředitelka zodpovědná za HR, IT, projekty, právní útvar, operations a správu budov, říká: „Až obdivuhodně dobře jsme se během uplynulého roku zvládli přizpůsobit způsobu práce vyvolaném pandemií. Nebyla to ale náhoda, už před pandemií jsme měli pro flexibilní práci připraveny naše budovy i potřebné IT vybavení pro většinu zaměstnanců. Naším standardem je vzdálená (tzv. hybridní) spolupráce.“ ČSOB se také podle Marcely Suchánkové dlouhodobě věnuje podpoře rodičů. „Máme 2 vlastní školky, příspěvky na školkovné, aktivně komunikujeme s rodiči a nabízíme jim možnosti kratších úvazků. Na rodiče jsme samozřejmě mysleli i v době pandemie. Díky tomu se nám vracejí rodiče z rodičovské do práce 3x častěji dříve, než je průměr trhu.“ Dodává, že aktivně vytvářejí férové podmínky i pro duhové rodiny.

Poprvé v historii ocenění se na předních příčkách umístila vědecko-výzkumná instituce. Martina Pokorná, zástupkyně ředitele pro administrativu CEITEC říká k zapojení do soutěže: „Přihlásit se do soutěže o ocenění Firma roku a nechat nezávislou komisi zhodnotit naše politiky, programy, opatření a benefity, které našim zaměstnancům a zaměstnankyním nabízíme, pro nás byla veliká výzva a nová zkušenost. Zpráva, že jsem se umístili na jedné z vítězných pozic pro nás byla obrovským překvapením a současně oceněním naší práce a úsilí mnoha lidí, kteří CEITEC dělají takový, jaký je.“ Jiří Nantl, ředitel CEITEC dodává: „Chceme, aby CEITEC byl nejen silná vědecká instituce s mezinárodně uznávanými výsledky, ale také komunitou vyznačující se určitou vnitřní kulturou. Před pěti lety jsme si vytyčili strategický cíl, že CEITEC bude institutem s férovým a přátelským prostředím. Zdá se, že se nám to daří.“

A co k umístění IBM GSDC říká Jana Černínová, HR Partner, Diversity & Inclusion? „Velice si vážíme umístění v soutěži organizované společnosti Gender Studies o.p.s. Ocenění je výsledkem dlouhodobé strategie IBM, téma rovných příležitostí bylo pro naši společnost vždy důležité a je zakomponováno v podnikové kultuře už desítky let. Jako firma zaměřená na IT jsme důkazem, že informační technologie již dávno nejsou jen mužskou doménou. Aktivně podporujeme naše zaměstnance a zaměstnankyně v jejich kariérním růstu, nejen po profesní stránce, ale i možností flexibilní pracovní doby, či nabídkou částečných úvazků. Tím umožňujeme ženám i mužům vyvážené nastavení work life balance a poskytujeme jim možnost flexibilnějšího návratu do práce, například po mateřské dovolené.“

Pro společnost mamacoffee je letošní ocenění v soutěži Firma roku již druhé v pořadí. „Potřeba slaďování byla pro nás jako rodinnou firmu vždy důležitým tématem. Stejně tak rovnost, kterou v mamacoffee od samého začátku prosazujeme a která buduje silné mezilidské vztahy. Rovnost chápeme jako klíčovou hodnotu – DNA naší společnosti. V době pandemie jsme tomuto tématu věnovali ještě větší pozornost na všech úrovních, a to se zohledněním individuálních detailů a potřeb. Díky tomu si myslíme, že z této krize vyjdeme posíleni,“ říká Daniel Kolský, spolumajitel a spoluzakladatel mamacoffee.

Gender Studies, o. p. s. slaví v letošním roce 30. výročí své existence a soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti již dlouhá léta patří do portfolia našich aktivit. „Spolupráce firem, jejich zaměstnankyň a zaměstnanců a spolupracovnic a spolupracovníků z dalších organizací včetně nezisku je zásadním stavebním kamenem pro budování a rozvoj férového pracovního trhu, diverzity a rovných podmínek a příležitostí pro všechny, kdo na něj vstupují,“ říká Lucie Königsmarková, koordinátorka ocenění Firma roku: Rovné příležitosti. Rádi proto vítáme každou firmu, která s námi chce spolupracovat na prosazování těchto hodnot, a nabízíme profesionální podporu a expertní znalosti, které jsou pro tento náročný, ale důležitý úkol potřeba.

Kontakty pro média

Helena Skálová
ředitelka Gender Studies, o.p.s.
e: helena.skalova@genderstudies.cz
t: +420 777 910 933

Lucie Königsmarková
koordinátorka soutěže Firma roku: Rovné příležitosti
e: firma.roku@genderstudies.cz 
t: +420 723 869 571

Více informací na: http://rovneprilezitosti.ecn.cz
 

Argumentace odborné poroty

1. místo: Československá obchodní banka, a.s.
Odborná porota oceňuje široký a komplexní přístup k tématu diverzity, který se zaměřuje nejen na hledisko genderu, ale také podporu rodičů, věkovou diverzitu a podporu LGBTQ+ osob. K výbornému výsledku přispívá strategický přístup k diverzitě rozpracovaný ve firemní Strategii diverzity a důsledné sledování a evaluace opatření. Firma se cíleně zaměřuje na téma mateřské a rodičovské, a podporuje nestereotypní rodičovství včetně transparentní podpory stejnopohlavních párů a otcovské dovolené. Výborně byly hodnoceny informační materiály, workshopy, průběžný kontakt a spolupráce s rodiči a podpora při odchodu na mateřskou a rodičovskou a při návratu z ní. Porota velmi pozitivně hodnotí také péči o well-being zaměstnaných nejen během pandemie COVID-19.

2. místo: CEITEC Masarykova univerzita
Porota pozitivně hodnotí šíři opatření, ucelený program pro dosažení excelence pracovního prostředí a strategické dokumenty organizace, v nichž jsou detailně zakotveny principy genderové rovnosti, včetně gender mainstreamingu. Díky aktivitám pro slaďování pracovního a osobního života prostřednictvím flexibilní pracovní doby, home office, nadstandardního volna a návratových grantů organizace dosahuje výrazné podpory nejen rodičů a vytváří příznivé prostředí pro dřívější návrat z mateřské a rodičovské. Porota také oceňuje aktivní začleňování zahraničních zaměstnaných a propracovaný genderově senzitivní nábor, v němž nechybí systematické vyhodnocování dopadu a školení nevědomých předsudků.

3. místo: IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.
Odborná porota oceňuje konzistentní a komplexní přístup k podpoře rodičovství a rovných příležitostí žen a mužů a velký rozsah a pestrost programů pro zaměstnané. Součástí firemních programů jsou aktivity speciálně pro ženy, mentoringové programy, zaměstnanecké sítě a propracovaný management mateřské a rodičovské včetně podpory při návratu do práce. Porota si také cení podpory mužů v péči o děti a obecně osob pečujících o osobu blízkou prostřednictvím flexibilních úvazků a širokých možností volna pro pečující. 

Zvláštní cena poroty: mamacoffee s.r.o.
Porota se rozhodla udělit zvláštní ocenění firmě, která navzdory výrazně menší velikosti a omezením plynoucím z faktu, že jde o gastro provoz, vyvíjí velké úsilí v rovině individuálního přístupu k zaměstnaným a aktivně řeší podporu diverzity a managementu mateřské a rodičovské. Zaměstnaným je po návratu z rodičovské poskytována podpora při adaptaci. Hodnocení pozitivně ovlivnilo vyrovnané zastoupení žen a mužů na různých úrovních managementu. Porota také oceňuje používání genderově senzitivního jazyka v interních dokumentech organizace.

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist