https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vyjadreni-mzp-k-reseni-kalamity-hrabose
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Vyjádření MŽP k řešení kalamity hraboše

14. listopadu 2019 | MŽP ČR
Autor: Petra Roubíčková, tel: 267 126 396, 739 242 382
S ohledem na vysokou míru nejasností, které panují ohledně kalamity hraboše, je nutné znovu vysvětlit postupy a kompetence, které mají jednotlivé úřady, a na kterých panuje shoda mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství.


Postup a kompetence úřadů

Jediným kompetentním orgánem k vydání výjimky z aplikace přípravku Stutox II, jehož použití je celoevropsky regulované, je podle rostlinolékařského zákona Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Tzn., že ÚKZÚZ určuje, zda bude zemědělcům udělena výjimka na aplikaci do děr nebo i na plošný rozhoz Stutoxu a za jakých podmínek. Tyto podmínky by především měly zohledňovat fakt, že zde existuje evropská i česká legislativa v oblasti ochrany přírody, a proto je nezbytné zapodmínkováním jakékoliv aplikace Stutoxu minimalizovat rizika pro přírodu a ochránit tak zemědělce před střety s platnými zákony. Pokud totiž aplikací Stutoxu dojde k úhynu živočišných druhů, hrozí zemědělcům postihy dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Na to MŽP upozorňuje zemědělské svazy již od léta letošního roku, aby ochránilo zemědělce před zbytečnými pokutami.

V chráněných územích, kde je jakákoliv aplikace biocidů zakázána, a dále na území s výskytem zvláště chráněných druhů, je potřeba, aby zemědělci žádali výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny nad rámec povolení, které mají od ÚKZÚZ. Tyto výjimky vydávají krajské úřady, popř. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zemědělcům i krajským úřadům jsme jako MŽP nabídli metodickou pomoc, jak o výjimky žádat.
Na jednotlivých krajských úřadech tak běží správní řízení o povolení výjimek. Jejich počet je v řádu několika desítek.


Újmy za ztížené zemědělské hospodaření

V případě, že zemědělcům nejsou uděleny výjimky z ochrany druhů podle zákona o ochraně přírody a krajiny (v tuto chvíli mají zemědělci od ÚKZÚZ povolenou aplikaci STUTOXu II do děr), mohou zemědělci žádat na rezortu MŽP o újmu na zemědělském hospodaření. O tu mohou požádat do března příštího roku na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.


Náhrady škod zemědělcům

Podle kompetenčního zákona je výhradním poskytovatelem prostředků za škody na úrodě způsobené různými mimořádnými vlivy výhradně Ministerstvo zemědělství.

Ministerstvo životního prostředí už před několika měsíci nabídlo Ministerstvu zemědělství, že uhradí z dotačních prostředků z rezortu MŽP projekty zaměřené na péči o krajinu, které má připravené Státní pozemkový úřad, spadající pod MZe. Jedná se až o miliardu a půl z prostředků našeho rezortu. Jednoduše řečeno, MŽP převede v následujících měsících prostředky svého rezortu do rezortu MZe, ty poputují na ochranu a péči o krajinu. Z ušetřených peněz na rezortu MZe tak může MZe hradit škody zemědělcům.
Petra Roubíčková, tel: 267 126 396, 739 242 382
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist