https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zajimava-zjisteni-z-monitoringu-nove-divociny-na-pomezi-hornich-mecholup-a-uhrinevsi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Mgr. Lubomír Bartoš: Zajímavá zjištění z monitoringu nové divočiny na pomezí Horních Měcholup a Uhříněvsi

16. října 2018 | Mgr. Lubomír Bartoš
Autor: Mgr. Lubomír Bartoš, tel: 607608033
V průběhu dubna až září 2018 probíhal terénní biologický a ekologický průzkum lokality nové divočiny na Prostorovém krajinném prvku, což je masivní val na pomezí Horních Měcholup (Praha 15) a Uhříněvsi (Praha 22).

Celkem zde byl zjištěn výskyt 3 druhů makroskopických hub, 88 druhů cévnatých rostlin, 14 druhů bezobratlých a 5 druhů ptáků, z nichž ani jeden není v žádném stupni ohrožení podle Červeného seznamu hub, cévnatých rostlin nebo ohrožených druhů České republiky. Žádný druh není chráněn ani podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Přesto, že jsou na lokalitě v podstatě dobré podmínky, nebyl zde při průzkumech konaných v průběhu projektu zaznamenán žádný zástupce plazů. Nebyl zde pozorován ani jeden druh savců.

Kromě jiného byl naplněn i další z očekávaných přínosů projektu Výzkum nové divočiny na pomezí Horních Měcholup a Uhříněvsi - zmapování výskytu invazních druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Celkem zde bylo zjištěno 14 invazních druhů cévnatých rostlin.

Z nichž je pro další vývoj lokality nežádoucí přítomnost zejména následujících druhů, které mají v podobných lokalitách tendence k významnému šíření: ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia), topol kanadský (Populus x canadensis), trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a zlatobýl kanadský (Solidago canadensis).

Tato zjištění budou využitelná pro další management a rozhodování o využití této lokality.


Projekt Výzkum nové divočiny na pomezí Horních Měcholup a Uhříněvsi realizuje Mgr. Lubomír Bartoš a trvá od září 2017 do prosince 2018 a je financován z grantových prostředků Hlavního města Prahy.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

J

Josef Mozek

19.10.2018 10:58
Území dlouhé cca 600 m a v nejširším místě široké cca 400 m. Území, které přejdete za několik minut. Řídce porostlé, taková poloplanina. A "výzkum" zde trvá rok a 4 měsíce?
Odpovědět
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist