https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2016-zlinsky-kraj-resi-sucho-povodne-a-holesovsky-prumyslovy-park
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2016: Zlínský kraj řeší sucho, povodně a holešovský průmyslový park

6.10.2016 01:30 | PRAHA (Ekolist.cz)
Téma Holešovské průmyslové zóny zmiňují ve svém programu Moravané, ANO či SPO-SPD.
Téma Holešovské průmyslové zóny zmiňují ve svém programu Moravané, ANO či SPO-SPD.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Ve Zlínském kraji usiluje o hlasy voličů v krajských volbách 21 politických stran a seskupení. Co vlastně strany na Zlínsku před krajskými volbami slibují v oblasti životního prostředí a přírody? Moc toho není. Evergreenem zůstává sucho a povodně, problematika brownfields a budoucí možnosti využití holešovského průmyslového parku. Tím je ale nabídka témat z volebních programů prakticky vyčerpána.
 

ČSSD

Kandidátku ČSSD ve Zlínském kraji otevírá Petr Navrátil, a krajský volební program své strany shrnul do deseti přehledných bodů. Ty shrnuje tvrzením, že kraj se dynamicky rozvíjí a oni ví, co je proto zapotřebí. Životní prostředí v této top-desítce vůbec nefiguruje, zato dostavba silnic a dálnic ano. Možná se ochrana přírody skrývá pod bodem č. 9 – podpora spolků a významných akcí, ale jisté to není.

ANO 2011

Podrobný program volební strany ANO ve Zlínském kraji není z nejkratších, a dokonce ani na životní prostředí se tu nezapomnělo. Pokud vynecháme volební klasiku (sucho, povodně), narazíme i na konkrétněji koncipované sliby. Například: „Podpoříme opatření na zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny. Ve spolupráci s městy a obcemi se budeme zasahovat o obnovu a rozšiřování zeleně ve městech a obcích. Jde nám o kvalitní životní prostředí, ale i zachování a rozvoj biodiverzity. Nebo třeba: odstraníme z venkova nevyužité a chátrající zemědělské objekty, které znehodnocují krajinu a jsou předmětem ekologických hrozeb, jakými jsou černé skládky, kontaminace půdy a ovzduší. Zajímavé je, že se ANO Zlínského kraje chce zasadit o stavbu přehrady ve Vlachovicích. Lídrem kandidátky je Margita Balaštíková, která přímo uvádí: „V našem regionu mě nejvíc pálí: holešovská průmyslová zóna, komunikace D49, D55 a také problematika zdravotnictví.“

Zelení piráti budou podporovat stromořadí podél silnic
Zelení piráti budou podporovat stromořadí podél silnic
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Otevřený kraj

Společnou kandidátku s tímto názvem podala Strana zelených a Česká pirátská strana, které vede Michal Berg. A co by rádi? Chtěli by podporovat potenciál zemědělství (zvýšit podporu pro včelaře, podpořit agroturistiku, farmářské trhy), dále chtějí krajinu rozvíjet a přiblížit lidem (ochrana stromořadí kolem silnic, budování parčíků), moderní a šetrné zemědělství (zavádění agrolesnických systémů, vznik obecních kompostáren, laboratorní rozbory půdy pro zemědělce) a pochopitelně nesmí chybět ochrana půdy a vododržnosti krajiny.

KDU-ČSL

KDU-ČSL ve Zlínském kraji volá: „Změníme kraj k lepšímu, dokážeme to!“ Jejich program (ve vztahu k ŽP) lze shrnout několika body. Čistá voda a boj proti suchu, Protipovodňová opatření, Kvalitní ovzduší a ochrana půdy a lesů. I lídr KDU-ČSL Jiří Čunek je pro zahájení výstavby vodní nádrže ve Vlachovicích. Bez vody totiž není života.

TOP 09

TOP 09 v čele s Vlastislavem Navrátilem, který se „nebojí převzít odpovědnost“. Za co? Ve sféře životního prostředí (sloučené, možná trochu nešťastně, dohromady s cestovním ruchem) slibuje vytvoření programu pro podporu destinačních managementů v jednotlivých oblastech. Jedním z důvodů může být i to, že: „Zlínský kraj má na svém území nejmenší zastoupení národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek v České republice. Ty plní ekologickou a estetickou funkci, zároveň mohou sloužit k podpoře cestovního ruchu.“ A proto se chce o rozšíření těchto oblastí zasadit. O kanálu Dunaj-Odra-Labe tvrdí, že je hloupý a megalomanský. A nechce, aby hyzdil tvář Zlínského kraje.

Koalice (STAN), ZVUK 12, Zlínské hnutí nezávislých a strany Nový Impuls

Zatímco ZVUK 12 „Chce především slyšet naše hlasy“, Zlínské hnutí nezávislých se pyšní tím, že: „Nejsme organizací s placeným aparátem, tisk ani ostatní sdělovací prostředky nám obvykle nedělají žádnou průběžnou reklamu“ a Nový Impuls to uzavírá tím, že je jedinou stranou se sídlem v Otrokovicích. Kandidátku vede zlínský primátor Miroslav Adámek. Vyznat se v jejich programu „Konkrétní lidé, konkrétní sliby“ je však náročné. To až kandidát Milan Plesar slibuje, že nebude už dále přehlížet letitý problém Otrokovic se stále se opakujícím zápachem z průmyslové výroby v místních částech Baťov, Štěrkoviště, Stará Kolonie, Střed i Trávníky, nově bohužel i Kvítkovice. Z možné budoucí pozice zastupitele Zlínského kraje bude požadovat nastavení oboustranně přijatelných environmentálních podmínek vyhovujícím obyvatelům Otrokovic, na straně jedné a průmyslovým podnikům na straně druhé. Vše s cílem zdravého životního prostředí pro obyvatele Otrokovic. "Situace s opakujícím se zápachem mi není lhostejná. Pozice krajského zastupitele či dokonce zástupce vedení Zlínského kraje dává možnosti být Otrokovjanům v omezení zápachu prospěšný.“

Líbí se Vám článek? Přispějete na další?

       

Moravané

Moravané ve Zlínském kraji opět řeší konkrétní problémy a projekty. Pouští se například do palčivého tématu průmyslové zóny v Holešově, která je zatím bez koncepce. Zasadili by se za zvýšení splavnosti Baťova kanálu a dobudování obchvatů několika měst (Luhačovice, Otrokovice, Valašské Meziříčí). Lídrem za Zlínský kraj je Pavel Dohnal.

ODS

Vede do voleb Jan Pijáček, který se rovněž drží hesla „Zjednodušme si to“. I proto možná v devíti programových bodech nenarazíme na žádné komplikované téma, vztažené k problematice životního prostředí.

Strana Soukromníků a Svobodných

Společnou koalici vytvořili Strana soukromníků ČR a Svobodní, lídrem za Soukromníky je senátor a majitel společnosti Synot Ivo Valenta, za Svobodné Tomáš Pajonk. Dohromady se pak nebojí řešit konkrétní problémy kraje, formou „místních specialit“. Každý okres je totiž specifický. A životní prostředí? Například pro řešení potíží se suchem v Kroměříži nenabízí rychlé řešení, což tedy moc naděje nedává. Zato ve Valašském Meziříčí by se rádi zasadili o čistou řeku Bečvu, která navzdory „proinvestované miliardě do čističek“ o moc čistší není. Jaký je recept? Vydržet.

Strana Soukromníků a Svobodných chtějí čistou Bečvu. Na snímku soutok Vsetínské a Rožnovské Bečvy u Valašského Meziříčí
Strana Soukromníků a Svobodných chtějí čistou Bečvu. Na snímku soutok Vsetínské a Rožnovské Bečvy u Valašského Meziříčí
Foto | Jan Doné / Wikimedia Commons

SPO a SPD Tomio Okamura

SPO vede do voleb Vladimír Kruliš, a jeho strana si za ambic klade rozsáhlou modernizaci dopravní infrastruktury kraje a podporu cestovního ruchu. Tématům ŽP se nevyhýbá, protože v něm vidí cestu ke zlepšení kvality života obyvatel. Co tedy navrhuje? Podporu nemotorové dopravy, zlepšení likvidace odpadů, snížení dopadů přívalových dešťů, snahu o smysluplné obsazení Průmyslové zóny Holešov, snižování emisí ve městech a na posledním místě pak přípravu ochrany proti povodním a suchu. Vybojovat místo ve Zlínském kraji hodlá i Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), jejímž lídrem je Dvořák Jaroslav. Volební program této strany se však omezuje na celorepublikovou linii, a konkrétněji se k problematice ekologie či životního prostředí kraje nevyjadřuje.

NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI…

NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI v čele s Jaroslavem Štrajtem se věnuje tématu vody i ekologie. K prvnímu prozrazují: „Je potřeba hledět do, bohužel už i, blízké budoucnosti. Je třeba chránit vodní zdroje. Všechny prostředky musí být vynakládány na obnovu všech komponentů hospodaření s vodou.“ A pokud jde o ekologii? Zamezíme ničení přírody exhalacemi, které mají v podstatě i neblahý vliv na zdroje pitné vody. Jedná se o podniky, které znehodnocují okolní krajinu (zde zdůrazňuje Valašské Meziříčí). A na závěr dodává: „Náš ekologický program je prost vší ideologie. Jde nám o zdraví našich obyvatel, čistotu lesů, vodních toků a vůbec přívětivé místo pro život občanů.“

Koruna Česká a Národní Demokracie, SPR-RSČ a Úsvit NK

Koruna Česká nasazuje do voleb Petra Hübela a konkrétněji se tématu životního prostředí nevěnuje, stejně jako strana Národní demokracie (Zdeněk Cekota). SPR-RSČ ve svém programu píše, že člověk nestojí nad přírodou, je její součástí a musí respektovat její zákony. A také, že principiálně nejdůležitější pro budoucnost je kyslík a voda. Což je rozhodně více, než kolik ve vztahu k životnímu prostředí uvádí Úsvit NK. Ten se totiž této problematice nevěnuje.

KSČM

KSČM startuje do krajských voleb s jedničkou pro Ivana Mařáka. Ten se 7. a 8. října těší na setkání s voliči. Snad se při takovém setkání nebude hodnotit i prakticky neexistující volební program, a nulové zaměření na životní prostředí.

RMD-PČR-HOZK

Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK uveřejnila část svého programu formou předvolebního dotazníku. Kdo by v něm ale hledal nějaké informace, týkající se problematiky ŽP, byl by promarněným časem asi rozmrzen.

Seznam všech kandidujících stran
Strana Volební programKandidáti
ČSSDprogram kandidáti
koalice RMS, Patriotů a HOZK -- kandidáti
ANO 2011program kandidáti
KSČM-- kandidáti
KDU-ČSLprogram kandidáti
TOP 09 -- kandidáti
koalice STAN, ZHN, NI, ZVUK12program kandidáti
ODS-- kandidáti
Soukromníci a Svobodníprogram kandidáti
SPOprogram kandidáti
SPDprogram kandidáti
Otevřený krajprogram kandidáti
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI…program kandidáti
Koruna česká-- kandidáti
Moravanéprogram kandidáti
Národní Demokracieprogram kandidáti
Nezávislí-- kandidáti
SPR-RSČprogram kandidáti
Úsvit NKprogram kandidáti

reklama

 
Radomír Dohnal

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist