https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/po-dlouhych-sporech-doslo-k-dohode-mezi-lesy-cr-a-aopk-na-tom-jak-hospodarit-v-oblasti-soutoku-a-palavy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Po dlouhých sporech došlo k dohodě mezi Lesy ČR a AOPK na tom, jak hospodařit v oblasti Soutoku a Pálavy

26.5.2021 18:22 | PRAHA (Ekolist.cz)
Nový přístup k obnově cenných dubových lesů se týká porostů v mýtním věku (bezmála 500 ha), ale prosvětlovány budou i porosty mladší (celkem 230 ha porostů ve věku 80-130 let).
Nový přístup k obnově cenných dubových lesů se týká porostů v mýtním věku (bezmála 500 ha), ale prosvětlovány budou i porosty mladší (celkem 230 ha porostů ve věku 80-130 let).
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Miklín / Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Organizace spravující lesy na soutoku Moravy a Dyje se po roce jednání dohodly na hospodaření v tamních lesích. Spor o to, jak se o lesy starat, mezi sebou vedly Lesy ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny.
 

AOPK vydala před rokem nesouhlasná závazná stanoviska k lesním hospodářským plánům na období 2020–2029 pro lesní hospodářské celky Židlochovice a Soutok. Podle ní totiž nerespektovaly výjimečné přírodní hodnoty těchto území. Po řadě jednání se státním podnikem Lesy ČR (LČR) se konečně podařilo najít způsob, jak zde hospodařit a zároveň minimalizovat dopady na vzácné druhy rostlin a živočichů. AOPK ČR proto nyní odsouhlasila upravené plány lesního hospodaření pro obě oblasti.

Schválené lesní hospodářské plány vycházejí z rámcové dohody mezi AOPK ČR a státním podnikem Lesy ČR, ve které byly vzájemně odsouhlaseny základní principy hospodaření. „Uzavřená dohoda představuje pozitivní změnu ve způsobu hospodaření v lesích s vysokým zastoupením dubu. V těchto porostech se nově nebudou dělat žádné holoseče, namísto toho se budou porosty postupně prosvětlovat,“ popisuje František Pelc, ředitel AOPK ČR.

„Pro ostatní porosty s nižším zastoupením dubu se podařilo zmenšit velikost paseky z v oblasti obvyklých 2 ha na nejvýš 1 ha. Na nich bude zůstávat větší množství stromů na dožití, tzv. výstavků, než tomu bylo doposud,” doplňuje Pelc. V lesích tak vzniknou místa ideální pro různé druhy hmyzu, jako jsou tesařík obrovský, krasec dubový, ale také třeba vzácná bledule letní.

Schválení lesních hospodářských plánů je začátkem nezbytné změny hospodaření v lesích Pálavy a Soutoku. „Vítáme vstřícný postoj vedení LČR k ochraně přírody v tomto jedinečném území a samozřejmě víme, že s lesníky musíme nadále spolupracovat. Důležité je také brzké vyhlášení navrhovaných zvláště chráněných území NPR Lanžhotské pralesy a NPP Soutok. Do území by se tak mohlo investovat více peněz na aktivní péči a byly by podchyceny i další klíčové aktivity, jako je například hospodaření na loukách nebo naprosto zásadní vodní režim v lužních lesích,“ konstatuje Stanislav Koukal z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Nový přístup k obnově cenných dubových lesů se týká porostů v mýtním věku (bezmála 500 ha), ale prosvětlovány budou i porosty mladší (celkem 230 ha porostů ve věku 80-130 let). Z dlouhodobé perspektivy je podle AOPK zásadní také změna přístupu k mladým porostům do 60 let věku. Mladé stromy dostanou díky intenzivním výchovným zásahům víc světla i prostoru pro vytvoření mohutných korun. Takové stromy pak budou vitálnější a mnohem atraktivnější pro vzácné druhy hmyzu, než stromy pěstované v hustém zápoji.

„U starých dubových porostů tak nebudou vznikat klasické paseky, které byly frézovány, ale porosty by měly být postupně v patnáctiletých intervalech prosvětlovány. To dává šanci nejen světlomilným druhům, ale i potenciální přirozené obnově dubu,“ upřesňuje lesník AOPK ČR Vladan Riedl a dodává: „Kromě aktivních zásahů zahrnují lesní hospodářské plány místa bez těžebních zásahů. V oblasti Soutoku se jedná zhruba o 490 ha, které by měly být ponechány samovolnému vývoji. Zde se nyní připravuje vyhlášení národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy.“ V bezzásahových územích hledají útočiště další druhy, které k životu potřebují tlející dřevo či klid.

Změn v hospodaření se však nedočkají jen lesy v oblasti Soutoku. Odsouhlasené lesní hospodářské plány se týkají také lesů v CHKO Pálava a v maloplošných zvláště chráněných územích, které AOPK ČR spravuje. V některých územích (např. v Evropsky významné lokalitě Milovický les) byly vymezeny jádrové zóny, které budou v následujících letech ušetřeny mýtních těžeb, v dalších rezervacích dojde naopak k prosvětlování příliš hustých porostů (např. PR Milovická stráň, NPP Rendez-vous) nebo k obnově již téměř zapomenutého pařezinového hospodaření (NPR Děvín). Cílem navržených opatření je alespoň částečně obnovit kdysi běžný biotop světlých lesů a poskytnout druhům rostlin i živočichů, vázaných na toto specifické prostředí, prostor pro život.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sl

Slovan

26.5.2021 13:44
Bylo by fajn, pokud by se ta dohoda dodržela hlavně ze strany LČR. Ti s tím mají totiž občas problémy.
Je to však jednoznačně pozitivní zpráva, ale jak se říká: “neříkej hop, dokud nepřeskočíš”.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

26.5.2021 14:04 Reaguje na Slovan
Napsal jste to za mě.. souhlas!
Odpovědět
GB

Green Bear

27.5.2021 10:12
A to oni asi budou ok (LČR), vždyť musí podle schváleného plánu postupovat. Jsou to ti co tahají za kratší slámku. Když budou ještě muset vysekávat podrost - to bude v jejich režii ne? Jen mě napadá, když se dub prosvětlí tak vždycky zavlčí a většinou uschne od koruny. To ale asi Vladane chceme ne? To bude broučí ráj. Super
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist