https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/byvala-vojenska-uzemi-jsou-velmi-cennymi-prirodnimi-uzemimi-pecuje-o-ne-projekt-military-life-for-nature
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

O přírodu na bývalých vojenských územích se postarají koně a tanky

1.9.2017 14:30 | PRAHA (Ekolist.cz)
Projekt Military LIFE for Nature má po dobu následujících pěti let zajistit péči o přírodu v bývalých vojenských územích, které jsou svým významem srovnatelné s nejcennějšími českými chráněnými územími. Tato území vyžadují pro udržení své biologické rozmanitosti dynamickou mozaiku krajiny, kterou byla schopna zajistit aktivní činnost armády při jejím výcviku. V rámci projektu se uplatňují techniky jako pojezdy těžké techniky (na obrázku), pastva velkých býložravců a hospodářská pastva.
Projekt Military LIFE for Nature má po dobu následujících pěti let zajistit péči o přírodu v bývalých vojenských územích, které jsou svým významem srovnatelné s nejcennějšími českými chráněnými územími. Tato území vyžadují pro udržení své biologické rozmanitosti dynamickou mozaiku krajiny, kterou byla schopna zajistit aktivní činnost armády při jejím výcviku. V rámci projektu se uplatňují techniky jako pojezdy těžké techniky (na obrázku), pastva velkých býložravců a hospodářská pastva.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Beleco
Bývalá vojenská území jsou velmi cennými přírodními územími. Některé vzácné druhy rostlin a živočichů, které na těchto územích žijí, potřebují ke své obnově a zachování neustálé narušování terénu. Dříve k tomu pomáhala činnost armády při výcviku, v dnešních podmínkách po odchodu armády se musí přírodě pomoci jinak. Účinná je například těžká technika nebo divocí koně. Těžkou techniku v akci budou moci lidé vidět 1. a 2. září na Načeratickém kopci. Informuje o tom Beleco.
 

O projektu Military LIFE for Nature

Spolek Beleco získal grant z programu LIFE na projekt obnovy a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, které ke svému životu potřebují neustálé narušování terénu. Projekt Military LIFE for Nature má po dobu následujících pěti let zajistit péči o přírodu v bývalých vojenských územích, které jsou svým významem srovnatelné s nejcennějšími českými chráněnými územími. Tato území vyžadují pro udržení své biologické rozmanitosti dynamickou mozaiku krajiny, kterou byla schopna zajistit aktivní činnost armády při jejím výcviku. V dnešních podmínkách, kdy armáda z těchto území odešla, je třeba nahradit tento způsob jinými přístupy. Například pojezdy těžké techniky nebo pastvou býložravců.

V rámci projektu se uplatní několik netradičních způsobů péče o cenná území: pojezdy těžké techniky, pastva velkých býložravců a hospodářská pastva. Tyto různé přístupy budou ukázány na pěti lokalitách chráněných v rámci evropské soustavy Natura 2000.

5 chráněných lokalit a způsob péče o ně

Jednou z lokalit je Pánov u Hodonína, kde budou nejprve odstraněny náletové dřeviny a následně ve spolupráci s místními spolky využívány tanky a další technika pro udržení vhodných podmínek pro vzácné rostliny a motýly, kteří žijí jen na několika málo místech v České republice. S koncem dubna byla ukončena první etapa obnovy písčin v přírodní památce Pánov. Projekt Beleca se snaží zastavit zarůstání a postupně obnovit původní podobu území. Od února do konce dubna letošního roku tak zde návštěvníci Pánova mohli zaznamenat pracovníky při kácení dřevin, vytrhávání pařezů a strhávání svrchní, živinami přesycené vrstvy půdy. Tato kombinace je pro úspěšné dosažení cíle nezbytná a jiným způsobem jej nelze dosáhnout. Druhá etapa obnovy bude zahájena v září a potrvá do března následujícího roku.

Pastva na Blšanském chlumu
Pastva na Blšanském chlumu
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | www.blizprirode.cz
Druhá chráněná lokalita se nachází na Načeratickém kopci u Znojma, kde bude rozšířena plocha pro pastvu koz a ovcí. Bývalé vojenské cvičiště Načeratický kopec bylo v minulosti využíváno jako pastvina, na části byla přítomna mozaika úzkých políček a trávníků se solitérními stromy a řídké sady. Po odchodu vojáků před 25 lety začalo území zarůstat dřevinami. Postupně se zde rozšířily křoviny, které v některých místech vytváří neprůchodné porosty. Nekontrolované zarůstání přímo ohrožuje předmět ochrany této lokality, kterým jsou suché trávníky. Vyřezání křovin je tak jedním z hlavních opatřeních. Jejich odstranění otevře prostor pro pastvu ovcí a koz a postupný návrat travních společenstev. V rámci projektu bude vyřezávání dřevin realizováno na 35 ha ve dvou etapách. První etapa na ploše 22 ha je právě v plném proudu, zbývající část bude odstraněna příští zimu. Mezi první akce projektu, které se konaly v rámci projektu na jaře, patřil Tankový den na Načeratickém kopci, 4. a 5. dubna 2017. Úspěšně se podařilo rozjezdit velké území a strhnout svrchní část půdy.

Na třetím chráněném území - na Blšanském chlumu u Loun - budou znovu nastoleny podmínky z dob, kdy lokalitu opouštěla armáda, za pomoci pastvy ovcí. V této lokalitě byl na jaře 2017 byl zahájen pastevní management, jehož jarní fáze trvala do poloviny června. Podzimní fáze bude na dalších zhruba 40 dní zahájena v půlce září.

Zatímco management předchozích tři oblastí bude mít na starosti společnost Beleco, na péči o další dvě se zaměří společnost Česká krajina.

Na posledních dvou lokalitách v Národním parku Podyjí bude zavedena pastva divokých koní z anglického Exmooru. Jde o lokality Mašovická střelnice a Havranické vřesoviště. Ačkoliv je hlavním cílem projektu zlepšit stav vegetace, která se na lokalitách nachází, není možné opomíjet ani živočišné druhy. Příliš intenzivní nebo nevhodně zvolený typ péče by mohl některé významné druhy poškodit nebo i úplně vyhubit. Ukončená červnová kontrola byla ve znamení denních motýlů. Mezi projektovými lokalitami v tomto ohledu vyniká Mašovická střelnice, kde byl počet druhů i celková početnost nejvyšší. Území je zajímavé společným výskytem hned čtyř druhů hnědásků, z nichž ten nejvzácnější - hnědásek podunajský zde má početnou populaci. Z dalších zjištění je zajímavé pozorování mnoha ostruháčků kapinicových, protože tento vzácný druh se většinou vyskytuje jednotlivě. Již brzy se na lokalitě objeví jeden z největších zdejších klenotů - vřetenuška třeslicová, která zde má jednu z několika posledních populací v ČR.

Akce Den otevřených stepí na Načeratickém kopci

Načeratický kopec
Načeratický kopec
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Těžkou techniku v akci budou moci lidé vidět 1. a 2. září na Dni otevřených stepí na Načeratickém kopci u Znojma. Veřejnost se bude moci seznámit s metodami projektu Military LIFE for Nature, které pomáhají chránit jedinečnou přírodu bývalého vojenského cvičiště. Informuje o tom spolek Beleco. Pro více informací se můžete podívat na webovou stránku projektu.

Program akce:

• Péče o stepi pomocí tanku a bojových vozidel pěchoty (1.9. od 15:00 do 19:00, 2.9. od 10:00 do cca 18:00)
• Motokros a autokros ve službách ochrany přírody (průběžně oba dny)
• Komentované procházky s odborníky za přírodou Načeratického kopce (1.9. od 15:00, 2.9. od 10:00 a 14:00)
• Ukázka práce pastevců koz a ovcí (2.9. od 16:00)
• Děti se mohou zúčastnit soutěžního programu.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
Blanka Štiková

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist