https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-voby-2012-pardubicky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2012: Pardubický kraj

4.10.2012 01:41 | PRAHA (Ekolist.cz)
V Pardubickém kraji se o voličův hlas uchází 19 politických uskupení.
V Pardubickém kraji se o voličův hlas uchází 19 politických uskupení.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Hustoles / Wikimedia Commons
Pardubický kraj se potýká s ekologickými zátěžemi, nevyřešenými otázkami v oblasti dopravy a spalování odpadů. Jaké řešení pro tyto a další problémy mají strany kandidující do krajského zastupitelstva?
 

Vodní a letecká doprava

V Pardubickém kraji je v oblasti dopravy aktuální otázka jak silnic a železnice, tak splavnění Labe a letiště v Pardubicích. Zatímco v případě silnic a železnic se většina volebních programů shoduje, v případě využívání vodní a letecké dopravy lze najít zcela protichůdné názory.

Vodní dopravu coby ekologickou chce podporovat TOP 09, KSČM i Koalice pro Pardubický kraj. Větší využití pardubického letiště by si přály Koalice pro Pardubický kraj a KSČM. Obě věci naopak zásadně odmítá Strana zelených.

„Jednoznačně odmítáme investice do masivních staveb vodní a letecké dopravy, které představují nehospodárné využití veřejných prostředků,“ píše ve svém programu s tím, že chce s ministerstvem dopravy jednat o zastavení příprav ke splavnění Labe a usilovat o zrušení územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe, čímž dojde k uvolnění dotčených území. V případě Letiště Pardubice bude vyžadovat pravidelné měření hluku a emisí a zveřejňování jeho výsledků.

Silniční doprava

Údržbu a obnovu dopravní infrastruktury Pardubického kraje a zejména výstavbu rychlostních komunikací R35, R43, obchvatů a průtahů města a obcemi má ve svém volebním programu Koalice pro Pardubický kraj, KSČM, TOP 09, částečně i Strana soukromníků ČR, Sdružení sportů České republiky nebo Strana zelených

Pohled na Kunětickou horu ze Zelené brány v Pardubicích.
Pohled na Kunětickou horu ze Zelené brány v Pardubicích.

Moravané by chtěli rozšířit mýtné na nákladní dopravu na všechny silnice, aby se zabránilo objíždění. „Mýtné by se přitom mělo zvýšit tak, aby motivovalo k přesunu části nákladní dopravy na železnici,“ uvádí ve svém programu a jako příklad dává Švýcarsko, kde 2/3 výnosů z mýtného směřuje do investic, jež zajistí atraktivnější železniční dopravu.

Podobně smýšlí Strana zelených a ČSSD. Zelení chtějí podle zásady znečišťovatel platí „usilovat o rozšíření mýtného systému na silnice II. a III. třídy a též na místní komunikace“. Sociální demokraté chtějí „usilovat o udržení stávajícího stavu komunikací a důsledně prosazovat větší ochranu silnic díky využití omezení vjezdu nákladních vozidel, vážení kamionů a zavedení mýtného“. Průjezd kamionové dopravy přes centra kraje by ráda omezila i KSČM.

Strana zelených rovněž chce na průtazích silnic II. a III. třídy v koordinaci s dotčenými městy a obcemi prosazovat zřizování cyklopruhů. A nejen tam, také na vhodných úsecích v extravilánu např. Pardubice – Medlešice. „Kromě propojení na lokálních úrovních se soustředíme na trasy Pardubice – Hradec Králové a Vysoké Mýto – Svitavy – Polička,“ píší ve svém programu. Podporovat vytváření cyklostezek má v plánu i Koalice pro Pardubický kraj. Obě dvě naposledy zmiňované strany by také rády viděly více zeleně podél silnic II. a III. třídy. Kamiony ze silnic na dálnici a železnici by chtěla přemístit i Suverenita.

Veřejná doprava

Většina stran vidí jako prioritu rovněž kvalitní veřejnou dopravu. Její optimalizace, návaznost železničních, silničních spojů a MHD nebo mezikrajskou spolupráci mají ve svých programových bodech TOP 09, ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj, Strana zelených, Pirátská strana, Moravané i Zemanovci.

Pro Stranu zelených a Koalici pro Pardubický kraj je důležité udržet ceny jízdného ve veřejné hromadné dopravě v přijatelné výši. Česká pirátská strana chce dostat financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury pod veřejnou kontrolu.

Strana zelených ve svých materiálech slibuje podporu propojování veřejné dopravy s dalšími druhy dopravy, například zřizováním přestupních míst P+R (zaparkuj auto a použij veřejnou dopravu) a B+R (zaparkuj kolo a použij veřejnou dopravu), a zlepšování infrastruktury pro pohodlný příchod či příjezd ke stanicím, zastávkám a terminálům.“ Podpořit by chtěla i zavedení car-sharingu (sdílení automobilu).

Rovinatá krajina láká k používaní jízdních kol. Cyklistiku chce podporovat zejména Strana zelených a Koalice pro Pardubický kraj.
Rovinatá krajina láká k používaní jízdních kol. Cyklistiku chce podporovat zejména Strana zelených a Koalice pro Pardubický kraj.

Budování záchytných parkovišť ruku v ruce se zlepšením obslužnosti MHD a rozvojem cest alternativní dopravy je i jedním z bodů volebního programu TOP 09. „Dopravní systém má být pro cestujícího srozumitelný a zejména musí mít řád založený na skutečných potřebách občanů,“ uvádí ve svém programu.

ČSSD by ráda zavedla elektronické karty či jednotný informační systém pro Pardubický i Královéhradecký kraj, aby byla integrovaná doprava ještě efektivnější. Také počítá s postupným začleněním začlení menších a středních vozidel nebo nepravidelných spojů na méně vytěžovaných linkách.

Používání minibusů, mikrobusů či spojů na zavolání vidí jako řešení pro málo vytížené spoje také ODS. „Příznivým efektem je nejen ekonomická úspora a zlepšení dopravní obslužnosti v daném území, ale i více přátelská doprava a menší zatížení silnic mikrobusy na rozdíl od velkých autobusů,“ uvádí ve svém celorepublikovém programu.

Železnice

Strana zelených a KSČM chtějí vrátit veřejnou dopravu do míst, kde byla proti zájmům občanů omezena. Nepromyšlené rušení železničních tratí odmítá i pirátská strana.

Podle Strany zelených jsou investice do železniční dopravy stejně důležité jako financování údržby a modernizace silnic. „Budeme usilovat o zefektivnění železniční dopravy zejména mezi městy Hradec Králové – Pardubice – Chrudim,“ slibují. Vybudovat druhou kolej mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a a dobudovat železniční koridor mezi Chocní a Českou Třebovou chce také TOP 09.

ODS by chtěla otevřít trh v regionální železniční dopravě více subjektům. Podporovat soutěž mezi různými dopravci chce i Česká pirátská strana. „Veřejné zakázky musí být vypisovány tak, aby se soutěže mohlo účastnit co nejvíce firem. Veškeré smlouvy a dokumentace musí být ke kontrole na Internetu,“ píší Piráti.

Odpady a ekologické zátěže

Většina kandidujících stran s Pardubickém kraji si uvědomuje potřebu vypořádat se s ekologickými zátěžemi v regionu. Možnou výstavbu spalovny nebezpečného odpadu odmítá ČSSD, Strana zelených a TOP 09.

Proti spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví se staví ČSSD, Strana zelených a TOP 09.
Proti spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví se staví ČSSD, Strana zelených a TOP 09.
Foto | Josef Mašek / Ekolist.cz

ČSSD chce pokračovat v likvidaci staré ekologické zátěže v lokalitách Transporta Chrudim a Kyjevská Pardubice a zahájit likvidaci staré ekologické zátěže v lokalitě Lukavice. A uvést do života již schválený plán odpadového hospodářství, ovšem s výjimkou bodu týkajícího se výstavby spalovny nebezpečného odpadu. Naopak chce klást důraz „na vytvoření hustší sítě sběrných míst a sběrných dvorů v obcích a motivaci a propagaci třídění odpadu a zvyšování stupně recyklace“.

Česká pirátská strana chce klást důraz na výběr skutečně efektivních způsobů odstranění ekologických zátěží a mít možnost sledovat zdroje znečištění po celou dobu odstraňování ekologické zátěže. Piráti se staví proti převážení odpadů do jiných krajů a rádi by snížili poplatky za zpracování odpadů a vytvořili lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady.

Koalice pro Pardubický kraj chce dokončit odstranění ekologické zátěže na lokalitě Dolní Lipka a podpořit třídění, ekologickou likvidaci a případné energetické využití odpadů, činnost sběrných dvorů, třídění maximálního množství odpadů přímo u producenta, snížení množství odpadů určeného ke skládkování. „Prosadíme optimalizaci skládek na území kraje, zejména s ohledem na dojezdové vzdálenosti,“ slibuje ve svém volebním programu.

Strana zelených chce upravit plán odpadového hospodářství tak, aby se více vyplatilo odpady třídit a recyklovat, než je skládkovat či spalovat. „Výstavbu spaloven odpadů považujeme až za nejkrajnější řešení a budeme se snažit, aby to bylo v našem kraji naprosto zbytečné. Říkáme jasné NE spalovně nebezpečného odpadu v Rybitví,“ píše ve svém programu.

Koalice TOP 09 a Starostové chce rozvíjet systém sběrných dvorů a podpořit společné investice souvisejících regionů do zařízení na likvidaci odpadu. Výstavbu spalovny rovněž odmítá. „Využijeme všech zákonných prostředků k zabránění spuštění spalovny toxického odpadu v Rybitví u Pardubic,“ uvádí.

  • Dělnická strana sociální spravedlnosti - stop nepřizpůsobivým!, kandidáti
  • Nezávislí
  • Volte Pravý Blok
Strany kandidující v Pardubickém kraji jsou seřazeny abecedně. To, zda daná strana nabízí na webu svůj volební program či kandidátku, jsme naposledy kontrolovali 2. 10. 2012.

reklama

 
Zdeňka Vítková

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist