https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/budeme-vlky-chranit-flintou-evropsky-soudni-dvur-to-tak-vidi-jinak
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Evropský soudní dvůr rozhodl, že je možné jít na vlky s puškou. Ale není to zelená k jejich odstřelu

15.10.2019 01:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Mohou Finové volně vydávat povolenky k odstřelu svých vlků? Ano i ne. Verdikt Evropského soudního dvora je totiž dost šibalský. / Ilustrační foto
Mohou Finové volně vydávat povolenky k odstřelu svých vlků? Ano i ne. Verdikt Evropského soudního dvora je totiž dost šibalský. / Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Zprávu o tom, že Evropský soudní dvůr nyní zamítl předběžné rozhodnutí nejvyššího finského soudu, bychom v proudu novinek ze světa nejspíš snadno přehlédli. Přitom právě tohle rozhodnutí se může pro evropskou ochranu přírody stát zásadním precedentem. Jak to? Lov se díky němu oficiálně stal jedním z povolených nástrojů managementu populací ohrožených druhů. Dlužno doplnit, že za velmi specifických podmínek. Píše o tom GreenNews.ie.
 

Jak to celé vlastně vzniklo? Na počátku stála Suomen riistakeskus, finská lovecká asociace, v praxi prodloužená ruka tamního Ministerstva zemědělství a lesnictví. Organizace, která je odpovědná za naplňování politiky ochrany a správy populací lovné zvěře.

Ta zažádala o povolení k odstřelu sedmi vlků, respektive o vydání zvláštní licence k jejich odlovu. Jsou totiž chránění. A finská agentura pro životní prostředí, další správní mezistupeň finské ochrany přírody, jim toto povolení udělila. To se pochopitelně dotklo místních ochránců přírody, kteří nespatřovali žádný dostatečný důvod k likvidaci šelem, které jsou ve Finsku, stejně jako v celé Evropě, přísně chráněny. A proto žalobou celý postup správního řízení napadli. A celé to skončilo až u Evropského soudního dvora.

Bude se střílet? Nejspíš asi ne

Mohou tedy Finové volně vydávat povolenky k odstřelu svých vlků? Ano i ne. Verdikt Evropského soudního dvora je totiž dost šibalský. Na jedné straně jednoznačně potvrzuje význam Směrnic o ochraně druhů a Habitatové směrnice a jasně konstatuje, že nemohou být lokálně udělovány odchylné výjimky z ochrany významných druhů, čistě na základě podnětu regionálních agentur.

Řekněme tedy, že mezinárodní statut ochrany druhu je v principu nadřazen národním požadavkům na jeho regulaci. Což vypadá jako solidní vítězství ochrany finské přírody, a dobrá zpráva pro minimálně sedm finských vlků, jejichž licence k odstřelu pozbyly platnosti (o tom pravda bude muset ještě rozhodnout Nejvyšší soud ve Finsku).

Je tu ale jedno drobné „ale“, které z pohledu ochranářů čistě pozitivní vyznění verdiktu mění. Jak to? Suomen riistakeskus totiž hájila svůj požadavek na vydání licenci k odstřelu „managementem, správou populací ohrožených druhů“. Argumentovali tím, že ona regulace puškou sedmi exemplářů vlků zabrání v regionu konfliktům s lidmi, celkově sníží míru pytláctví, omezí incidenty se psy a celkově povede ke zklidnění momentálně napjatých vztahů mezi lidmi a vlky. To u Evropského soudního dvora sice neprošlo, ale právně tu potvrdili, že „lov může být povoleným nástrojem managementu ohrožených populací“. Pokud bude naplněna dost obsáhlá řada podmínek.

Teprve, až to nepůjde jinak

Regulována například může být jen taková populace, která dosáhla nadlimitního počtu jedinců (pro Finsko by to znamenalo mít víc než 500 vlků, aktuální stav je nejspíš kolem 200). Musí se také přesvědčivě vyčerpat „rámec dostupných opatření“. Což by v případě finských vlků znamenalo nejprve nadlimitní kusy živé odchytit a přemístit tam, kde jich tolik není. Teprve až by byla všechna tato opatření naplněna, bylo by v krajním případě možné sáhnout k managementu populací odstřelem. A zase – i ten by byl možný jen v případě, že by neohrozil ochranu stávající populace.

Při pročítání textu článku, uveřejněném třeba na stránkách žurnálu Svět Myslivosti, by člověk snadno mohl získat pocit, že zvítězili finští lovci nad vlky a ochranou přírody. Ale prezentovat rozhodnutí Evropského soudního dvora jako: „Finští lovci dostali k odstřelu vlků zelenou“ je poněkud přeexponované. Ano, odstřel ohrožených druhů je teď oficiálně považován za povolený nástroj managementu jejich populací. Ale za dost přísných podmínek, které by měly bránit regionálním odchylkám. Platí, že lovci i ochránci přírody teď mají dost důvodů, proč považovat verdikt Evropského soudního dvora považovat za precedentní a zásadní.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
foto - Dohnal Radomír
Radomír Dohnal
Autor je spolupracovníkem Ekolistu.cz.
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (8)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

15.10.2019 09:21
Pokud se z Prahy chystáte do Hradce Králové navštívit své příbuzné, pojedete nejspíše po dálnici Praha -Hradec.

Jsou však tací, kteří to vezmou přes České Budějovice a ještě tvrdí, že to jinak nešlo.

Přesně tak je prezentováno rozhodnutí Soudního dvora EU. Místo toho,aby se popsalo rozhodnutí a komentovalo odůvodnění soudu odkazuje se článek na GreenNews.ie. , což jsou čtyři osoby - dva investigativní zelení novináři, studentka žurnalistiky a fotografka,kteří sami sebe označují za Zelený zpravodajský tým.

Podle toho to taky vyznělo.

Nabídnu vám jinou verzi.

Vše začalo v r.2016, kdy finský úřad obdržel žádosti dvou myslivců o udělení výjimky ze zákazu lovu vlků. Žádalo se o odstřel 7 jedinců. Zdůvodněno obavami o ohrožení bezpečnosti občanů a škodami,které již vlci způsobili vlastníkům psů v komunitách.
Úřad výjimky udělil myslivcům R. Mustonenovi a K. Ruhanenovi, ale proti nim začalo brojit eko sdružení, obdoba naší DUHY.
Sdružení plným názvem " Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuury" u správního soudu pro severovýchodní Finskove Finsku s navrhy na zrušení výjimek neuspělo, zamítnuto pro nedostatek aktivní legitimace spolku.

Proto podali odvolání Nejvyššímu správnímu soudu Finska. Ten povolení skutečně zrušil a začal se žalobami zabývat. Své jednání přerušil a požádal EU soud o výklad příslušné Směrnice ve vazbě na finské právo.

EU soud došel k těmto závěrům:

Plky vynechávám - pouze podstatné : " Je třeba dále uvést, že čl. 16 odst. 1 směrnice o přírodních stanovištích ukládá členským státům povinnost přesně a náležitě odůvodnit neexistenci jiného uspokojivého řešení umožňujícího dosažení cílů uplatněných na podporu dotčené výjimky "


" V projednávaném případě neobsahuje předkládací rozhodnutí žádnou skutečnost, která by naznačovala, že Úřad prokázal, že jediný způsob k dosažení cíle uvedený na podporu výjimek z péče o vlka spočívá v povolení odlovu."

Přeloženo do češtiny :
To označuji jako formální pochybení odůvodnění v rozhodnutí o odlovu. V žádném případě se nejedná o tvrzení, že vlka nelze likvidovat odstřelem, jen se to musí dobře odůvodnit.

Co mě však zaujalo podstatně více je sdělení, že ve Finsku, zemi o rozloze 338 424 km2 , kam by se celá ČR vlezla nejméně 4x , bylo povoleno pouze 25 reprodukčních párů , t.j. 50 ks vlků.
A to na základě , zvyšte pozornost , „plánu péče o vlka“ vydaného Ministerstvem
nikoli životního prostředí ale, zemědělství a lesního hospodářství !!!

Čtenář nechť porovná s paranoidními představami ředitele AOPK ČR Pelce /MŽP ČR , který uvedl , cituji " :“Jsou součástí naší biodiverzity- a také jsou samozřejmě krásní….součástí kulturního prostředí je tedy vlk,koroptev,zdravý les.“ a volá po zmnožení vlčí populace napříč ČR .

Naštěstí český aktivistický "Plán péče o vlka" právě připomínkuje MZe ČR a snad vyslyší připomínky myslivců a chovatelů dobytka a excesům ala solární baroni, zamezí.

Co si myslí pastevci a jejich asociace o vlcích v české krajině naleznete na:

https://www.schok.cz/sites/default/files/zpravodaj/7/ukazkovy/Zpravodaj_19_4_vyber_0.pdf

str.5-7
==============================
web Evropského soudu zde:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf
Odpovědět
ČM

Čech M.

15.10.2019 11:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nikdo nezná detailně situaci s oněmi 7 vlky ve Finsku, jsou tu jen tvrzení 2 myslivců proti několika ochráncům. Jak znám myslivce, tak jim rozhodně nešlo o ochranu lidí, natož psů, byl to určitě jen zástupný důvod pro likvidaci nežádoucí "škodné".
Ale zaujala mě ta část kde píšete, že v celém Finsku mají povoleno jen 25 reprodukčních párů vlků. Každý, kdo jen trochu něco slyšel o genetice, ví, že v takovém případě nejde zabránit nežádoucí příbuzenské plemenitbě a ten počet je tedy žalostně malý. To už je snad lepší žádné vlky nemít.

K tomu, jak jste srovnal re-introdukci vlka u nás se solárním podvodem se nemá cenu ani vyjadřovat.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

15.10.2019 12:01 Reaguje na Čech M.
Když byla vzteklina, padali na ještě nižší stavy, viz. např. dnešní A či CH (bez ní) a vesele přežívali/jí. Medvědů bylo po válce na SK 20-25 ks, dnes lezou až do baráku. Toho chtějí asi hoši duhoví dosáhnout i u vlka - aby měl dobrou genetiku:-)))
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

15.10.2019 12:43 Reaguje na Čech M.
Když se chcete k něčemu vyjadřovat měl byste mít odpovídající informace. Finové počítají s "průnikem" vlků jak z Ruska, tak Švédska,kteří by se postarali o genetický fond.

K těm solárním baronům - tím nebylo myšleno, že se zastánci vlků napakují ze státních dotací, ale stav kdy společnost bude nucena trpět škodlivý stav vyvolaný několika desítkami jedinců-nadšenců myšlenky koexistence člověka a vlka. (což je to samé jako tvrdit, že atom lze rozbít kladivem)
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

15.10.2019 19:06 Reaguje na Čech M.
Ve Švédsku, Rusku i Norsku vlci také žijí a tamní populace navazují na finskou, tedy nejde o populaci izolovanou, degenerace příbuzenským křížením by tam proto neměla hrozit ani při nižším stavu.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

15.10.2019 19:20 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Hlavně jde ve Finsku o návaznost na populaci z ruské Karélie, která je poměrně početná, ve Švédsku a Norsku jsou populace slabší a je snaha o jejich posílení.
Odpovědět
Hu

Hunter

16.10.2019 10:41 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Ono to bude celé asi trochu jinak.

http://www.svetmyslivosti.cz/zpravy/fin ... atelu-vlku

Finsko: Policie rozbila gang ilegálních chovatelů vlků
26. červen 2019
Helsinská policie odhalila síť chovatelů vlků. Úředníci našli jak vlčí hybridy, tak vlky, kteří byli selektivně odchováváni na farmě na jihu země. Ve Finsku je od začátku června jakákoliv manipulace s kříženci vlků a psů zakázána.
Finská policie odhalila nezákonné chovy vlků a kříženců psa s vlkem. Podle tiskové zprávy helsinské policie je podezřelých osm osob. Hlavním podezřelým je chovatel psů z jižního Finska, u kterého vyšetřovatelé našli křížence mezi psy a vlky.
Severoevropští a severoameričtí vlci
Někteří z vlků i hybridů byli schováni, aby je vyšetřovatelé neobjevili. Dva vlci ve špatném zdravotním stavu byli nalezeni v tmavé sauně. Jedná se o zvířata ze severoevropské vlčí populace. Mezi chovanými vlky však byli i jedinci s geny severoamerické populace.
Podezřelý muž choval celkem 64 hybridů. Třicet z nich bylo rovnou usmrceno na základě zákona o ochraně zvířat. Soud by měl letos rozhodnout o trestu pro obviněného.
Chov a prodej hybridů vlka a psa jsou zakázány
Od 1. června je ve Finsku zakázána manipulace s hybridy. Jsou klasifikováni jako invazní druh. Manipulace zahrnuje jejich chov, prodej a vlastnictví. Ve Finsku se nyní vyskytuje přibližně 1 000 kříženců vlka a psa. Pro žijící jedince je však až do jejich přirozeného úhynu zaručena ochrana.
Kříženci mezi psem a vlkem se mohou vyskytovat i ve volné přírodě.
Podle jagderleben.de, 25. 6. 2019, redakce

Finsko, Kuopio (8.5.2019) - Vlk s atypickým chováním - nebál se člověka ani na několik metrů - byl v souladu s platnými předpisy usmrcen.
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/poli ... s/10772898
Odpovědět
Hu

Hunter

16.10.2019 13:08 Reaguje na Hunter
A kolik ve skutečnoésti stojí tahle nesmyslná sranda (Musí se také přesvědčivě vyčerpat „rámec dostupných opatření“. Což by v případě finských vlků znamenalo nejprve nadlimitní kusy živé odchytit a přemístit tam, kde jich tolik není. Teprve až by byla všechna tato opatření naplněna, bylo by v krajním případě možné sáhnout k managementu populací odstřelem.)
Představu je možníé si udělat na konkrétním případu z Německa. Kdopak se na tom asi přiživuje?

http://www.svetmyslivosti.cz/navrat-velkych-selem/lov-vlka-stal-dolni-sasko-83-000-eur-ale-uspech-se-zatim-nedostavil

83 000 eur stál doposud spolkovou zemi Dolní Sasko neúspěšný lov vlka ze smečky v okrese Nienburg, který přeskočil plot a zabil hospodářská zvířata. Velkou část nákladů hradí „poskytovatel služeb.“ Doposud bylo fakturováno přibližně 48 200 eur. K tomu, kdo je poskytovatelem služeb, se německé ministerstvo životního prostředí nechtělo konkrétně vyjádřit. Lov do živolovných pastí?
Poslanec Strany zelených a bývalý ministr zemědělství Christian Meyer mezitím vyjádřili předpoklad, že poskytovatelem je výrobce živolovných pastí. Do pastí budou vlci odchytávání a následně u nich bude provedena analýza DNA. Pokud se ukáže, že jedno z chycených zvířat je hledaným vlkem, může být následně zastřelen: podle Meyera je tato bezpečná identifikace naprosto nezbytná.

Vlk bude loven do konce srpna
Země žádá zabití vlka kvůli tomu, že překonal plot a zabil několik krav. Lov byl povolen koncem ledna a potrvá do 31. srpna. Zatím se však zdá, že je šelma stále naživu a pohybuje se v oblasti o rozloze přibližně 600 km2 v okrese Nienburg.

Nepřiměřené náklady
Meyer kritizuje výdaje na lov vlka jako nepřiměřené, protože jsou mnohem vyšší než kompenzační platby, které doposud země platila. Ve třech případech, kdy zvíře překonalo ploty odolné vůči vlkům a napadlo skot, poskytla země zemědělcům celkem 2 400 eur. Útok na ovce stojí kolem 430 eur, jak vyplývá z žádostí.

Vlk může být vybaven vysílačkou
Podle ministerstva stojí personál pro lov vlků zemi mnohem více: asi 31 600 eur. Mezi další položky patří například „náklady na aktivaci telemetrických obojků.“ Znamená to, že hledaný vlk byl vybaven vysílačkou? Ministerstvo se k tomu nechtělo vyjádřit.

Nejprve „Kurti“, nyní „GW717M“?
Pokud existuje vysílačka, mohlo by se hledání zvířete s oficiálním jménem „Jedinec vlka GW717m“ výrazně zrychlit. V dubnu 2016 byl s oficiálním souhlasem odstřelen vlk, protože napadl psa a neměl strach z lidí. Zvíře zvané „Kurti“ bylo vybaveno vysílačkou a mohlo být snadno lokalizováno. „Kurti“ byl první legálně zastřelený vlk v Dolním Sasku.
Podle ndr.de, 7. 8. 2019, redakce


Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist