https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajska-konference-evvo-2012-tema-udrzitelna-energie-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Krajská konference EVVO 2012 – téma Udržitelná energie

8.10.2012 13:32 (MCN, o.p.s.)
Konference je určená pro představitele městských částí hlavního města Prahy, členy pražských NNO, pedagogy a podnikatelských subjektů. Součástí konference jsou workshopy, vedené odbornými lektory. Témata workshopů jsou uvedena v programu konference. Workshopy budou probíhat paralelně, a proto je možné se přihlásit jen na jeden z nich.
 

V rámci konference proběhne interaktivní prezentace společností a NNO věnujících se EVVO nebo dalším formám ekologické osvěty obyvatel.

Součástí konference jsou workshopy, vedené odbornými lektory. Témata workshopů jsou uvedena na následující stránce v programu konference. Workshopy budou probíhat paralelně, a proto je možné se přihlásit jen na jeden z nich.

Termín konání: 18.10.2012, od 9.00 do 15.30 hodin
Místo konání: Malý sál Městské knihovny Praha, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1
Pořadatel: Hlavní město Praha
Organizátor: MCN, o.p.s.


Program krajské konference EVVO 2012 - téma Udržitelná energie"

Zahájení konference:

9:00 Prezence účastníků

9:30 Zahájení konference, úvodní prezentace – moderátor Mgr. Vladimíra Jilečková, ředitelka MCN,o.p.s

Vystoupení hostů z MHMP, MŠMT, MŽP:

9:40 Zástupci MHMP - Radek Lohynský, zastupitel, radní pro oblast životního prostředí Rady hlavního města Prahy

9:50 Mgr. Ing. Petr Holý, krajský koordinátor ekologické výchovy v Praze, oddělení odpadů a ekologické výchovy, odbor rozvoje veřejného prostoru

10:00 Ing. Lukáš Minařík, odbor energetiky a ochrany klimatu MŽP – Téma „Postoj Ministerstva životního prostředí ČR k tématu Udržitelná energie“

10:15 Ing. Karla Mališová, odbor středního vzdělávání MŠMT ČR – Vzdělávání pro udržitelný rozvoj na všech stupních vzdělávací soustavy ČR

10:30 Dopolední coffee break s možností seznámit se s postery a obsahem výstavních stojanů

Úvodní prezentace týkající se témat odpoledních workshopů:
Úvodní prezentace odborných moderátorů odpoledních workshopů

11:00 Ing. arch. Marie Petrová – Zkušenosti českých měst a obcí – Rok 2010 – rok udržitelné energie
Cílová oblast – veřejná správa

11.15 RNDr. Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica – Ekologické poradenství pro udržitelný rozvoj – zkušenosti práce s veřejností
Cílová oblast – aktéři EVVO působící v hlavním městě, organizace zajišťující služby environmentálního vzdělávání a poradenství v Praze

11:30 RNDr. Sylva Müllerová, ředitelka odboru mezinárodních vztahů, Nejvyšší kontrolní úřad, zástupce Nejvyššího kontrolního úřadu - projekt Udržitelná energie na mezinárodní úrovni
Cílová oblast – veřejná správa

11:45 Mgr. Tomáš Tožička, projektový manažer – Energie pro všechny do roku 2030, společnost Educon, občanské sdružení
Cílová oblast – pedagogové pražských vzdělávacích institucí

12:00 Oběd formou bufetu, prostor pro seznámení s postery a výstavními stojany

Odpolední workshopy:

13:00 odpolední workshopy na definovaná témata – viz níže
14:30 odpolední coffee break spojený s prezentacemi u posterů a výstavních stojanů

Ukončení konference:

15:00 shrnutí, diskuse a závěr konference
15:30 ukončení konference

Témata odpoledních workshopů:

Co nového v českých městech v oblasti udržitelné energie
Ing. Jaroslav Klusák,Ph.D. energetický manažer, oddělení projektů a strategií, Městský úřad Litoměřice

Mezinárodní kontext – udržitelná energie
RNDr. Sylva Müllerová, ředitelka odboru mezinárodních vztahů, Nejvyšší kontrolní úřad
Mgr. Tomáš Tožička, projektový manažer – Energie pro všechny do roku 2030, společnost Educon,občanské sdružení

Jak pracovat s žáky na téma udržitelné energie? - Inspirace pro pedagogy
Mgr. Petra Šimonová, vedoucí programu Ekoškola, programová ředitelka Sdružení TEREZA Mgr. Kateřina Jančaříková a studenti Katedry biologie a ekologické výchovy PedF UK

Aktéři – ekoporadny a ekocentra – zkušenosti s širokou veřejností
RNDr. Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica
Mgr. Ing. Petr Ledvina, vedoucí ekologické poradny, zelené úřadování, nakládání s odpady, domácí ekologie


reklama

Další informace |
Potvrzení účasti na konferenci je možné na adrese jileckova@mcn.cz nebo telefonicky na čísle 777 753 101, popř. písemně na adrese MCN, o.p.s., Kvestorská 5, Praha 4, 140 00, a to nejpozději do 10.10.2010.
Mgr. Vladimíra Jilečková

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist