https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-voby-2012-kralovehradecky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2012: Královéhradecký kraj

26.9.2012 01:49 | PRAHA (Ekolist.cz)
Těžba břidlicových plynů je možná v rozlehlých Spojených státech, nikoli v obydlené podkrkonošské krajině, shodují se vesměs zástupci všech kandidujících stran, koalic a hnutí.
Těžba břidlicových plynů je možná v rozlehlých Spojených státech, nikoli v obydlené podkrkonošské krajině, shodují se vesměs zástupci všech kandidujících stran, koalic a hnutí.
V Královéhradeckém kraji se o hlasy voličů uchází 19 uskupení. Stejně jako před čtyřmi lety je i letos důležitým tématem volebních programů doprava, zejména dostavba D11, kamionová doprava ve městech a dostupnost všech obcí v kraji veřejnou dopravou. Zcela novým bodem je vyjádření se k možným těžebním průzkumům a těžbě břidlicových plynů na Trutnovsku a Náchodsku.
 

Břidlicový plyn

Proti těžbě břidlicových plynů se v dosud zveřejněných volebních programech staví většina kandidujících stran. Odmítají ji strany TOP 09, ČSSD, Věci veřejné, KSČM, LEV21, Východočeši a koalice Změna pro Královéhradecký kraj sdružující Stranu zelených a Změnu pro Hradec. Ve speciálním dílu Otázek Václava Moravce České televize se proti těžbě vyjádřil i Vladimír Dryml za Zemanovce a Pavel Bělobrádek z Koalice pro Královéhradecký kraj, pod kterou patří KDU-ČSL, Hradecký demokratický klub a Volba pro město.

Méně radikálně se vůči možné těžbě vyjadřují pouze zástupci ODS. Kandidát na královéhradeckého hejtmana Miloslav Plass v otázkách Václava Moravce uvedl, že důležitým krokem byl silný nesouhlas samospráv a následně vyhlášené moratorium. Dále je podle něj třeba věc řešit systémově. Podle Daniela Rady z ODS je současná panika a strach z těžby břidličného plynu minimálně z části přehnané. „Bych byl v současné době spíše zdrženlivý k siláckým výrokům proti těžbě břidličného plynu, ale spíš bych se daleko více zajímal o samotné podmínky a rizika stanovení průzkumného území v našem regionu,“ píše v článku Opět břidlicový plyn? Schází nám důležité informace na webových stránkách ODS. Od případného ustanovení průzkumného území k samotné těžbě vede podle jeho slov velmi složitá a komplikovaná cesta, která ve velkém množství případů ani nikdy samotnou těžbou neskončí.

Silniční doprava

Také toto volební období je velkým tématem předvolebních programů doprava. I po čtyřech letech zůstává hlavním cílem stavba dálnice D11 v úseku Hradec Králové a Jaroměř a výstavba navazujících rychlostních komunikací. Požadavek na rychlou dostavbu páteřních komunikací se objevuje napříč všemi zveřejněnými volebními programy zabývajícími se konkrétně Královéhradeckým krajem.

Koalice pro Královéhradecký kraj chce „razantněji prosadit dostavbu dálnice D11 a rychlostní silnice R35 ze státního rozpočtu, obnovit konání Kontrolních dnů dostavby těchto staveb“. TOP09 bude "u kritických úseků prosazovat výstavbu po částech, aby byl možný provoz alespoň v polovičním profilu a byly tak odlehčeny přetížené komunikace nižších tříd".

Změna pro Královéhradecký kraj bude prosazovat dostavbu dálnice D11 v úseku Hradec Králové – Jaroměř ve formě čtyřproudé komunikace, v úseku Jaroměř – Trutnov výstavbu dvouproudé silnice s územní rezervou pro další dva pruhy. Tato varianta podle ní má výrazně menší dopad na životní prostředí, nižší ekonomickou náročnost a plně kapacitně dostačuje i při převedení nákladní dopravy z Náchodska. Změna pro Královéhradecký kraj zároveň odmítá variantu R35, která by procházela středem Českého ráje a slibuje, že bude dbát o to, aby trasování dálnice R35 bylo hledáno a otevřeně projednáno za účasti místních občanů na spolurozhodování.

Podle pirátů je celý proces plánování a výstavby velkých dopravních staveb třeba zásadně změnit. "Skoncujeme se současnou praxí, kdy se staví odnikud nikam, případně stát až v průběhu výstavby zjišťuje, že nevykoupil všechny potřebné pozemky. Do připomínkování dopravních staveb chceme zapojit veřejnost a neziskové organizace," slibují.

Východočeská města zatěžuje kamionová doprava. Ilustrační foto
Východočeská města zatěžuje kamionová doprava. Ilustrační foto

„Nejen dálnice jsou cesty, kam mají směřovat finance. Jsme znepokojeni stavem silnic nižší třídy a domníváme se, že finance by měly směřovat nejen do dálnic, ale i do zlepšení stavu těchto komunikací,“ píše dále ve svém programu Změna pro Královéhradecký kraj a není jediná.

Změna pro Královéhradecký kraj chce zvýšit čtyřletý krajský rozpočet v letech 2012-2016 ve prospěch opravy zanedbané silniční sítě komunikací II. a III. třídy. „Ze 3 600 km silnic v majetku kraje je 25 % v havarijním stavu a dalších 40 % ve stavu nevyhovujícím,“ uvádí ve svém dokumentu s tím, že celkový deficit na komunikacích kraje je odhadován na 8 miliard korun.

To si uvědomuje i ODS. Miloslav Plass na webu ODS píše, že kraj není do budoucna schopen udržet stávající hustotu sítě komunikací a je nutné podrobit přehodnocení dopravní generel ve smyslu redukce sítě komunikací.

Patrioti slibují, že se při zadávání oprav mostů a silnic II. a III. třídy zaměří na minimalizování doby uzávěry a délku jejich realizace, také TOP 09 chce zamezit opakovaným uzavírkám silnic lepším plánováním jejich oprav. Změna pro Královéhradecký kraj chce zlepšit údržbu okolo komunikací a Východočeši chtějí zefektivnit zimní údržbu krajských silnic spoluprácí s obcemi a zemědělci, kteří disponují odpovídající technikou. Do údržby komunikací chce zapojit soukromé subjekty i TOP 09.

ČSSD ve svém Volebním manifestu volá po větší ochraně komunikací před jejich ničením a navrhuje „kontrolní vážení kamionů a nákladních vozidel na komunikacích II. a III. třídy, eliminování přetížené nákladní dopravy, vytvoření mapy provozní nosnosti komunikací a stanovení objízdných tras“.

Také Změna pro Královéhradecký kraj chce prosadit zákazy průjezdů těžkých kamionů po nevyhovujících krajských komunikacích vedoucích přes obce. A to formou vlastní obecní legislativy a mýtného. „Řada obcí je po zavedení mýtného nadměrně zatěžována kamiony, které se snaží cestou po silnicích nižší třídy vyhnout jeho placení. Budeme proto v Královéhradeckém kraji podporovat opatření na omezení jízdy kamionů na silnicích nižší třídy,“ uvádí ve svém programu.

TOP 09, Zemanovci, KSČM a LEV21 uvádějí jako svou prioritu stavební práce na obchvatech měst a obcí. Východočeši se chtějí zasadit konkrétně o obchvat Nové Paky, zlepšení dopravní průchodnosti a prostupnosti Náchoda, Nového Města nad Metují, Kostelce nad Orlicí nebo Jaroměře.

Suverenita, Zemanovci a SNK ED by rádi viděli kamiony namísto silnic na železnici. TOP 09 podporuje vznik terminálů kombinované dopravy a chce prosazovat i vyšší využití letiště v Hradci Králové pro přepravu nákladu. Zemanovci jsou ve svých představách nejkonkrétnější: na trase Hradec Králové – Jaroměř – Náchod – Polsko by chtěli mezinárodní nákladní dopravu převést na systém RoLa, tj. dopravu kamionů po železnici.

Železnice

Železniční doprava je ostatně dalším z často skloňovaných témat letošních krajských voleb v Královéhradeckém kraji. Nejvíce prostoru ji dává Změna pro Královéhradecký kraj, která by chtěla železniční spojení v kraji podporovat těmito konkrétními opatřeními: zdvoukolejnění trati Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř, zlepšení spojení Náchod – Jaroměř – Hradec Králové – Jaroměř, elektrifikace a rekonstrukce trati (HK -) Jaroměř – Trutnov – Svoboda n. Úpou, zrychlení spojení Hradec Králové – Liberec, zlepšení železničního spojení do Prahy, turisticky atraktivních míst a Polska. „Budeme prosazovat obnovu zaniklých železničních spojení s Polskem. Obnova tratí je důležitá k propojení uměle oddělených česko-polských regionů. Podporujeme tedy obnovu trati Náchod – Kudowa Zdroj, nebo rekonstrukci železniční trati Broumov – Otovice – Scinawka Srednia,“ píší.

Velkým tématem volebních programů je i veřejná doprava. Ilustrační foto
Velkým tématem volebních programů je i veřejná doprava. Ilustrační foto

TOP 09 vidí prioritu ve zdvoukolejnění páteřních tratí z Hradce Králové do Pardubic, Jaroměře a Týniště nad Orlicí a podporuje elektrifikaci tratí do Liberce, Trutnova a Vamberka. Modernizaci železniční infrastruktury má ve svém celorepublikovém programu i SNK ED.

ODS, TOP 09, piráti a Změna pro Královéhradecký kraj chtějí otevřít trh v regionální železniční dopravě více subjektům. Tento krok podle nich povede k vyšší kvalitě poskytovaných služeb.

Nepromyšlené rušení železničních tratí odmítá ve svém celostátním programu Česká pirátská strana. Podle ní se tak děje bez vyčíslení dosažených úspor, bez plánů, jak se zrušenou tratí naložit, a bez propočtu nákladů na možnou výstavbu tratě v budoucnosti. Zachovat provoz na lokálních železničních tratích a podporovat opravy využívaných nádraží chtějí rovněž Zemanovci.

Veřejná doprava

S kvalitou železnice souvisí i další z častých bodů předvolebních programů: dopravní dostupnost. Udržet či zlepšit dopravní spojení by ráda ČSSD, Koalice pro Královéhradecký kraj, KSČM, Zemanovci, Východočeši i SNK ED. Podle Změny pro Královéhradecký kraj a pirátské strany je, co se týká veřejné dopravy, důležitá mezikrajská spolupráce a širší návaznost spojů. TOP 09 by ráda, aby o dopravní obslužnosti uvnitř kraje i mezi kraji navzájem mohly rozhodovat obce a města. Navíc chce usilovat o vybudování přestupních terminálů hromadné dopravy a parkovišť P+R u intenzivněji využívaných přestupních uzlů.

Patrioti chtějí nastavit pravidla tak, aby byl systém vyvážený jak pro kraj, tak pro cestující i dopravce. Ve svém volebním programu píší: „Finančně nepodpoříme provoz na spojích, které jsou minimálně využívány, avšak navrhneme další způsoby zachování veřejné dopravy formou alternativní dopravy.“ Podle Koalice pro Královéhradecký kraj má být případné zvýšení nákladů na dopravní obslužnost hrazeno z krajského rozpočtu, náklady by se neměly přenášet na obce a veřejnost.

TOP 09 plánuje připravit jasná a průhledná pravidla pro výběrová řízení tak, aby nebyly zvýhodněny velké dopravní společnosti a do soutěží se mohli zapojit i menší dopravci.

Koalice pro Královéhradecký kraj společně s ODS volá po větším využití mikrobusové dopravy. „Příznivým efektem je nejen ekonomická úspora a zlepšení dopravní obslužnosti v daném území, ale i více přátelská doprava a menší zatížení silnic mikrobusy na rozdíl od velkých autobusů,“ uvádí ve svých materiálech ODS. TOP 09 by zase ráda viděla na ztrátových trasách radiobusy, neboli spoje na zavolání. Podporovat využívání ekologických a nízkonákladových vozidel chtějí i Východočeši.

V dalších bodech dosud zveřejněných volebních programech se napříč politickým spektrem objevují podpora vodovodních a kanalizačních sítí, protipovodňových opatření, udržitelného využívání zemědělské půdy, lepšího nakládání s odpady, rozvoje cestovního ruchu a regionálních produktů.

  • Dělnická strana sociální spravedlnosti - stop nepřizpůsobivým! , kandidáti
  • Volte Pravý Blok

Strany jsou seřazeny abecedně. To, zda daná strana nabízí na webu svůj volební program či kandidátku, jsme naposledy kontrolovali 20. 9. 2012.

reklama

 
Zdeňka Vítková

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist