https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-schvalila-plan-udrzitelneho-rozvoje-ceska-republika-2030
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vláda schválila plán udržitelného rozvoje "Česká republika 2030"

19.4.2017 14:42 | PRAHA (Ekolist.cz)
Půdy, které se kvůli podmáčení, velkému sklonu nebo malé hloubce nehodí k zemědělství, by se měly zalesnit či převést na louky, mokřady či jiné přírodní prvky. Ilustrační snímek.
Půdy, které se kvůli podmáčení, velkému sklonu nebo malé hloubce nehodí k zemědělství, by se měly zalesnit či převést na louky, mokřady či jiné přírodní prvky. Ilustrační snímek.
Zdroj | Image*After
Vláda dnes schválila obsáhlý dokument Česká republika 2030. Jde o strategický rámec, který v duchu udržitelného rozvoje stanovuje dlouhodobé cíle. Mimo jiné má vést k dobrému vládnutí, k odolným ekosystémům a globálnímu rozvoji. Tematicky Česká republika 2030 navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, který vláda schválila v roce 2010.
 

Více jak stostránkový dokument zmiňuje obsáhlou paletu témat, která je potřeba zlepšit či změnit a celou řadu cílů. Z dokumentu vybíráme jakýsi letmý výčet témat. Česká republika 2030 má i vlastní web.

Česká republika 2030 hovoří o nutnosti zachovat na našem území životaschopné populace původních druhů. Má k tomu přispět obnova přírodních stanovišť a ponechání ploch se zachovalou přírodou vlastnímu vývoji. Samovolnému vývoji mají být ponechány i dříve využívané pozemky pro potřeby zemědělství, těžby nerostných surovin, průmyslu, dopravy nebo obrany. K ochraně ekosystémů v zahraničí má vést podpora spotřeby domácích surovin.

V dokumentu se hovoří o šetrnějším hospodaření s dešťovou vodou, o zpomalení jejího odtoku z krajiny. Mělo by také dojít k revizi stavu a opodstatněnosti odvodňovacích systémů.

Půdy, které se kvůli podmáčení, velkému sklonu nebo malé hloubce nehodí k zemědělství, by se měly zalesnit či převést na louky, mokřady či jiné přírodní prvky.

Velké lány by se kvůli ochraně proti erozi měly rozčlenit na menší celky a zároveň by se na ně měly vrátit dělící prvky v podobě remízků. Kvůli ochraně kvality půdy, ale i kvůli zadržení vody v krajině i zachytávání uhlíku by se v půdě měl zvyšovat podíl organické složky.

Skladba lesů by se měla proměnit víc k přirozené druhové a věkové skladbě, čímž se zlepší stabilita lesů.

Třídění bioodpadu by se pro česká města a obce měla stát samozřejmostí. Bioodpad se má využívat ke kompostování nebo výrobě bioplynu a digestátu.

Stát bude podporovat elektromobily, nemotorovou a integrovanou veřejnou dopravu. Mělo by se přestat s plýtváním surovin a zavést tzv. oběhové hospodářství,

Strategie se má do života uvádět prostřednictvím dílčích státních koncepcí a vládou předkládanými zákony. Konkrétní opatření budou zachycena v implementačním dokumentu, který by vláda měla projednat ještě v letošním roce. A také se předpokládá zapojení soukromé sféry, zejména v podobě dobrovolných závazků. Dokument Česká republika 2030 má vést ke zlepšení životního prostředí, zdraví lidí, ochrany přírody a nastartování moderních inovací v ekonomice.

Součástí strategického rámce je také posílení účasti občanů na rozhodování, ke kterému Českou republiku zavazuje Aarhuská úmluva. Paradoxem je, že do senátu právě míří novela stavebního zákona, která navrhuje vyloučit veřejnost v podobě spolků z velké většiny řízení.

„Schvalovaný dokument vidíme jako strategickou cestu potřebného vývoje české společnosti. Český byznys má zájem o stanovení dlouhodobých vývojových trendů, které napomůžou stabilnímu prostředí pro podnikání. Prosperita byznysu je totiž přímo úměrná prosperitě země,“ říká Jan Žůrek prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.

„Strategický rámec ČR 2030 považujeme za velmi důležitý dokument. Měl by se stát hlavní strategií, ze které se budou ty ostatní odvíjet,“ Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů.

"Je velmi dobře, že Česká republika má strategii svého rozvoje pro další roky. Její součástí je také výrazné zlepšení životního prostředí, snížení závislosti na fosilních palivech, šetrné nakládání s přírodními surovinami a lepší ochrana divoké přírody. Veřejná správa se stejně jako neziskový sektor teď musí zaměřit na naplnění těchto cílů," říká Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (5)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MM

Milan Milan

19.4.2017 19:50
"Česká republika 2030 hovoří o nutnosti zachovat na našem území životaschopné populace původních druhů!... Lze tomu rozumět i tak, že za původní druh je možno mimo jinou populaci označit i český národ????
Odpovědět
KL

Katka Linke

22.4.2017 06:31
Čistě striktně řečeno, český národ je historickým expanzivním druhem, který přišel do země Boiohaemum a byl domestikován přítomnými Kelty Bóji.:-).
Odpovědět
LB

Lukas B.

24.4.2017 09:09 Reaguje na Katka Linke
a keltové vystřídali (=vyhubili) nějaký jiný pranárod a ten zase podobně naložil s nějakým předchozím. chudáci neandrtálci. a to jsme ještě nezmínili dinosaury a jinou pavěkou havěť.
Odpovědět
KL

Katka Linke

22.4.2017 06:32
Čistě striktně řečeno, český národ je historickým expanzivním druhem, který přišel do země Boiohaemum a byl domestikován přítomnými Kelty Bóji.:-).
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

10.5.2017 13:07
Fráze, fráze, fráze hlavně, že podporují přerozdělovací proces. O to zejména jde, aby se mohlo při dotování "strejčkovat," když máš "strejdu" nebo máš konexe, dostaneš dotaci.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist