https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nezapominejte-na-oxid-uhlicity-ale-ted-reste-metan-hlasi-noaa
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nezapomínejte na oxid uhličitý, ale teď řešte metan, hlásí NOAA

30.5.2019 01:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Oteplení klimatu tropů může akcelerovat rozkladnou činnost půdních bakterií v tropech. Zrychlené tempo mikrobiálního rozkladu pak vede k vyššímu uvolňování metanu do atmosféry.
Oteplení klimatu tropů může akcelerovat rozkladnou činnost půdních bakterií v tropech. Zrychlené tempo mikrobiálního rozkladu pak vede k vyššímu uvolňování metanu do atmosféry.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | NASA
Emise oxidu uhličitého je potřeba sledovat a snižovat. Pozornost bychom ale měli věnovat i jiným skleníkovým plynům. Jak potvrzuje aktuální zpráva Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA), v atmosféře nad tropickými oblastmi rapidně narůstá koncentrace druhého nejpodstatnějšího skleníkového plynu, metanu. Píše o tom Independent.
 

Metan je druhým největším přispěvatelem ke globálnímu oteplování. Vlastně, jako skleníkový plyn je zhruba osmadvacetkrát lepším chytačem tepla, než oxid uhličitý. V atmosféře jej dokáže zadržet až 100 let.

Důvod, proč ho na seznamu skleníkových plynů nemáme na první příčce, je prostý: nevypouštíme ho v až tak děsivých koncentracích jako oxid uhličitý. A také nemá takovou životnost.

Přesto bychom jej neměli přehlížet. Zvlášť teď, když ho začíná skokově přibývat. Mezi lety 2013 až 2018 se ho do atmosféry dostalo o 50 % více, než v pěti letech předchozích. Proč je metanu víc? To jisté není.

Pozorovaný nárůst nemůžeme plně vysvětlit jen vyšším počtem krav na pastvách nebo biologickým rozkladem vegetace uvnitř severských bobřích hrází. K navýšení koncentrace totiž dochází hlavně nad tropickým pásmem.

Jak říká Euan Nisbet, profesor londýnské univerzity Royal Holloway, „my v zásadě nevíme, proč se tak děje. Skoro se zdá, jako by oteplování klimatu podporovalo další oteplování klimatu.“

Což je trochu problém. „Neočekávaný nárůst metanu totiž dost komplikuje už tak velmi nesnadné plnění závazků Pařížské klimatické dohody,“ poznamenává Nisbet.

Je tu samozřejmě hypotéza, která by podobný jev mohla objasnit. Podobně jako naše těla, která potřebují k maximálnímu výkonu optimální teplotu, to mají zařízené i bakterie a mikrobiální společenstva. A je tedy možné, že oteplení klimatu tropů může akcelerovat i jejich aktivitu, a tím i rozkladnou činnost půdních bakterií v tropech. Zrychlené tempo mikrobiálního rozkladu pak vede k vyššímu uvolňování metanu do atmosféry.

Že aspoň některé části této hypotézy budou pravdivé, dokládá výzkum profesora Granta Allena z univerzity v Manchesteru. „Zhruba od roku 2006 pozorujeme vzestup, akceleraci produkce emisí metanu nad tropickými oblastmi. Předtím jsme takové signály neměli. Lokálně můžeme potvrdit, že jedním ze zdrojů jsou tropické sladkovodní mokřady nad Zambií, ale globálně jsou zdrojem celé tropy.“

Podle Allena je důvod k obavám, protože na rozdíl od oxidu uhličitého nemůžeme tuto mikrobiální aktivitu v tropech nikterak kontrolovat. „Bavíme se tu o součtu důsledků našich různých činností, které působí synergicky. Naše antropogenní emise zvyšují emise přírodní.“


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
foto - Dohnal Radomír
Radomír Dohnal
Autor je spolupracovníkem Ekolistu.cz.
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (19)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

J

Jiří Svoboda

30.5.2019 11:57
Ale podle vyznění článku je navýšený metan zpětnovazebním efektem oteplování, tudíž hlavně navyšování oxidu uhličitého. Tudíž řešení metanu nastane vyřešením oxidu uhličitého. Nadpis článku je tedy v tomto smyslu zavádějící.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.5.2019 09:44 Reaguje na Jiří Svoboda
Ekosoudruzi v tom absolutně nemají jasno. Nikdo neví, jestli přírodní bažina produkuje víc nebo míň (nebo stejně) metanu než rýžové pole, nikdo neví, zda původní bizoni na severoamerických prériích vypouštěli víc nebo míň (nebo stejně) metanu než současný hovězí dobytek (a mnoho dalšího). Akorát se nedávno zjistilo, že by tání ledovců mohlo omezit anaerobní procesy, při nichž vzniká metan v jimi zakryté půdě. Takže tání ledovců v sobě skrývá negativní zpětnovazebný systém, působící proti oteplování klimatu, který není zakomponován (jako, obávám se, mnohé další) do (pseudo)vědeckých závěrů IPCC.
Odpovědět
Miroslav Frank

Miroslav Frank

30.5.2019 12:46
Nejsilnější skleníkový plyn je pára. Chtělo by to zakázat vaření a hlavně rychlovarné konvice!
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

30.5.2019 14:20 Reaguje na Miroslav Frank
Chtělo by to předně aspoň trochu věci rozumnět.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.5.2019 09:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Problém s tou vodou je, že vodní pára je silný skleníkový plyn, zatímco její kapky a krystalky mají naopak silný "antiskleníkový" efekt, protože odrážejí IR záření zpět do vesmíru. A i nepatrné změny v tomto systému (které soudruzi klimaalarmisté naprosto nejsou schopni modelovat, natož predikovat) mají mnohonásobně silnější efekt, než veškerý CO2, vyprodukovaný lidmi od neandrtálců po současnost.
Odpovědět
MM

Milan Milan

30.5.2019 19:15
Zmatenost informací jasně ukazuje, že tzv. vědecké poznatky jsou nepodložené hypotézy, zřejmě vzniklé hlasováním nějaké skupiny politiků nebo nějaké vědecké??? konference. Ale miliony na dotace,které nic nevyřeší ale vytvoří někomu možnost se napakovat na úkor nejen peněženek občanů, ale hlavně životního prostředí. Možná dokonce i v konečné důsledku klima, životní prostřední poškodí a zaneřádění planety dalším odpadem ještě zvýší.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.5.2019 09:50 Reaguje na Milan Milan
Ano, je naprosto nesmyslné, že soudruzi politici vybírají ze změti naprosto protichůdných (a někdy se i vzájemně vylučujících) vědeckých informací jen ty, které se jim momentálně hodí do krámu, protože se na nich mohou (ekonomicky i politicko - mocensky) napakovat.
Tyhle politiky je třeba poslat do ... (kam slunce nesvítí).
Odpovědět
J

Jan Křížek

30.5.2019 20:22
Vymývání mozků.
Jedna erupce Tambory a je tu znova celoplanetární rok bez léta, jako v roku 1916. Nebo jedna erupce Laki a rok chodíme v plynových maskách proti aerosolu kyseliny sírové, která v roce 1783 od července do září po celé severní polokouli vytvořila nepřetržitou mlhu aerosolu kyseliny sírové, přes kterou se dalo podívat v pravé poledne zpříma do červeného kotouče Slunce. Evidence hřbitovních knih britských, francouzkých, jasně dokládají v některých obcích až třetinu mrtvých na rozleptání plic.
Všechny fyzikální jevy typu blesk, ohřev magmatu, polární záře, Van Allenovy pásy, obnova kyslíku z oxidů a vody, tvorba ozónu, vznik cyklonů je vlastně součástí uzavřeného elektro a elektrochemického chemického obvodu naší planety.
Van Allenovy pásy v hrotech navazují na zemské póly a jsou přímou spojnicí tohoto uzavřeného elektrochemického obvodu.
Pro lepší pochopení popíši celý obvod. Zemi si musíte představit jako dva Peltierovy články otočené teplotvornou stranou k sobě, ale oba termočlánky sestavené netradičně do kruhu nejsou součásti jen samotné planety, ale i Van Allenových pásů zároveň, takže termoelektrický jev, kdy odpor tvoří zemská kůra a při opouštění náboje se planetární póly ochlazují stejně podobně jako v Peltierově článku. To je zjednodušená verze.
Ta složitější je vysvětlení elektrochemické části.
Základem je kyslík a vodík. Vodík z ionosféry je Van Allenovými pásy přitlačen nebo lépe Van Allenovy pásy jsou bodově přiblíženy k planetě a kyslík z planety se sloučí s vodíkem z ionosféry a spolu s vodními parami vytvoří oblačnost. Jednoduchá reakce vytvoří náboj jako v diodě, potažmo kondenzátoru, kdy kyslík je akceptorem a vodík donorem. Vznikne výboj cca 100MW až 1GW, který známe jako blesk. Je známo, že Van Allenovy pásy jsou nositelem významného náboje a mezi Van Allenovými pásy a planetou je potřebné napětí. Prohnutí Van Allenových pásů v místě napětí, je pozorováno jako oblast nízkého tlaku vzduchu.
Náboj z bleskového výboje a četnost blesků v hmotě planety vytváří odpor, jenž je schopen planetu rozpouštět na magma. Když uzavřený obvod, tak náboj dále putuje k pólům planety a při opouštění povrchu planety dochází ke stejnému jevu jako na chladné straně Peltierova článku, tedy ochlazení. Aby to nebylo tak jednoduché, tak tato reakce je vlastně příčinou doplňování kyslíku na planetě, protože se náboj projeví jako ionty vodíku putující do ionosféry z rozložené vody, kdy se atom vody roztrhne na kyslík a vodík a adiabaticky se ochladí místo rozdělení. Uvolněný vodík interaguje s ozónovou vrstvou, kdy zase vodík je donorem a kyslík akceptorem. V podstatě svítící dioda, která se projeví jako Aurora borealis nebo Aurora australis.
Volný kyslík se naváže na slanější vodu a po dně oceánu se přesunuje po planetě, čímž planetu ochlazuje, aby ji magma nepřehřívalo, až se ohřátý kyslík uvolní a rozprostře se po planetě. Pokud se někde nahromadí kyslíku více, může se jevit, že cyklony nasávají vodu při bouři, ale to jen kyslík kvůli bouřlivé reakci zvedá vodu. Mimo vodní plochy vyšší koncentrace kyslíku mohou v rovinatých oblastech rotací Země způsobovat při deštích tornáda.
A teď se dostávám k elektrickým rozvodným sítím. Van Allenovy pásy, také označované jako radiační pásy, kopírují vrstvy geomagnetického pole planety, kdy první vrstva začíná přibližně 400 km vysoko nad naší planetou a končí ve vzdálenosti 1200 km. Každý elektrický obvod vytváří elektromagnetické pole a v rozvodných sítích je každá fáze vedena zvláště. Součtem všech elektromagnetických sil všech rozvodných sítí na planetě lze bezesporu pohnout geomagnetickým polem Země.
Geomagnetické pole planety Země nevzniká geodynamem, jak se někdy uvádí Fe-Ni dynamo, protože tuhle 400 let starou teorii vyvrací jev zvaný Curieho bod, kdy železo přestává být feromagnetické už od 768°C a nikl dokonce od 358°C a je naprosto vyloučeno, aby bylo takto tvořeno geomagnetické pole. Pro hledání strůjce geomagnetického pole je nutno hledat diamagnetickou látku.
Odpovědět
ig

30.5.2019 21:16 Reaguje na Jan Křížek
OMG 😂
Odpovědět
J

Jan Křížek

31.5.2019 17:46 Reaguje na
Boha bych do toho netahal, ale jistě pořádně ani netušíte, čemu že se to vlastně posmíváte.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.5.2019 09:50 Reaguje na Jan Křížek
Bohužel, má do značné míry pravdu.
Odpovědět
ig

31.5.2019 17:42 Reaguje na Jan Šimůnek
Mne dostal ten Curieho bod :-)
Odpovědět
J

Jan Křížek

31.5.2019 18:03 Reaguje na
Curieho teplota, jestli je tak lepší a platí, ať jsou tlaky sebevětší...
Každá molekula vody, kapaliny, či plynu se asi dvakrát denně rozpojí na ionty. Pokud Vodík reaguje se solí NaCl uvolní se Sodík a uvolní velké množství elektronů - náboje. Na atomární úrovní to je zanedbatelné, ale oceány jsou rozsáhlé...
Odpovědět
ig

1.6.2019 12:59 Reaguje na Jan Křížek
Teplota nebo bod, to je fuk. Jde o to, ze geodynamo je projev elektricke indukce, ne magnetickych vlastnosti Ni/Fe.
Odpovědět
J

Jan Křížek

2.6.2019 02:00 Reaguje na
Znám Maxwellovy rovnice. Přesto máte jen rovnici...
Vektorová vyjádření jdou napasovat na cokoliv..
Jdu hlavou proti zdi...
Např. Dvouštěrbinový efekt také dokazuje, že se světlo může odrážet od kuloplochy jiného zroje světla. Pro lepší představu je kruh vyjádřen vlnou, vyjde úžasná rovnice, která ukáže tu zapeklitost vyjádření vlny. Pak Rudi Mandl požádá Ensteina o výpočet ohybu světla vivem gravitace, jenže výsledek je nepatrný.
To co je ale dnes nazýváno gravitační čočkou, je odraz světla tělesa, které je v zákrytu, od kuloplochy světla tělesa, které je v popředí. Taková hodně velká Fresnelova čočka, odrážející i rádiové vlny. Hledání tmavých těles pomocí 'gravitačních čoček' pak nemůže zákonitě přinášet kladné výsledky.
Napadlo Vás někdy, jak se vlastně do oběhu na naší planetě vrací kyslík do oběhu? Amazonské pralesy co přes den vyrobí, přes noc kompletně spotřebují.
Pokud moji studii, která Vás tak rozesmála, napasujete na Saturn, pak vám dojde, jak je Enceladus ze severní strany bombardovám molekulami vody a náboj radiačního pásu tyto molekuly přesunuje j jihu Enceladu, kde jsou vlivem pohybu náboje v radiačních pásech molekuly vody strhávány do prstenců Saturnu. Pokud mám pravdu, pak na Saturnu je voda...
Zřejmě budeme mí vždy rozdílný náhled na svět...
Odpovědět
ig

2.6.2019 07:47 Reaguje na Jan Křížek
Nj, ja mam tu nevyhodu, ze nejsem chytrejsi nez Einstein, takze jsem se musel zivotem protlouct s trapnou OTR, ze ktere jsem navic od studii leccos zapomnel a nic nevymyslel :-) Ale jestli mate nejaky odkaz na vedecke prace ohledne odrazu od vlnoplochy zareni, hodte to prosim sem, rad si to prectu.
Odpovědět
J

Jan Křížek

2.6.2019 10:42 Reaguje na
Odkaz nenajdete a psal jsem o kuloploše světla, které se stejnou rychlostí šíří od zdroje ve věech vlnových délkách, nikoli záření. OTR trapná není, ale držíte se jí bezpodmínečně striktnkě. Také jsem nic nevymyslel. Vše je kolem vás bez vymýšlemí...
Odpovědět
TM

Tomáš Minařík

31.5.2019 15:40
Jsem rád, že je zde tolik lidí, kteří píší erudovaně, jelikož si prostudovali 14 000 vědeckých studií, systematiku vyhodnocování a v neposlední řadě přispěli ke zlepšení výpočetního modelu, díky kterému modely konečně nebudou vycházet tak podhodnocené, jako se nyní ukazuje. Jisto jistě nestřílíte soudy jen tak per palec a všichni můžeme být v klidu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.6.2019 14:37 Reaguje na Tomáš Minařík
Budete se divit, ale existují i přehledové studie a nejrůznější sumarizační studie. Navíc kdokoli, kdo se zabýval modelováním dynamických systémů na počítači, má vcelku slušnou představu o tom, co se modelovat dá, a co jsou výstupy na způsob věštění z karet nebo kříšťálové koule,
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist