https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-2013-chceme-aby-cez-zlevnil-lidem-energii-lakaji-zemanovci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby 2013: Chceme, aby ČEZ zlevnil lidem energii, lákají Zemanovci

3.10.2013 02:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Dostavba Temelína je věc, kterou ještě musíme posoudit, píše Petr Stehlík. Volební program Zemanovců počítá s tím, že sníží závislost na jiných zemích právě dostavbou Temelína.
Dostavba Temelína je věc, kterou ještě musíme posoudit, píše Petr Stehlík. Volební program Zemanovců počítá s tím, že sníží závislost na jiných zemích právě dostavbou Temelína.
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz
Co se týče směřování Národního parku Šumava, chtějí se Zemanovci inspirovat praxí sousedního bavorského národního parku. V energetice jsou pro to, aby ČEZ zlevnil energii koncovým spotřebitelům, kteří pak budou více konkurenceschopní a budou odvádět státu vyšší daně. Stát by měl podporovat fotovoltaiku, jen pokud je umístěna na rodinných domech. Za Stranu Práv Občanů Zemanovci Ekolistu.cz odpovídal Petr Stehlík, předseda stranické komise pro životní prostředí.
 

1. Počítáte s podporou obnovitelných zdrojů energie? Jako podobu bude podpora mít?

Počítáme s podporou některých obnovitelných zdrojů energie. Jsou to zejména biologické obnovitelné zdroje: energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu energie bioplynu. Počítáme s podporou fotovoltaiky výhradně pro rodinné domy pro částečné krytí vlastní potřeby.

2. Jaká má být role ministerstva životního prostředí?

Nechystáme výrazné změny v roli ministerstva životního prostředí (MŽP), chystáme ale výrazné změny ve fungování MŽP tak, aby mohlo svojí roli lépe hrát. Namátkou několik problémových oblastí: Vyřešit letité otevřené problémy jako je např. zákon o odpadech. Naprosto změnit systém čerpání evropských dotací, maximálně systém zprůchodnit. Vyřešit možnost splavnění Labe a zároveň se postarat o životní podmínky pro ohrožené živočichy. Řešit protipovodňovou ochranu.

3. Co plánujete dále s programem Zelená úsporám? Kde na něj vezmete peníze?

Nejprve musíme vyhodnotit přínosy minulých etap programu Zelená úsporám. Tj. jaké byly dosažené úspory a kolik to stálo jak investičních nákladů, tak i provozní, např. na rekuperaci místo přirozeného větrání. Nejen peníze dotační, ale i peníze investorů. K financování programu je možné v této chvíli použít výnosy z prodeje emisních povolenek. Zapojení dalších zdrojů by bylo závislé i na výsledku analýzy minulých etap programu.

4. Jak by měla vypadat protipovodňová ochrana v České republice?

Protipovodňová ochrana musí začít u toho, jak zachytit co nejvíce vody v krajině již při dešti. Znamená to obnovovat opět meze, remízky, větrolamy, polní cesty a další krajinné prvky znemožňující rychlý odtok dešťových srážek do vodotečí. Znamená to i správné hospodaření na půdě – zemědělci by se měli vrátit ke klasickým osevním postupům, zařazovat do pěstování více pícnin, udržovat plochy trvalých travních porostů. Jednostranné zaměření na obilniny a řepku je špatné nejen pro vodní režim krajiny, ale i pro půdu samotnou. Zhoršují se a její vlastnosti a tím i úrodnost. Tam, kde je to možné, tak budovat suché poldry, zvětšovat retenční schopnost vodních nádrží.

5. Podpoříte dostavbu jaderné elektrárny Temelín, nebo se ji pokusíte zastavit?

Dostavba Temelína je investičně velmi náročná. Na jedné straně by tato investice znamenala oživení ekonomiky, na druhé straně je otázka, jak by potom vypadala cena elektřiny pro české domácnosti, průmysl a další odběratele. To ještě musíme posoudit.

6. Povolíte těžbu břidlicových plynů?

Těžba břidlicových plynů se rozběhla velmi rychle v USA i jinde ve světě. Musíme si ověřit, jestli je u nás množství břidlicového plynu natolik významné, aby byl zdrojem energie po mnoho let, a za druhé, jaký dopad do životního prostředí by to mělo v naší hustě osídlené zemi. Takže to není jednoduchá odpověď ano/ne.

7. Mají se v Národním parku Šumava chránit přírodní procesy, nebo je přednější turistika a lesní hospodářství?

V Národním parku Šumava se musí vedle sebe vejít obojí. Nemusíme vymýšlet nějaké vlastní cesty, stačí se podívat do vedlejšího Bavorska, jak to dělají podle našeho názoru úspěšně po dlouhou dobu tam. Rozloha může být odlišná, reliéf krajiny také, ale principy mohou být podobné. Ve stručnosti - přírodní procesy nechat působit ve vymezené první zóně, kolem které musí být nárazníkové pásmo pro ochranu před kůrovcem. Vně této zóny a vně tohoto pásma může být režim ochrany přírody vstřícnější k turistice, lesnímu hospodářství a k obcím. Je na dalším jednání a posuzování, jakou rozlohu a lokaci má mít tato první zóna.

8. Jak by měla vypadat energetická koncepce České republiky?

Soběstačnost v maximální míře, diverzifikace dovážených zdrojů energií, snižování nákladů energetické soustavy. Je otázkou, zda je lepší současná praxe maximálně ziskového ČEZu s maximálními cenami pro koncové spotřebitele a tím s významnou dividendou pro stát (státní rozpočet). Nebo mít méně ziskový ČEZ s přiměřenými cenami pro koncové spotřebitele, kteří by tak byli ve své činnosti konkurenceschopnější a tím plnili státní rozpočet daněmi ze své činnosti a produkce. Myslíme si, že druhá varianta je lepší. Stát by si měl ohlídat strategická odvětví a činnosti, jako je např. i energetika.

Zemanovci chtějí zavést nulové jízdné v době mimo dopravní špičku

Zemanovci ve svém volebním programu slibují zachovat energetiku v podstatě v současném rozložení s tím, že počítají s dostavbou Temelína (pozn. red.: což je lehce v rozporu s odpovědí pana Stehlíka, podle kterého je nutné dostavbu Temelína ještě zvážit).

Zemanovci slibují vypracovat jasnou národní zemědělskou koncepci, která bude srozumitelná jak zemědělcům, tak všem občanům. Ve vztahu k Evropské unii má vzniknout orgán, který bude monitorovat, v čem se EU chová macešsky k novým členům. Obecně slibují posílit pomoc krajinotvorných zemědělských podnikatelských subjektů příznivě působících na životní prostředí.

V dopravě chtějí Zemanovci snížit rozsah individuální dopravy tím, že zvýší kvalitu a komplexní nabídky veřejné hromadné dopravy. V rámci nákladní dopravy chtějí šetřit životní prostředí prostřednictvím poplatků a mýt. Ta mají být nastavena tak, aby ve spedičních firmách při rozhodování o způsobu dopravy vítězily logicky správné a k životnímu prostředí šetrnější způsoby dopravy. Lze tak třeba zvýhodnit především dopravu po železnici nebo po vodě, nadhazují Zemanovci, aniž by to však slíbili.

Zemanovci chtějí efektivnější opravy silnic a zamezit předražování. Přednost v přípravě i financování dostane nedokončený Silniční okruh kolem Prahy, dálnice Praha - Drážďany a rychlostní silnice Hradec Králové - Olomouc.

Zcela zásadním a naléhavým problémem se stane výstavba vysokorychlostních tratí, a urychleně především mezi Prahou a Brnem. Napojení na evropskou síť těchto tratí bude dalším krokem.

V osobní dopravě Zemanovci zavedou nulové jízdné v osobních vlacích v OPH (off peak hours- mimo dopravní špičku), okamžitě zrychlí většinu dálkových spojů. V placených službách zprůhlední systém jízdného, umožní levnější jízdu lidem, kteří využijí vlak v době mimo dopravní špičku. Zajistí přesun části nákladní dopravy z kamiony přetížených silnic na železnici.

Zemanovci plánují postavit další vzletovou a přistávací dráhu v Ruzyni a letiště spojí s centrem Prahy železnicí. Zemanovci chtějí propojení řek Dunaj, Labe a Odra.

Nezpochybnitelným právem občana je právo na informace o životním prostředí a z toho logicky odvozené právo na spolurozhodování o stavu životního prostředí v místě, ve kterém žije, tvrdí volební program Zemanovců. Hned vzápětí však dodává, že šumavský národní park se díky ochráncům lýkožrouta smrkového stává mrtvou krajinou. Ovšem opět hned vzápětí slibují, že budou plně prosazovat účast veřejnosti na rozhodování o ochraně životního prostředí.


reklama

 
Další informace |
Chcete ušetřit? Můžete zkusit kalkulačku cen elektřiny serveru Sfinance.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist